Stypendia

Regulamin świadczeń dla studentów w roku 2019-2020 (PDF)

Regulamin stypendialny na rok akademicki 2018/2019 (PDF)

 • Zał. 1 Wniosek o stypendium socjalne (PDF)
 • Zał. 1a Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów (PDF)
 • Zał. 1b Wzór oświadczenia o uzyskanym dochodzie (PDF)
 • Zał. 1c Zasady obliczania dochodów (PDF)
 • Zał. 1d Wzór oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego (PDF)
 • Zał. nr 1e – Wniosek o zwiększenie stypendium socjalnego (PDF)
 • Zał. nr 1f – Wzór oświadczenia zw. z utratą albo uzyskaniem dochodu (PDF)
 • Zał. 2 Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (PDF)
 • Zał. 3 Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów (PDF)
 • Zał. 4 Wniosek o zapomogę (PDF)
 • Zał. 5 Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów (PDF)
 • Zał. 6 Deklaracja studenta dot. odbioru decyzji  stypendialnej oraz zgody na przekazywanie stypendium na konto bankowe (PDF)
 • Zał. 7 Porozumienie o potrąceniu (PDF)

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019-2020

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy