Stypendia

STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 1. Decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, posiedzenie z 15.11.2016 r.  (PDF)
 2. Decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, posiedzenie z 15.11.2016 r. (PDF)
 3. Wyniki przyznanej pomocy materialnej Komisji Stypendialnej – WSS GDAŃSK
 4. Decyzja Komisji Stypendialnej WNS w Bartoszycach o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium socjalnego w roku 2016/2017 – WNS Bartoszyce
 5. Decyzje Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania pomocy materialnej, stypendium socjalnego -posiedzenie dnia 18.11.2016
 6. Decyzje Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania pomocy materialnej, podwyższone stypendium socjalne – posiedzenie dnia 18.11.2016
 7. Decyzje Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania pomocy materialnej, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych oraz zapomóg – posiedzenie dnia 18.11.2016
 8. Decyzje Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania pomocy materialnej, stypendium socjalnego, zapomogi-posiedzenie dnia 18.11.2016
 9. Decyzja Komisji Stypendialnej WNS w Giżycku w sprawie przyznania/nieprzyznania stypendium socjalnego i stypendium specjalnego w roku akademickim 2016/2017 – WNS GIŻYCKO
 10. Decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, posiedzenie z 20.12.2016 r. (PDF)
 11. Decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, posiedzenie z 20.12.2016 r. (PDF)
 12. Decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, posiedzenie z 24.01.2017 r. (PDF)
 13. Decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, posiedzenie z 24.01.2017 r. (PDF)
 14. Decyzje Komisji Stypendialnej w Poznaniu w sprawie przyznania pomocy materialnej, stypendium specjalnego dla niepełnosprawych oraz zapomóg – posiedzenie dnia 20.02.2017 r. (PDF)
 15. Decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów – posiedzenie z dnia 04.03.2017r. (PDF)
 16. Decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, posiedzenie z 11.04.2017 r. (PDF)
 17. Decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, posiedzenie z 11.04.2017 r. (PDF)
 18. Wyniki przyznanej pomocy materialnej Komisji Stypendialnej z dnia 15.05.2017 – WSS GDAŃSK
 19. Decyzja Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania stypendium, posiedzenie z dnia 18.05.2017 r. – WNS BARTOSZYCE

Regulamin stypendialny na rok akademicki 2017/2018 (PDF)

 • Zał. 1 Wniosek o stypendium socjalne (PDF)
 • Zał. 1a Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów (PDF)
 • Zał. 1b Wzór oświadczenia o uzyskanym dochodzie (PDF)
 • Zał. 1c Zasady obliczania dochodów (PDF)
 • Zał. 1d Wzór oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego (PDF)
 • Zał. nr 1e – Wniosek o zwiększenie stypendium socjalnego (PDF)
 • Zał. nr 1f – Wzór oświadczenia zw. z utratą albo uzyskaniem dochodu (PDF)
 • Zał. 2 Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (PDF)
 • Zał. 3 Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów (PDF)
 • Zał. 4 Wniosek o zapomogę (PDF)
 • Zał. 5 Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów (PDF)
 • Zał. 6 Deklaracja studenta dot. odbioru decyzji  stypendialnej oraz zgody na przekazywanie stypendium na konto bankowe (PDF)
 • Zał. 7 Porozumienie o potrąceniu (PDF)

Stypendia Ministra na rok akademicki 2017/2018 (PDF)

Regulamin stypendialny na rok akademicki 2016/2017 (PDF)

 • Zał. 1 Wniosek o stypendium socjalne (PDF)
 • Zał. 1a Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów (PDF)
 • Zał. 1b Wzór oświadczenia o uzyskanym dochodzie (PDF)
 • Zał. 1c Zasady obliczania dochodów (PDF)
 • Zał. 1d Wzór oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego (PDF)
 • Zał. nr 1e – Wniosek o zwiększenie stypendium socjalnego (PDF)
 • Zał. nr 1f – Wzór oświadczenia zw. z utratą albo uzyskaniem dochodu (PDF)
 • Zał. 2 Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (PDF)
 • Zał. 3 Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów (PDF)
 • Zał. 4 Wniosek o zapomogę (PDF)
 • Zał. 5 Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów (PDF)
 • Zał. 6 Deklaracja studenta dot. odbioru decyzji  stypendialnej oraz zgody na przekazywanie stypendium na konto bankowe (PDF)
 • Zał. 7 Porozumienie o potrąceniu (PDF)

Stypendia Ministra na rok akademicki 2016/2017 (PDF)

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy