Dyplomowanie

WZÓR DYPLOMU

 

EDYCJA 2017 i 2018
EDYCJA 2019
  1. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym. Odpis dyplomu wraz z suplementem w języku obcym (wraz z określeniem tego języka), można otrzymać przed wcześniejszym złożeniem wniosku do Dziekana. Wniosek musi złożyć student najpóźniej w terminie 7 dni od daty egzaminu.
  2. Zdjęcia do dyplomu: 5 szt. o wymiarach 45×65 mm. (w przypadku składania wniosku o dodatkowe odpisy- 6 szt. o wymiarach 45×65 mm.).
 ODBIÓR DYPLOMU/ŚWIADECTWA  
Dyplom/świadectwo może być odebrany/e osobiście przez absolwenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
Upoważnienie powinno być złożone bezpośrednio przed pracownikiem dziekanatu (wzór) lub poświadczone przez notariusza.

Na wniosek absolwenta studiów podyplomowych Uczelnia wydaje dodatkowy odpis świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na jeden język obcy.

 

ODBIÓR DYPLOMU/ŚWIADECTWA  
Dyplom/świadectwo może być odebrany/e osobiście przez absolwenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
Upoważnienie powinno być złożone bezpośrednio przed pracownikiem dziekanatu (wzór) lub poświadczone przez notariusza.

Uczelnia wystawia również świadectwa ukończenia kursów, realizowanych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa.

 

ODBIÓR ŚWIADECTWA  
Świadectwo może być odebrane osobiście przez studenta/absolwenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
Upoważnienie powinno być złożone bezpośrednio przed pracownikiem dziekanatu (wzór) lub poświadczone przez notariusza.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy 2020/2021
(studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe)

Wybierz miasto, w którym studiujesz
Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Pedagogika I stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów kierunku Psychologia II stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe I stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe II stopień

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla uczestników studiów podyplomowych:

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Pedagogika I stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Psychologia I stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla uczestników studiów podyplomowych: 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Psychologia I stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo narodowe I stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Pedagogika I stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dlau czestników studiów podyplomowych:

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Psychologia I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla uczestników studiów podyplomowych:

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Pedagogika I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo Publiczne I stopień

 

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla uczestników studiów podyplomowych:

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Bezpieczeństwo publiczne I stopień

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla uczestników studiów podyplomowych:

Zagadnienia do pytań na egzamin dyplomowy dla studentów  kierunku Psychologia I stopień

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: