Rekrutacja na studia 1 stopnia (licencjackie)

 

Rekrutacja krok po kroku na studia I stopnia 

KROK 1

ZAPISZ SIĘ ON-LINE:

 • IRK – Internetowa Rejestracja Kandydata – ZAPISZ SIĘ

KROK 2

WNIEŚ OPŁATĘ ADMINISTRACYJNĄ:

 • Opłata rekrutacyjna na studia I stopnia (licencjackie) wynosi 85 zł
 • Numer konta bankowego znajdziesz TUTAJ 

 

KROK 3

ZŁÓŻ KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

DOKUMENTY MOŻESZ ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE LUB WYSŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ

 • ankieta osobowa, zawierającą zdjęcie kandydata o wymiarze 35×45 mm,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Uczelnię (oryginał do wglądu),
 • fotografia (spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych) w wersji cyfrowej (format JPG, rozmiar nie powinien przekraczać 50 kB (400×500 pikseli)) wgrana do systemu rekrutacyjnego https://rekrutacja.wsb.net.pl/;
 • dowód wpłaty (opłaty rekrutacyjnej),
 • klauzula informacyjna (obowiązkowa),
 • klauzula zgody marketingowej(dobrowolna),
 • klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku (dobrowolna),
 • anonimowa ankieta oceny publicznego dostępu do informacji (dobrowolna),
 • Kandydat musi zabrać ze sobą oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodności.
 • Kandydat na studia, który nie osiągnął pełnoletności musi dołączyć do kompletu dokumentów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub kuratora na podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.(pobierz)
 • Dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

 

 • Kandydat musi zabrać ze sobą oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodności.
 • Kandydat na studia, który nie osiągnął pełnoletności musi dołączyć do kompletu dokumentów zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub kuratora na podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.
 • Dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

 

KROK 4

KIEDY I GDZIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 • Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Starzyńskiego 2 B, 11-200 BARTOSZYCE
Godziny składania dokumentów

 • Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku

Bolesława Chrobrego 8, 80-423 GDAŃSK
Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Giżycku

Kętrzyńskiego 12, 11-500 GIŻYCKO
Godziny składania dokumentów

 • Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach

Toszecka 17, 44-102 GLIWICE
Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 

Inwalidów Wojennych 2, 43-600 JAWORZNO
Godziny składania dokumentów

 • Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 

Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 POZNAŃ
Godziny składania dokumentów

 • Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 11 Listopada 71, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Godziny składania dokumentów
 • Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie
Pocztowa 1, 75-017 KOSZALIN
Godziny składania dokumentów

 

KROK 5

SPRAWDŹ  swój plan zajęć i terminy zjazdów studiów niestacjonarnych, które pojawiać się będą na bieżąco.

 

Gdybyś miał pytania skontaktuj się z nami:
616 70 33 11 / 662 22 11 33 / [email protected]
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu – 616 703 311 / 61 851 05 18 / [email protected]
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku – 882 067 770 / 58 341 98 51 / [email protected]
Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach – 664 700 933 / 32 335 40 19 / [email protected]
Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach – 696 060 056 / 89 762 07 88 / [email protected]
Wydział Nauk Społecznych w Giżycku – 602 466 522 / 87 428 35 35 / [email protected]
Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie – 505 387 670 / 798 246 246 / [email protected]
Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju – 668 846 740 / 602 196 633 / [email protected]
Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie – 94 354 18 31 / 513 811 426  / [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy