Stypendia

Wg Regulaminu świadczeń: “§ 17 ust. 1. Wypłaty świadczeń odbywają się do końca każdego miesiąca za dany miesiąc. Uczelnia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu wypłaty świadczeń w przypadku nieterminowego otrzymania środków finansowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.”


Wnioski o stypendia, o których mowa w § 2 ust 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, wprowadzonego zarządzeniem nr 146/09/2020 mogą być składane w formie elektronicznej, wraz z cyfrowym odwzorowaniem (skanem) dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych świadczeń na dedykowany adres poczty elektronicznej [email protected].

Poznaj skład osobowy Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej: KLIK

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy