Dyplomowanie

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy 2018/2019:

POZNAŃ
GDAŃSK
GLIWICE
BARTOSZYCE
GIŻYCKO
JAWORZNO
SKOCZÓW

PRACA DYPLOMOWA

  1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek* absolwenta – ich odpis w języku obcym.
  2. Zdjęcia do dyplomu: 5 szt. o wymiarach 45×65 mm. (w przypadku składania wniosku o dodatkowe odpisy- 6 szt. o wymiarach 45×65 mm.)

* Wniosek należy złożyć w terminie składania prac dyplomowych.

WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Na wniosek absolwenta studiów podyplomowych Uczelnia wydaje dodatkowy odpis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na jeden język obcy.

Uczelnia wystawia również świadectwa ukończenia kursów, realizowanych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy