Stypendia

Szanowni Państwo! Drodzy Studenci!

 

Weszły w życie przepisy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Wnioski o świadczenia dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 będą rozpatrywane zgodnie z obowiązująca ustawą, z którą prosimy się zapoznać.

 

Więcej informacji o zmianie w systemie świadczeń dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 jest w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiany-w-systemie-swiadczen-dla-studentow-od-semestru-letniego-roku-akademickiego-20212022

 

Wnioski o stypendia, o których mowa w  ust. 7 Regulaminu świadczeń, student może złożyć w formie elektronicznej wraz z cyfrowym odwzorowaniem (skanem) dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych świadczeń na dedykowany adres poczty elektronicznej [email protected]

 

Wg Regulaminu świadczeń § 17 ust. 1. Wypłaty świadczeń odbywają się do końca każdego miesiąca za dany miesiąc. Uczelnia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu wypłaty świadczeń w przypadku nieterminowego otrzymania środków finansowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Poznaj skład osobowy Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej: KLIK

ZARZĄDZENIE ZMIENIAJĄCE Nr 029/01/2022 Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania przepisów wynikających z Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2232)

 


 

Regulamin świadczeń dla studentów w roku 2021/2022 (PDF)

 

 

Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021_2022

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy