Erasmus+ dla pracownika

Erasmus+ jest międzynarodowym programem, który umożliwia studentom wyjazdy zagraniczne na część studiów, promuje mobilność pracowników uczelni oraz stwarza możliwości udziału uczelni w internacjonalnych projektach. W ciągu 25 lat funkcjonowania programu, z wyjazdów zagranicznych skorzystały 3 miliony studentów! Więcej informacji na: www.erasmus.org.pl

Co to jest Karta ECHE?

Karta określa ogólne ramy jakości działań, jakie uczelnia może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty ECHE jest warunkiem koniecznym dla instytucji szkolnictwa wyższego biorącej udział w programie Erasmus Plus w projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób.

 

Uczelnie partnerskie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w programie Erasmus Plus:

Kontakt:
Uczelniany Koordynator ds. wymiany międzynarodowej Erasmus+
mgr Julita Jarecka
[email protected]

 

Nabór zgłoszeń na wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne będzie odbywał się w sposób ciągły, rozpatrywany sekwencyjnie do momentu wykorzystania środków. Dokumenty należy składać najpóźniej 1,5 miesiąca przed terminem wyjazdu.

 

Wszystkie potrzebne informacje w załącznikach:

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: