Dyplomowanie

WZÓR DYPLOMU

 

  1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta: 1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim 2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim.

    Odpis dyplomu wraz z suplementem w języku obcym (wraz z określeniem tego języka spośród wymienionych powyżej), można otrzymać poprzez złożenie wniosku do Dziekana. Wniosek musi złożyć student najpóźniej do dnia egzaminu dyplomowego. Wniosek złożony po tym terminie wiąże się z opłatą za wydanie dodatkowego odpisu/duplikatu dyplomu lub suplementu w ww. języku obcym i należy go wówczas  kierować do Rektora Uczelni.

 ODBIÓR DYPLOMU/ŚWIADECTWA  
Dyplom/świadectwo może być odebrany/e osobiście przez absolwenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
Upoważnienie powinno być złożone bezpośrednio przed pracownikiem dziekanatu (wzór) lub poświadczone przez notariusza.

 

ODBIÓR DYPLOMU/ŚWIADECTWA  
Dyplom/świadectwo może być odebrany/e osobiście przez absolwenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
Upoważnienie powinno być złożone bezpośrednio przed pracownikiem dziekanatu (wzór) lub poświadczone przez notariusza.

Uczelnia wystawia również świadectwa ukończenia kursów, realizowanych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa.

 

ODBIÓR ŚWIADECTWA  
Świadectwo może być odebrane osobiście przez studenta/absolwenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
Upoważnienie powinno być złożone bezpośrednio przed pracownikiem dziekanatu (wzór) lub poświadczone przez notariusza.
  1. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego:

 

 

 

  1. Opis dokumentu publicznego:

Opis zabezpieczeń blankietu dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: Format A4, papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym o gramaturze 120 g/m2; z dwutonowym, bieżącym znakiem wodnym; włókna zabezpieczające aktywne w promieniach UV oraz widoczne w świetle dziennym; dodatkowe elementy zabezpieczające w papierze weryfikowane na I lub II poziomie. Technika druku: offset, zadruk jednostronny; dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego; mikrodruk; element graficzny wykonany farbą specjalną weryfikowaną na I lub II poziomie; element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym. Oznaczenie indywidualne: wykonane w technice druku typograficznego z wykorzystaniem farby specjalnej. Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.

 

  • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 31.05.2021 r.
  • data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 31.05.2021 r.
  • okres ważności dokumentu publicznego:  
  • data zakończenia wydawania dokumentu publicznego:  

 

  1. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego:

 

Podstawa prawna:  art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.).

Zagadnienia na egzamin dyplomowy 2023/2024
(studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe)

Wybierz miasto, w którym studiujesz
Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo narodowe  I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe  II stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne I stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Pedagogika I stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Psychologia II stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Zarządzanie I stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo morskie I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Pedagogika I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Psychologia I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla uczestników studiów podyplomowych:

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo publiczne I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin podyplomowy dla uczestników studiów podyplomowych:

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Psychologia I stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo publiczne I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Psychologia I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla uczestników studiów podyplomowych

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: