O WSB

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka.

Człowiek jest istotą o wielu potrzebach. Dąży do samorealizacji, akceptacji, miłości, przynależności społecznej. Podejmie się realizacji potrzeb wyższego rzędu, wówczas gdy zaspokoi najbardziej fundamentalną potrzebę jaką jest – bezpieczeństwo. Obejmuje ona zarówno poczucie ochrony, jak również zachowanie zdrowia, stabilizacji finansowej, porządku, sprawiedliwości. Wiąże ona również aspekty życia codziennego, takie jak zachowanie stanowiska pracy czy opieki socjalnej.

W oparciu o tę prawdę została opracowana misja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. W swoim programie nauczania uwzględnia ona szeroko pojętą dziedzinę bezpieczeństwa. Wiodącymi kierunkami na Uczelni są:

Bezpieczeństwo narodowe
Poznań, Gliwice
Bezpieczeństwo publiczne
Bartoszyce, Jaworzno
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Gdańsk. Koszalin
Bezpieczeństwo morskie
Gdańsk
Bezpieczeństwo zdrowotne
Poznań, Gdańsk, Giżycko, Skoczów
Psychologia
Poznań, Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Koszalin
Pedagogika
Poznań, Gdańsk, Gliwice, Bartoszyce,
Zarządzanie
Poznań

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa dostarcza fachowej wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających znalezienie i wykonywanie satysfakcjonującej pracy. 

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Poznań, Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie-Zdrój – logo

 

Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku.

Placówki Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa znajdują się w aż 8 lokalizacjach na terenie Polski:

 

Nasza Uczelnia łączy teorię z praktyką. Poza wiedzą teoretyczną pozwala zdobyć bezcenne doświadczenie poprzez możliwość uczestnictwa w ciekawych stażach, kursach oraz szkoleniach. Ponadto w murach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa działa Akademickie Biuro Karier i Rozwoju, które pomaga studentom w rozwoju na rynku pracy.

 

Nauka dostępna dla każdego

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa stawia na równość. Jest świadoma zainteresowania swoją ofertą wśród osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym utworzone zostało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Podejmuje ono liczne działania w celu przystosowania Uczelni dla studentów ze specjalnymi wymaganiami. Należą do nich:

Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć również na dodatkowe lektoraty z języka obcego oraz z wychowania fizycznego. Na terenie Uczelni utworzona została sekcja klubu sportowego THE BLUE. Dzięki temu studenci niepełnosprawni mogą zwiększyć uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej, rozwinąć swoje zainteresowania, współzawodniczyć i zacieśniać więzi środowiskowe między podobnymi sekcjami sportowymi.

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa kluczem do sukcesu

 

Uczelnia nieustannie się rozwija, poszerza swoje kontakty, nawiązuje współpracę z renomowanymi i wiodącymi szkołami oraz firmami przyjmującymi naszych studentów na praktyki i staże. Dzięki prowadzeniu szerokiej współpracy międzynarodowej możliwa jest nauka poza granicami Polski. Wszystkie te zabiegi powodują, że droga do sukcesu zawodowego zawsze prowadzi do celu.

Jakie są nasze atuty?

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa kształci profesjonalistów. Nasi studenci już w trakcie trwania nauki są gotowi do podjęcia pracy w wybranym przez siebie kierunku.

Uczelnia na bieżąco analizuje potrzeby rynku i współpracuje z pracodawcami, dlatego przekazuje studentom nie tylko niezbędną wiedzę, ale przede wszystkim cenioną praktykę i doświadczenie. Poza profesjonalną kadrą wyróżnia nas:

 

Szeroka oferta innowacyjnych specjalności

Uczelnia prowadzi zajęcia w trybie stacjonarnym i zaocznym jak i w systemie hybrydowym. Pozwala na zdobycie tytułu licencjata, magistra oraz uczestnictwo w studiach podyplomowych.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w swojej ofercie nauczania posiada liczne specjalności, które są pożądane na rynku pracy.

 

Aktywna współpraca z pracodawcami i środowiskiem społeczno-gospodarczym

Uczelnia stawia nacisk na zapewnienie swoim podopiecznym wysokich i różnorodnych kwalifikacji zawodowych, które gwarantują dobrą pracę po studiach. Dzięki spersonalizowanemu podejściu do potrzeb studentów pomaga im ustalić indywidualne podejście do nauki oraz odbycia praktyk zawodowych. Z powodzeniem pozwala łączyć naukę z pracą.

W podjęciu praktyk i pracy pomaga studentom Akademickie Biuro Karier i Rozwoju. Pomaga ono w zaplanowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno – zawodowego, w pogłębianiu umiejętności niezbędnych na rynku pracy, opracowywaniu dokumentów.

 

Szkolenia i kursy

Szkolenia i kursy są przeznaczone dla studentów i absolwentów Uczelni oraz dla zainteresowanych osób z zewnątrz. Większość z nich ma formę on-line, dlatego można brać w nich udział nie martwiąc się o dojazd i bezpieczeństwo zdrowotne. Szkolenia i kursy obejmują zagadnienia z dziedzin nauki związanych z bezpieczeństwem. Należą do nich: obszary kryminalistyczno – śledcze, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, psychologii, pedagogiki, ekonomii i nauk społecznych.

Więcej informacji o szkoleniach i kursach znajduje się na stronie: https://www.wsb.net.pl/kursy-i-szkolenia/

 

Atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty nawet do 50%

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w życiu każdego człowieka może zdarzyć się okres, w którym musi on borykać się z trudną sytuacją materialną. Wychodząc naprzeciw potrzebom takich osób WSB pomaga ustalić plan korzystnych rat.

Szkoła chętnie udziela także bonifikat w postaci bonów. Na upusty mogą liczyć absolwenci studiów I stopnia naszej Uczelni, studenci, którzy polecą uczelnię przynajmniej dwóm kandydatom, służby mundurowe, osoby po 40 roku życia. Bonem honorowane są również osoby, które studiują w innej uczelni i dodatkowo podejmą studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. to tylko niektóre bony, spośród tych oferowanych przez WSB.

Aktualne bonifikaty w opłatach za studia oraz ich regulaminy znajdują się na stronie https://www.wsb.net.pl/regulaminy-bonifikat/.

 

Wysokie stypendia naukowe nawet do 1500 zł

Stypendia Rektora przyznawane są studentom uzyskującym wyróżniające osiągnięcia. Docenianie są zarówno osoby wyróżniające się na tle naukowym, jak również te, które rozwijają swoje zdolności artystyczne lub sportowe.

Poza stypendium Rektora studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o uzyskanie stypendium socjalnego lub zapomogi. Także studenci z niepełnosprawnościami po złożeniu odpowiedniego wniosku otrzymają wsparcie finansowe.

Więcej informacji na temat stypendiów: https://www.wsb.net.pl/stypendia/

 

Program Erasmus + dla studentów i pracowników

Program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych. Pozwala na wyjazdy zagraniczne na część studiów oraz na praktykę. Promowanie mobilności pracowników stwarza możliwości uczestniczenia w projektach z zagranicznymi partnerami.

 

Organizacje studenckie

Poza obowiązkowymi zajęciami, studenci naszej Uczelni mogą rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań. Na terenie WSB jest ich już 7. Łączą one ludzi o podobnych zainteresowaniach, dzięki czemu swobodnie rozwijają swoje pasje. Organizacje zajmują się, między innymi, psychologią, niesieniem pomocy innym, rozmyślaniami filozoficznymi, zarządzaniem.

Poza intelektualnymi zmaganiami studenci mogą rozwinąć swoje umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami w trakcie organizowanych obozów sportowych. Mają one postać survivalowej przygody. Podczas ich trwania można spróbować swoich sił podczas gier terenowych, paintaballa, pływania, wspinaczki górskiej. A są to tylko niektóre atrakcje!

Misja i wizja

 

Misją Uczelni jest propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, m. in. w sferach psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej czy też zdrowotnej oraz ekonomicznej, a także edukacja oparta na profesjonalnej wiedzy oraz kształcenie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w powyższych obszarach. Dzięki temu absolwenci Uczelni dysponują takimi kompetencjami zawodowymi, które czynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy.

Misja realizowana jest poprzez:

 • tworzenie szkoły otwartej i przedsiębiorczej, która postrzega, bada i stara się zaspokajać potrzeby bezpieczeństwa w różnych płaszczyznach życia społecznego
  i gospodarczego, aktywnie na nie oddziałując;
 • rozwijanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w odniesieniu do społecznych, edukacyjnych i ekonomicznych realiów życia zawodowego absolwentów.

Proponujemy nowoczesny model kształcenia oparty na:

 • indywidualności – nasi studenci pracują indywidualnie i wielozadaniowo,
 • współpracy i partnerskich relacjach – współpracujemy ze środowiskiem kultury, sztuki i biznesu.

Nasze cele edukacyjne to:

 • przekaz wiedzy,
 • wyposażanie w umiejętności praktyczne,
 • kształtowanie postaw,
 • integralne, humanistyczne formowanie studentów, by mogli aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu publicznym.

Historia WSB

 

Początki

Edukacyjna przygoda Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa rozpoczęła się 17 grudnia 2004 roku. Wówczas Minister Edukacji Narodowej i Sportu  wydał decyzję o przyznaniu jej statusu niepublicznej Uczelni zawodowej.

Po niecałych dwóch miesiącach, 11 lutego 2005 roku WSB została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych. Ta data zapisała się w jej historii, jako pierwszy dzień działalności Uczelni.

 

Założyciele

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa powstała z inicjatywy Sartoux Mouans Sp. z o.o. Dzięki temu została utworzona pierwsza uczelnia w Polsce i, zarazem jedna z nielicznych w Europie, która kształci wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, profesjonalistów realizujących programy resocjalizacji i promujących bezpieczeństwo oraz integrację europejską.

W przygotowaniu koncepcji kształcenia i wychowania znaczący udział mieli, między innymi:

 • pracownicy naukowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
 • kadra naukowa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
 • oficerowie i kadra dydaktyczno – naukowa Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu,
 • zespół naukowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu.

Koncepcja powstała w gronie profesjonalistów spotkała się z dużym zainteresowaniem i poparciem przedstawicieli władz samorządowych, szkół oraz zakładów pracy. Ważnym aspektem, obok praktycznego wymiaru kształcenia w obszarze bezpieczeństwa, były wartości, którymi kieruje się Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Należą do nich: honor, godność, słowo i odpowiedzialność.

 

18 lat budowania sukcesu

Poczucie bezpieczeństwa jest fundamentalną potrzebą człowieka. Uczelnia opierając się na tej zasadzie przez lata swojej działalności może pochwalić się 8 lokalizacjami w różnych regionach Polski, atrakcyjnymi kierunkami studiów, licznymi specjalizacjami, które są pożądane na rynku pracy.

Od dnia założenia, WSB wykształciła ponad 10000 absolwentów. W chwili obecnej nauki pobiera kolejne 3500 studentów. Mogą oni wybierać spośród 28 kierunków studiów, a w czasie wolnym uczestniczyć w spotkaniach kół naukowych.

Jedynym stałym elementem Uczelni jest profesjonalne podejście do pełnionych obowiązków, honorowość i odpowiedzialność.

Władze Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Zobacz też: SKŁAD SENATU

Prorektor ds. administracji
dr Katarzyna GÓRECKA

Prorektor ds. edukacji
dr Helena MAREK

Helena Marek - Prorektor - zdjęcie

Prorektor ds. rozwoju
dr Natalia MAJCHRZAK

Prorektor ds. komunikacji
mgr Gabriela BABULA

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: