Studia licencjackie (studia I stopnia)

Studia licencjackie (studia dzienne lub studia zaoczne) w naszej Uczelni to dobry wybór dla osób, które chcą zacząć kształcić się na kierunkach oferowanych przez naszą Uczelnię.

 

Realizowany w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa program studiów I stopnia to przygotowana koncepcja przez wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli świata nauki, opiera się ona na autorskich programach kształcenia, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Standardy wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki są ściśle wprowadzone w tryb i formę zajęć.

Studia prowadzone są w trybach:
stacjonarnym (zajęcia od poniedziałku do piątku),
niestacjonarnym (zajęcia w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych),

Studia licencjackie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata podczas egzaminu dyplomowego. Potwierdzeniem ukończenia studiów I stopnia jest otrzymywany dyplom, który pozwala na kontynuowanie nauki na studiach magisterskich (studia II stopnia).

Propozycja studiów licencjackich w WSB jest kierowana do osób, które posiadają wykształcenie średnie i chcą uzyskać wykształcenie wyższe w celu zdobycia zatrudnienia, a także do osób już pracujących, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

*Studia prowadzone są w trybie dziennym lub zaocznym.

WSB to 9 wydziałów w różnych miastach Polski

POZNAŃ
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo zdrowotne
Pedagogika
Psychologia
Zarządzanie
GDAŃSK
Bezpieczeństwo morskie
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo zdrowotne
Pedagogika
Psychologia
GLIWICE
Bezpieczeństwo narodowe
Pedagogika
Psychologia
BARTOSZYCE
Bezpieczeństwo publiczne
Pedagogika
SKOCZÓW
Bezpieczeństwo zdrowotne
GIŻYCKO
Bezpieczeństwo zdrowotne
Psychologia
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Psychologia
JAWORZNO
Bezpieczeństwo publiczne
KOSZALIN
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Psychologia

Chcesz uczyć się standardowym trybem lub wolisz zindywidualizować swój program kształcenia?  Dostosujemy studia pod Twoje zapotrzebowanie tak, abyś nie musiał martwić się czy pogodzisz studia z innymi obowiązkami w życiu codziennym. Decyzja należy tylko do Ciebie!

* W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa oferujemy również możliwość podjęcia studiów magisterskich, podyplomowych.

Kliknij w nazwę miasta, w którym chcesz studiować:

KROK 1

ZAPISZ SIĘ ON-LINE:

 • IRK – Internetowa Rejestracja Kandydata – ZAPISZ SIĘ

lub

KROK 2

WNIEŚ OPŁATĘ ADMINISTRACYJNĄ:

 • Opłata rekrutacyjna na studia licencjackie I stopnia (I stopnia)) wynosi 85 zł
 • Numer konta bankowego znajdziesz TUTAJ

KROK 3

ZŁÓŻ KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

DOKUMENTY MOŻESZ ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE LUB WYSŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ

 • ankieta osobowa, zawierającą zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm, kliknij, aby wypełnić, lub pobierz plik PDF
 • kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu),
 • fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)) nagrana na płytę CD lub DVD i wgrana do systemu rekrutacyjnego https://rekrutacja.wsb.net.pl/,
 • dowód wpłaty (opłaty rekrutacyjnej),
 • klauzula informacyjna (obowiązkowa), pobierz w wersji pdf
 • klauzula zgody marketingowej (dobrowolna), pobierz w wersji pdf
 • klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku (dobrowolna). pobierz w wersji pdf
 • Kandydat musi zabrać ze sobą oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodności.
 • Kandydat na studia, który nie osiągnął pełnoletności musi dołączyć do kompletu dokumentów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub kuratora na podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.  pobierz w wersji .docx

Dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego

KROK 4:

GODZINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
  ul. E. Orzeszkowej 1,
  60-778 POZNAŃ

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
  ul. Marynarki Polskiej 15,
  80-557 GDAŃSK

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
  Pl. Piłsudskiego 9,
  44-100 GLIWICE

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
  ul. Starzyńskiego 2 B,
  11-200 BARTOSZYCE

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
  ul. Pocztowa 5,
  11-500 GIŻYCKO

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie
  ul. Inwalidów Wojennych 2,
  43-603 JAWORZNO

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie
  ul. Bielska 17,
  43-430 SKOCZÓW

Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju
  ul. 1 Maja 61
  44-335 JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Godziny składania dokumentów

 

KROK 5:

SPRAWDŹ swój plan zajęć i terminy zjazdów studiów niestacjonarnych, które pojawiać się będą na bieżąco.

W razie pytań skontaktuj się z nami:
662 22 11 33 / [email protected]

KONTAKT

SPRAWDŹ TEŻ:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: