Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GLIWICE, GIŻYCKOJASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Psychologia

STUDIA I STOPNIA

OPIS KIERUNKU

Kierunek Psychologia został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się zachowaniem człowieka, jego procesami psychicznymi, motywami postępowania oraz  metodami poprawy jakości życia. Wobec dynamicznych przemian społeczeństwa światowego, ogromnego przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego oraz towarzyszących tym procesom zagrożeń, szczególnego znaczenia nabiera edukacja w zakresie szeroko pojętej Psychologii, z uwzględnieniem aktualnych zjawisk, takich jak:

 • patologizacja życia rodzinnego;
 • nowe formy przestępczości;
 • konieczność dostosowania się no nowego rynku pracy;
 • rozwój mediów;
 • kryzysy gospodarcze i społeczne.

Studia koncentrują się na wyjaśnianiu i rozumieniu mechanizmów zachowania się człowieka,
a także rozwijaniu takich sposobów myślenia i bycia człowieka w świecie, które umożliwią humanistyczny rozwój współczesnych społeczeństw. Są unikatowe
ze względu na ich ukierunkowanie na obszar bezpieczeństwa, kryminalistyki oraz służb mundurowych. Studenci mogą wybrać ten kierunek zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu.

ZDOBYTE KOMPETENCJE

Dzięki kształceniu na kierunku Psychologia absolwenci dysponują niezbędnymi kompetencjami o charakterze: dydaktyczno-wychowawczym (w zakresie właściwego rozbudzania zainteresowań poznawczych ludzi w tym obszarze); społecznym, socjotechnicznym (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi i budowania zwartych zespołów w tym obszarze, integrowania wokół ważnych celów społecznych, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym); kreatywnym (innowacyjność, mobilność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, umiejętności samokształcenia i samorozwoju); prakseologicznym (skuteczność podejmowanych działań, a zwłaszcza w obszarze prognozowania, projektowania, planowania, organizowania, czy też kontroli i oceny aspektów psychologicznych oraz podejmowanych inicjatyw społecznych); komunikacyjnym (efektywność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach administracyjnych, edukacyjnych oraz kryzysowych); techniczno-informacyjnych (korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani (w zależności od ukończonej specjalności) do pracy w:

 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • szpitalach;
 • ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne;
 • ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej;
 • ośrodkach pracy z osobami starszymi;
 • firmach organizacjach i przedsiębiorstwach;
 • instytucjach państwowych;
 • ośrodkach doradczych;
 • sądach;
 • służbach mundurowych;
 • organach sprawiedliwości;
 • agencjach: reklamowych, marketingowych;
 • Public Relations;
 • instytucjach dyplomatycznych i samorządowych,

w których przedmiotem ich zainteresowania i działań jest głównie pomoc psychologiczna.

EDYCJA 2019/2020
 STUDIA STACJONARNE
(opłata w zł)
Licencjackie
 JEDNORAZOWO
(za rok studiów z góry)
5 300
  W DWÓCH RATACH
(za semestr studiów z góry)
 2 700
 W DWUNASTU RATACH
(za miesiąc kalendarzowy z góry)
 460

EDYCJA 2019/2020
 STUDIA NIESTACJONARNE
(opłata w zł)
Licencjackie
 JEDNORAZOWO
(za rok studiów z góry)
4 650
  W DWÓCH RATACH
(za semestr studiów z góry)
 2 350
 W DWUNASTU RATACH
(za miesiąc kalendarzowy z góry)
 400

Edycja 2020/2021

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy