Studia II stopnia (magisterskie)

Studia dzienne lub studia zaoczne

 

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa są dostępne dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia (studiów licencjackich). Nasi studenci mają możliwość kształcenia na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, psychologia. Studia II stopnia można rozpocząć w wydziale poznańskim lub gdańskim.

Ta forma kształcenia przygotowana została dla osób, które chcą podwyższyć swoje kompetencje i poszerzyć umiejętności zdobyte na studiach licencjackich lub dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę z nowych obszarów nauk.

Studia II stopnia:
trwają dwa lata (4 semestry)
opierają się na programie dopasowanym do potrzeb rynku pracy.
Wybierz studia stacjonarne (dzienne) lub studia niestacjonarne (zaoczne).

Studia magisterskie dają Ci realną szanse na znalezienie pracy adekwatnej do Twojego wykształcenia. Potwierdzeniem ukończenia studiów jest otrzymywany dyplom. W trakcie nauki możesz zdobywać dodatkowe kwalifikacje w ramach szkoleń organizowanych przez Akademickie Biuro Karier i Rozwoju lub warsztatów dofinansowywanych z funduszów Unii Europejskiej.

Wybierz wydział, w którym chcesz studiować:

POZNAŃ
Bezpieczeństwo narodowe,
Psychologia
GDAŃSK
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kliknij kierunek studiów, który Cię interesuje:

KROK 1

ZAPISZ SIĘ ON-LINE:

lub

KROK 2

WNIEŚ OPŁATĘ ADMINISTRACYJNĄ:

 • Opłata rekrutacyjna na studia II stopnia (magisterskie) wynosi 85 zł
 • Numer konta bankowego znajdziesz TUTAJ

KROK 3

ZŁÓŻ KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

DOKUMENTY MOŻESZ ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE LUB WYSŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ

 • ankieta osobowa, zawierającą zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm, kliknij, aby wypełnić, lub pobierz plik PDF
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów, w tym i suplementu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu),
 • fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD i wgrana do systemu rekrutacyjnego: https://rekrutacja.wsb.net.pl/,
 • dowód wpłaty (opłaty rekrutacyjnej),
 • klauzula informacyjna (obowiązkowa),  pobierz w wersji pdf
 • klauzula zgody marketingowej (dobrowolna), pobierz w wersji pdf
 • klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku (dobrowolna).pobierz w wersji pdf
 • Kandydat musi zabrać ze sobą oryginałów do wglądu, w celu potwierdzenia zgodności.
 • Dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

KROK 4:

KIEDY I GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 • Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
  ul. Elizy Orzeszkowej 1,
  60-778 POZNAŃ

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
  ul. Marynarki Polskiej 15,
  80-557 GDAŃSK

Godziny składania dokumentów

Pracownik przyjmujący od Ciebie dokumenty rekrutacyjne wyda pismo o spełnieniu warunków na studia i poinformuje o dalszych krokach lub w przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną, pismo zostanie wysłane do Ciebie na adres korespondencyjny.

KROK 5:

SPRAWDŹ swój plan zajęć i terminy zjazdów studiów niestacjonarnych, które pojawiać się będą na bieżąco.

W razie pytań skontaktuj się z nami:
616 70 33 11 / 662 22 11 33 / [email protected]

KONTAKT

SPRAWDŹ TEŻ:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy