KURSY I SZKOLENIA

Organizowane kursy i szkoleniaadresujemy zarówno do naszych studentów i absolwentów (na preferencyjnych warunkach), jak i chętnych spoza gmachu Uczelni. Dajemy w ten sposób możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, nawet w ramach studiów, planując realizację kursów w czasie niekolidującym z zajęciami.

Tematyka kursów i szkoleń jest bogata i zmienia się w zależności od zapotrzebowań rynku pracy. Staramy się, na bieżąco, urozmaicać ofertę, by każdy odnalazł w niej satysfakcjonującą pozycję.

TERMINARZ PLANOWANYCH SZKOLEŃ 2019/2020

Kursy i szkolenia:

Szkolenia z obszaru kryminalistyczno-śledczego

PROFILOWANIE PSYCHOLOGICZNE SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

PRZESŁUCHANIE PODEJRZANEGO – WYKRYWANIE KŁAMSTW

KRYMINALISTYCZNE BADANIE MIEJSCA ZDARZENIA – METODY I NARZĘDZIA PRACY

MODUS OPERANDI SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

KRYMINALISTYCZNE CZYNNOŚCI PROCESOWE, A SKUTKI POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW

Szkolenia z obszaru bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego

WYWIAD I KONTRWYWIAD – METODY I TECHNIKI DZIAŁANIA

ANALIZA SCHEMATÓW STOSOWANYCH PRZEZ OBCE SŁUŻBY SPECJALNE I INNE ZORGANIZOWANE STRUKTURY W RAMACH ZAGROŻEŃ KONTRWYWIADOWCZYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ O CHARAKTERZE KONTRWYWIADOWCZYM ZE STRONY OBCYCH SŁUŻB SPECJALNYCH

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO REKRUTACJI W POLICJI

NEGOCJATOR POLICYJNY

PUBLIC RELATIONS DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Szkolenia z obszaru psychologiczno-pedagogicznego

INTERWENCJA I POMOC PSYCHOLOGICZNA WOBEC OFIAR AGRESJI I PRZEMOCY

INNOWACYJNE NARZĘDZIA W NAUCZANIU I WSPIERANIU ROZWOJU

ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO U OFIAR ZDARZEŃ TRAUMATYCZNYCH W TYM ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH I KATASTROF

MIĘDZY OFIARĄ A SPRAWCĄ – CHARAKTERYSTYKA OFIAR I SPRAWCÓW PRZEMOCY SEKSUALNEJ ORAZ METODY PRACY

PRZEMOC W RODZINIE – DIAGNOZA I METODY PRZECIWDZIAŁANIA

KURATOR SĄDOWY I SPOŁECZNY – METODY I TECHNIKI DZIAŁANIA

WYPALENIE ZAWODOWE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ANIMATOR CZASU WOLNEGO

PRAKTYCZNY TRENING BUDOWANIA I ZMIANY NAWYKÓW

Szkolenia z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego

PIERWSZA POMOC W SYTUACJI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA

OFERTA KURSÓW WOPR

PSYCHOLOGIA W RATOWNICTWIE – KOMUNIKACJA Z POSZKODOWANYM

KURS HORTITERAPII

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY ORAZ KURS RECERTYFIKACYJNY

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy