KURSY I SZKOLENIA

Organizowane kursy i szkoleniaadresujemy zarówno do naszych studentów i absolwentów (na preferencyjnych warunkach), jak i chętnych spoza gmachu Uczelni. Dajemy w ten sposób możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, nawet w ramach studiów, planując realizację kursów w czasie niekolidującym z zajęciami.

Tematyka kursów i szkoleń jest bogata i zmienia się w zależności od zapotrzebowań rynku pracy. Staramy się, na bieżąco, urozmaicać ofertę, by każdy odnalazł w niej satysfakcjonującą pozycję.

TERMINARZ PLANOWANYCH SZKOLEŃ 2018/2019

Kursy i szkolenia:

Szkolenia z obszaru kryminalistyczno-śledczego

PROFILOWANIE PSYCHOLOGICZNE SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

PRZESŁUCHANIE PODEJRZANEGO – WYKRYWANIE KŁAMSTW

KRYMINALISTYCZNE BADANIE MIEJSCA ZDARZENIA – METODY I NARZĘDZIA PRACY

MODUS OPERANDI SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW

KRYMINALISTYCZNE CZYNNOŚCI PROCESOWE, A SKUTKI POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW

METODY I TECHNIKI PRACY PRYWATNEGO DETEKTYWA

Szkolenia z obszaru bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego

WYWIAD I KONTRWYWIAD – METODY I TECHNIKI DZIAŁANIA

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ O CHARAKTERZE KONTRWYWIADOWCZYM ZE STRONY OBCYCH SŁUŻB SPECJALNYCH 

PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ O CHARAKTERZE KONTRWYWIADOWCZYM ZE STRONY OBCYCH SŁUŻB SPECJALNYCH

PRZYGOTOWANIE DO POKONANIA TORU TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – REKRUTACJA DO POLICJI

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO REKRUTACJI W POLICJI

NEGOCJATOR POLICYJNY

SPAP, GROM, FORMOZA I INNE JEDNOSTKI SPECJALNE POLICJI I WOJSKA

ZAGROŻENIA ZE STRONY OBCYCH SŁUŻB SPECJALNYCH NA TERENIE RP

PUBLIC RELATIONS DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Szkolenia z obszaru psychologiczno-pedagogicznego

INNOWACYJNE NARZĘDZIA W NAUCZANIU I WSPIERANIU ROZWOJU

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY – INNOWACYJNE METODY

ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO U OFIAR ZDARZEŃ TRAUMATYCZNYCH W TYM ZAMACHÓW TERRORYSTYCZNYCH I KATASTROF

MIĘDZY OFIARĄ A SPRAWCĄ – CHARAKTERYSTYKA OFIAR I SPRAWCÓW PRZEMOCY SEKSUALNEJ ORAZ METODY PRACY

SKUTECZNE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW, PACJENTÓW – METODY I TECHNIKI

PRZEKONANIA, MYŚLI, EMOCJE -TECHNIKI PRACY W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

PRZEMOC W RODZINIE – DIAGNOZA I METODY PRZECIWDZIAŁANIA

KURATOR SĄDOWY I SPOŁECZNY – METODY I TECHNIKI DZIAŁANIA

WYPALENIE ZAWODOWE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ANIMATOR CZASU WOLNEGO

PRAKTYCZNY TRENING BUDOWANIA I ZMIANY NAWYKÓW

Szkolenia z obszaru zarządzania i biznesu

TRAIN THE TRAINER – SZKOLENIA DLA TRENERÓW

PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA

REKRUTACJA I SELEKCJA KADR – VADEMECUM

CAREER COACHING

SKUTECZNY MANAGER – OD INSTRUOWANIA DO PEŁNEJ AUTONOMII PRACOWNIKÓW

AUTOPREZENTACJA JAKO JĘZYK WPŁYWU I PERSWAZJI

MOTYWOWANIE PODLEGŁEGO ZESPOŁU ORAZ SAMEGO SIEBIE OPARTE NA ZARZĄDZANIU PRZEZ RELACJE I WARTOŚCI

Szkolenia z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego

PIERWSZA POMOC W SYTUACJI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY

OFERTA KURSÓW WOPR

PSYCHOLOGIA W RATOWNICTWIE – KOMUNIKACJA Z POSZKODOWANYM

KURS HORTITERAPII

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY ORAZ KURS RECERTYFIKACYJNY

                                   AKTUALNY TERMINARZ SZKOLEŃ – PDF

Kursy i szkolenia:

Szkolenia z zakresu psychologiczno-pedagogicznych

ANIMATOR CZASU WOLNEGO

EDUKATOR MEDIATORÓW RÓWIEŚNICZYCH

KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET

PRZYGOTOWANIE DO RODO

AKTUALNY TERMINARZ SZKOLEŃ- PDF

Kursy i szkolenia:

Oferta w trakcie przygotowania – SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy