Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, NIP 7781423778 informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań, NIP 7781423778. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected].

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów. Podstawą przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

– przez okres 5 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą

– lub do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.

6. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, dostawcy, firmy szkoleniowe, kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI: