KURSY I SZKOLENIA

Wypalenie zawodowe w służbach mundurowych

OPIS

Współcześnie dużo mówi się o PTSD – Zespole Stresu Pourazowego. Jest to temat bardzo ważny. Niemniej przy okazji, zdaje się być marginalizowany problem nieco innego rodzaju, a dotykający szeroko grupę zawodową jaką są funkcjonariusze służb mundurowych. Mowa o wypaleniu zawodowym, na które bez wątpienia narażone są osoby, które bardzo często działają w sytuacji ekstremalnego bądź przewlekłego stresu w kontakcie z innymi osobami.  Jak przeciwdziałać, diagnozować i leczyć?

 

Cele szkolenia

Wyposażenie uczestników w umiejętności przy:

 • rozpoznawaniu objawów wypalenia zawodowego funkcjonariusz służb mundurowych
 • ocenie przyczyn wypalenia zawodowego funkcjonariuszy służb mundurowych
 • zwiększeniu efektywności działań, podejmowanych w związku z problemem wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy służb mundurowych
 • usprawnieniu systemu przepływu informacji i reagowania na zidentyfikowane problemy
 • podejmowaniu działań w środowisku zagrożonym wypaleniem zawodowym
 • inicjowaniu interwencji w środowisku zagrożonym wypaleniem zawodowym
 • inicjowaniu działań w stosunku do osób dotkniętych wypaleniem zawodowym
 • rozpowszechnianiu informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
 • zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych

 

Adresaci szkolenia: studenci kierunków bezpieczeństwa, pedagogiki, socjologii, psychologii, funkcjonariusze służb mundurowych, pedagodzy, pracownicy socjalni, psychologowie, kuratorzy, lekarze, pielęgniarki i inne osoby.

 

Program szkolenia

 • analiza objawów
 • diagnoza
 • leczenie
 • profilaktyka

 

UWAGA! Program może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb i sugestii uczestników.

 

MIEJSCE I TERMIN

W trakcie ustaleń.

CENA

W trakcie ustaleń.

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778   
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 

Tel: 89 762 07 88 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy