ZARZĄDZANIE
Studia licencjackie (I stopnia)
POZNAŃ

Ocena pozytywna Polskiej Komisji Akredytacyjnej

OPIS KIERUNKU

Kierunek Zarządzanie został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się szeroko pojętym zarządzaniem, mechanizmami rządzącymi strukturami zarządzania i kierowania, zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy edukacją, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem kapitałem ludzkim, kierowaniem kadrami.

W trakcie kształcenia na kierunku Zarządzanie zwraca się szczególną uwagę na:

 • zdobycie przez studentów wiedzy ekonomicznej, psychologicznej
  i socjologicznej, niezbędnej do zrozumienia mechanizmów rządzących procesami zarządzania i kierowanie oraz społeczno-ekonomicznych uwarunkowań współczesnego, dynamicznie rozwijającego się rynku pracy wraz z całokształtem osadzonych w nim relacji międzyludzkich;
 • kształcenie kompetencji w zakresie rozumnego przywództwa, które w równym stopniu kreuje, co i ogranicza, inspiruje oraz ukierunkowuje;
 • rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej studentów oraz nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie ewaluacji, wartościowania zjawisk społecznych i ekonomiczno-gospodarczych czy kulturowych;
 • ukształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się społecznego, wypowiadania się, negocjacji oraz rozumienia przekazów społecznych i medialnych;
 • kształtowanie postaw aksjologicznych studentów na rzecz realizacji w ich życiu i przyszłej pracy zawodowej takich wartości jak podmiotowy stosunek do człowieka, honor, godność i odpowiedzialność.

ZDOBYTE KOMPETENCJE

Studenci kierunku Zarządzanie zyskują kwalifikacje zawodowe niezbędne do organizacji, podejmowania i prowadzenia skutecznych działań strategicznych oraz promocyjnych. Zdobywają wiedzę ogólną i interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych z umiejętnością wykorzystywania jej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.  W trakcie studiów poszerzają kompetencje związane z zarządzaniem i kierowaniem w różnych obszarach działań organizacyjnych, planistycznych czy kontrolnych zarówno w przedsiębiorstwach, korporacjach, instytucjach administracji publicznej, jak i organizacjach rządowych i pozarządowych. Uczą się diagnozować problemy na poziomie struktur przedsiębiorstwa i zasobów ludzkich oraz dowiadują się jak je rozwiązywać. Poszerzają wiedzę z zakresu gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Potrafią stworzyć własną wizję zarządzania i rozwoju organizacji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Zarządzanie znajdują zatrudnienie w organizacjach i przedsiębiorcach jako:

 • specjalista ds. marketingu i promocji;
 • kierownik zespołu;
 • menedżer;
 • doradca personalny i inwestycyjny;
 • konsultant sprzedaży.

Są też przygotowani do założenia i rozwijania własnej działalności.

EDYCJA 2020/2021

Studia stacjonarne

Jednorazowo
4700zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2400zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
410zł
Za miesiąc z góry

Studia niestacjonarne

Jednorazowo
4300zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2200zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
380zł
Za miesiąc z góry

Edycja 2020/21

 1. Ogólne Zasady Bonów Edukacyjnych
 2. Regulamin Bonu Edukacyjnego Kursant”
 3. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Karnet OPEN”
 4. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Dla Najlepszych Maturzystów”
 5.  Regulamin Bonu Edukacyjnego „Dla Partnerów WSB”
 6. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Służby mundurowe górą”
 7. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Poleć Uczelnię”
 8. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Sam zdecyduj kiedy nie płacisz!”
 9. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Współpraca popłaca!”
 10. Regulamin Bonu Edukacyjnego “Dokończ to, co zacząłeś
 11. Regulamin Bonu Edukacyjnego dla kandydatów ze szkoły partnerskiej Liceum Policyjnego AS w Sosnowcu
 12. Regulamin Bonu Edukacyjnego „500 zł zniżki w opłatach za studia dla Absolwentów Szkół partnerskich” 
 13. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Z rodziną raźniej” 
 14. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Grant na Start”
 15. Regulamin Bonu Edukacyjnego „WSB z wdzięcznością dla żołnierzy WOT za zaangażowanie w walce z epidemią”
 16. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Pierwszaku! Weź zaoszczędź!”
 17. Regulamin Bonu Edukacyjnego „W OSP pracujesz w WSB zyskujesz” 
 18. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Trenujesz-zyskujesz” 500 zł dla aktywnych
 19. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Your profit” 
 20. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Wpisowe na START 0 zł!” 
 21. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Samorządowiec”
 22. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Nigdy nie jest za późno”
 23. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Klasy mundurowe górą” 
 24. Regulamin Bonu Edukacyjnego dla absolwentów i uczniów szkoły partnerskiej Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini 
 25. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Im wcześniej tym lepiej”
 26. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Masz moc” 
 27. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Oferta Last Minute!” 
 28. Regulamin Bonu Edukacyjnego„Zniżka w opłatach za studia dla harcerek i harcerzy należących do ZHR”  
 29. Regulamin Bonu Edukacyjnego„Zniżka w opłatach za studia dla harcerek i harcerzy należących do ZHP” 
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy