Zarządzanie

Ocena pozytywna Polskiej Komisji Akredytacyjnej

STUDIA I STOPNIA

OPIS KIERUNKU

Kierunek Zarządzanie został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się szeroko pojętym zarządzaniem, mechanizmami rządzącymi strukturami zarządzania i kierowania, zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy edukacją, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem kapitałem ludzkim, kierowaniem kadrami.

W trakcie kształcenia na kierunku Zarządzanie zwraca się szczególną uwagę na:

 • zdobycie przez studentów wiedzy ekonomicznej, psychologicznej
  i socjologicznej, niezbędnej do zrozumienia mechanizmów rządzących procesami zarządzania i kierowanie oraz społeczno-ekonomicznych uwarunkowań współczesnego, dynamicznie rozwijającego się rynku pracy wraz z całokształtem osadzonych w nim relacji międzyludzkich;
 • kształcenie kompetencji w zakresie rozumnego przywództwa, które w równym stopniu kreuje, co i ogranicza, inspiruje oraz ukierunkowuje;
 • rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej studentów oraz nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie ewaluacji, wartościowania zjawisk społecznych i ekonomiczno-gospodarczych czy kulturowych;
 • ukształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się społecznego, wypowiadania się, negocjacji oraz rozumienia przekazów społecznych i medialnych;
 • kształtowanie postaw aksjologicznych studentów na rzecz realizacji w ich życiu i przyszłej pracy zawodowej takich wartości jak podmiotowy stosunek do człowieka, honor, godność i odpowiedzialność.

ZDOBYTE KOMPETENCJE

Studenci kierunku Zarządzanie zyskują kwalifikacje zawodowe niezbędne do organizacji, podejmowania i prowadzenia skutecznych działań strategicznych oraz promocyjnych. Zdobywają wiedzę ogólną i interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych z umiejętnością wykorzystywania jej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.  W trakcie studiów poszerzają kompetencje związane z zarządzaniem i kierowaniem w różnych obszarach działań organizacyjnych, planistycznych czy kontrolnych zarówno w przedsiębiorstwach, korporacjach, instytucjach administracji publicznej, jak i organizacjach rządowych i pozarządowych. Uczą się diagnozować problemy na poziomie struktur przedsiębiorstwa i zasobów ludzkich oraz dowiadują się jak je rozwiązywać. Poszerzają wiedzę z zakresu gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Potrafią stworzyć własną wizję zarządzania i rozwoju organizacji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Zarządzanie znajdują zatrudnienie w organizacjach i przedsiębiorcach jako:

 • specjalista ds. marketingu i promocji;
 • kierownik zespołu;
 • menedżer;
 • doradca personalny i inwestycyjny;
 • konsultant sprzedaży.

Są też przygotowani do założenia i rozwijania własnej działalności.

EDYCJA 2018/2019
 STUDIA STACJONARNE
(opłata w zł)
Licencjackie
 JEDNORAZOWO
(za rok studiów z góry)
4 350
  W DWÓCH RATACH
(za semestr studiów z góry)
 2 200
 W DWUNASTU RATACH
(za miesiąc kalendarzowy z góry)
 370

EDYCJA 2018/2019
 STUDIA NIESTACJONARNE
(opłata w zł)
Licencjackie
 JEDNORAZOWO
(za rok studiów z góry)
3 750
  W DWÓCH RATACH
(za semestr studiów z góry)
 1 900
 W DWUNASTU RATACH
(za miesiąc kalendarzowy z góry)
330

Edycja 2020/21

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy