Wydawnictwo

ENGLISH VERSION 

Informacje ogólne:

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa publikuje recenzowane monografie naukowe.

IDENTYFIKATOR WYDAWNICTWA: 87400 
POZIOM I − 80 punktów  
zgodnie z: 
KOMUNIKATEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2021r.
w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Wydawnictwo cyklicznie wydaje następujące recenzowane monografie wieloautorskie:

 • Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy,
 • Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • Edukacja elit XXI wieku
 • Edukacja XXI wieku,
 • Kultura Pokoju,
 • W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia.

Ponadto Wydawnictwo wydaje recenzowany kwartalnik „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” (ISSN 1899-3524), który znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikujemy w nim artykuły oryginalne i przeglądowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa zdrowotnego, zarządzania, pedagogiki, psychologii oraz sprawozdania z konferencji naukowych, a także recenzje ciekawszych publikacji naukowych, pojawiających się na rynku wydawniczym. „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” to swoiste forum wymiany doświadczeń i poglądów o szerokim zakresie merytorycznym.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków publikacji w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym, a także archiwalne numery czasopisma znajdą Państwo na stronie internetowej przeglądu.

Zapora Ghostwriting

Redakcja Wydawnictwa, w tym Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla bezpieczeństwa” w trosce o wysoką jakość publikowanych artykułów i monografii, a także w odpowiedzi na zalecenia MNiSW / MEiN, podjęła działania zmierzające do wdrożenia procedury zabezpieczającej przed zjawiskami „ghostwriting”.

Ghostwriting jest praktyką polegającą na nie ujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.

Zjawisko określane jako guest authorship (honorary authorship), polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

Obie postawy są przejawami nieuczciwości naukowej i naruszają zasady uprawiania nauki stanowiące o obowiązku oryginalności i rzetelności publikacji naukowych, dlatego też będą one przez Redakcję demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź czasopism).

W celu uniknięcia wskazanych zjawisk w Monografiach jak i Przeglądzie Naukowo-Metodycznym „Edukacja dla bezpieczeństwa”, Redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji
(z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji).

Autorzy publikacji proszeni są o złożenie stosownych oświadczeń o autorskim przygotowaniu opracowania. Informujemy również, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Możliwość publikacji artykułu za 20 pkt w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym Edukacja dla bezpieczeństwa / w Wydawnictwie FNCE - na podstawie umowy o współpracy

Informacje dla autorów:

Chcesz opublikować artykuł, a nie wiesz które wydawnictwo wybrać?
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ma dla Ciebie wspaniałą ofertę. Proponujemy Ci, w szybkim czasie, bez niepotrzebnego czekania i stresu z tym związanego, wydanie artykułu w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym Edukacja dla bezpieczeństwa –  bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo zdrowotne, zarządzanie, pedagogika i psychologia to działy naszego Czasopisma. Masz tekst związany z tą właśnie tematyką? Nie zwlekaj, zgłoś się do nas!

Masz napisany doktorat, podręcznik lub skrypt i zależy Ci na jego wydaniu? Zapraszamy do kontaktu – zapewniamy kompleksową obsługę Twojego tekstu: od korekty po skład tekstu, projekt okładki i wydanie publikacji we współpracującej z nami drukarni. Autorzy artykułów otrzymują 20 punktów do dorobku naukowego.

Nasze atuty:
kompleksowa, fachowa obsługa i przystępne ceny.

Kontakt:
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z kierownikiem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu  mgr Joanną MISTERSKĄ (e-mail: [email protected])

Ważne dokumenty:

Wytyczne dla autorów (PDF)
Oświadczenie – zgoda na publikację (PDF)(WORD)
Procedura recenzowania (PDF), (WORD)
Wzór recenzji wydawniczej (PDF)

Nr konta bankowego Wydawnictwa WSB: 75 1050 1520 1000 0023 5075 4319 ING Bank Śląski

RADY, KOMITETY, RECENZENCI

Rada wydawnicza:

 1. dr Helena MAREK – przewodnicząca;
 2. dr Katarzyna GÓRECKA – zastępca przewodniczącej;
 3. mgr Jan ŻYŁOWSKI – sekretarz;
 4. Sonia ANZONG – członek;
 5. mgr Gabriela BABULA – członek;
 6. mgr Monika BIEGUN – członek;
 7. mgr Joanna HADYK – członek;
 8. mgr inż. Marika KLICIŃSKA – członek;
 9. dr Karina KNASIECKA-FALBIERSKA – członek;
 10. dr Anna KURKIEWICZ – członek;
 11. dr inż. Ewa MAKOSZ – członek;
 12. dr inż. Wiesław OTWINOWSKI – członek;
 13. mgr Justyna RAJEWSKA – członek;
 14. mgr Magdalena SZULCA – członek;
 15. mgr Ewa SZYMAŃSKA – członek
 16. mgr inż. Agnieszka WALENTYNOWICZ – członek.

Rada programowa wydawnictwa:

 1. Dr hab. Ewa MISTERSKA – przewodniczący;
 2. dr hab. inż. Andrzej GAŁECKI – zastępca przewodniczącej;
 3. mgr Kinga KOT– sekretarz;
 4. dr hab. Zbigniew CIEKANOWSKI – członek;
 5. prof. zw. dr hab. Kazimierz DOPIERAŁA – członek;
 6. prof. zw. dr hab. Tadeusz IWIŃSKI – członek;
 7. prof. zw. dr hab. Artur KIJAS – członek;
 8. prof. zw. dr hab. Marceli KOSMAN – członek;
 9. prof. zw. dr hab. Zbigniew NĘCKI – członek;
 10. dr hab. Franciszek NOWIŃSKI – członek;
 11. prof. zw. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI – członek;
 12. prof. zw. dr hab. Teresa ROSTOWSKA – członek;
 13. prof. zw. dr hab. Jadwiga STAWNICKA – członek;
 14. dr Robert WIERZBIŃSKI– członek.
Komitet redakcyjny wydawnictwa
 1. prof. zw. dr hab. Maria KOZIELSKA – redaktor naczelna;
 2. dr Marta MAJORCZYK – zastępca redaktor naczelnej;
 3. mgr Jan ŻYŁOWSKI – sekretarz redakcji;
 4. dr Jarosław BUGAJSKI – członek;
 5. dr Michał KAPIAS – członek;
 6. mgr Marta KAŹMIERCZAK – członek;
 7. dr Urszula LASSA – członek;
 8. dr Natalia LYMAR – członek;
 9. mgr Angelika MAĆKOWSKA – członek;
 10. mgr Ewa MIRECKA – członek.
 11. dr Bożenna PIĄTKOWSKA – członek;
 12. dr Bożena SIKORA – członek;
 13. mgr Natalia WILKOWSKA – członek.

Recenzenci

 1. prof. dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI – bezpieczeństwo narodowe
 2. prof. dr hab. Daniel FIC – zarządzanie
 3. prof. zw. dr hab. Marceli KOSMAN – bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne
 4. prof. zw. dr hab. Michał PŁACHTA – bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne
 5. prof. dr hab. Jolanta WILSZ – bezpieczeństwo narodowe
 6. prof. zw. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI – bezpieczeństwo morskie, bezpieczeństwo zdrowotne
 7. prof. dr hab. Halina TUMOLSKA – pedagogika
 8. prof. dr hab. Elżbieta WESOŁOWSKA – psychologia

Stali recenzenci zewnętrzni

 1. prof. zw. dr hab. Irina SURINA
 2. prof. zw. dr hab. inż. Bogdan SZULC
 3. prof. zw. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO
 4. prof. dr hab. Borys KOWALIOW
 5. prof. dr hab. Daria KOZAK
 6. prof. dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO
 7. prof. dr Romualdas POVILITIS
 8. prof. dr Tamara TKACZ
 9. dr Nadia BRYL
 10. dr Marta CZARNECKA-IWAŃCZUK
 11. doc. dr Alena DOUŠKOVA
 12. dr Zlatica HUL’OVA
 13. dr Juraj MADEJ

Skład Rady Naukowej Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”:

 1. prof. zw. dr hab. Karol OLEJNIK – przewodniczący;
 2. prof. zw. dr hab. Kazimierz ŁASTAWSKI – zastępca przewodniczącego;
 3. dr Sebastian NIEDZWIECKI – sekretarz;
 4. dr inż. Pavel FOLTIN – członek;
 5. dr Anatolij KIBYSH – członek;
 6. dr Lech KRZYŻANOWSKI – członek;
 7. dr hab. Michaił Michajłowicz KORDA – członek;
 8. prof. zw. dr hab. Bogumiła LENARCZYK-KOSMAN – członek;
 9. dr hab. Henryk LISIAK – członek;
 10. dr Raushangul MUSKUSHEVA – członek;
 11. dr Andrzej PIOTROWSKI – członek;
 12. dr Mary STOILOVA ZHEREV – członek;
 13. dr hab. Veneta YANKOVA – członek.

KATALOG

Kontakt z Wydawnictwem:

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem publikacji opublikowanych nakładem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

W celu zakupu naszych publikacji prosimy o kontakt z kierownikiem wydawnictwa (e-mail: [email protected]).

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY

Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa”

ISSN 1899-3524

Kwartalnik wydawany od 2008 r. Autorzy zgłaszający chęć publikacji artykułu w kwartalniku, po dokonaniu wszelkich niezbędnych formalności oraz uzyskaniu pozytywnej recenzji,  otrzymują 20 pkt. Komunikat Ministra wraz z pełną listą czasopism punktowanych znaleźć można na stronie MNiSW.

Publikujemy artykuły oryginalne i przeglądowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa zdrowotnego, zarządzania, pedagogiki, psychologii oraz sprawozdania z konferencji naukowych, a także recenzje ciekawszych publikacji naukowych, pojawiających się na rynku wydawniczym.

Po szczegółowe informacje oraz wytyczne dla autorów zapraszamy na stronę Przeglądu: http://www.przeglad.wsb.net.pl/

wydawany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
został umieszczony w ERIH PLUS European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) –  ogólnodostępny indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzony przez Norwegian Center for Research Data.

Kontakt:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Elizy Orzeszkowej 1, 61-778 Poznań
e-mail: [email protected]

ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE

 1. Kolejny numer Przeglądu Naukowo-Metodycznego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”;
 2. Recenzowana monografia wieloautorska z serii „Edukacja XXI wieku”
 3. Recenzowana monografia wieloautorska z serii „Edukacja elit XXI wieku”
 4. Recenzowana monografia wieloautorska z serii „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”

OPIS PROFILU NAUKOWEGO

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu jest obecne na rynku wydawniczym od 2004 r. Specjalizuje się w wydawaniu literatury naukowej dotyczącej w szczególności bezpieczeństwa: narodowego, wewnętrznego, publicznego i zdrowotnego, a także pedagogiki, psychologii, i zarządzania. Ponadto wydawnictwo swym zakresem obejmuje publikacje z innych dyscyplin związanych z wyżej wymienionymi, co przekłada się na wielodyscyplinarny charakter wydawanych publikacji.

Wydawnictwo, od początków swego funkcjonowania, ma na koncie kilkaset publikacji, dodatkowo od 2008 wydaje kwartalnik Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa” (ISSN 1899-3524). W ramach Kwartalnika publikowane są artykuły oryginalne i przeglądowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa zdrowotnego, zarządzania, pedagogiki, psychologii oraz sprawozdania z konferencji naukowych, a także recenzje ciekawszych publikacji naukowych, pojawiających się na rynku wydawniczym.

Przegląd Naukowo-Metodyczny “Edukacja dla bezpieczeństwa” został także umieszczony w ERIH PLUS European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) –  ogólnodostępnym indeksie czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzony przez Norwegian Center for Research Data.

Przegląd stanowi swoiste forum wymiany doświadczeń i poglądów o szerokim zakresie merytorycznym.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków publikacji w Przeglądzie Naukowo-Metodycznym, a także archiwalne numery czasopisma znajdą Państwo na stronie internetowej przeglądu. Publikacje zamieszczone w przeglądzie Przeglądzie Naukowo-Metodycznym w bazie „Google Scholar” są cytowane kilkadziesiąt razy (z pozyskanych danych: 92 razy).

 

Istotnym  elementem działalności wydawnictwa jest publikowanie monografii naukowych, autorów związanych swoją działalnością naukowa i dydaktyczną z Wyższa Szkołą Bezpieczeństwa, jak i z samą dyscypliną naukowa jaką stanowi bezpieczeństwo. Wśród autorów, których prace pojawiły się drukiem znajdują się osoby i publikacje takie jak:

Natasza Duraj, Sposoby walki z ekstremizmem w Federacji Rosyjskiej, WSB 2018; Jerzy Wiatr, „Bezpieczeństwo narodowe Polski a stosunki polsko-rosyjskie, WSB Poznań 2017, Natalia Anna Fechner, „Stosunki Unii Europejskiej
z Chińską Republiką Ludową w XXI wieku” WSB Poznań 2017; Anna Krawczyk-Sawicka, „Zasada wyłączności ustawy wyrażona w art. 217 Konstytucji RP z 1997r”, WSB Poznań 2017; Wiesław Otwinowski „Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji”, Poznań WSB 2017; Marek Tobolski „Zintegrowany system ratowniczy Rzeczypospolitej Polskiej”, Poznań WSB 2015; Aleksandra Hadzińska-Wyrobek „Uchodźcy – azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku”, Poznań WSB 2015; Wiesław Otwinowski „Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa państwa i człowieka”, Poznań WSB 2014; „Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Polityka – Gospodarka – Zasoby naturalne i logistyka”, t. 1, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa), WSB 2013, „Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Technologia – Prawo – Ochrona Środowiska”, t. 2, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa), WSB 2013,

 

 

Wydawnictwo cyklicznie wydaje także następujące recenzowane monografie wieloautorskie:

Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy, Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne, Edukacja dla bezpieczeństwa, Edukacja elit XXI wieku, Edukacja XXI wieku, Kultura Pokoju, W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. Publikowane monografie wpisują się swoją tematyką w założony profil Wydawnictwa.

 

Dodatkowo w roku 2019 Wydawnictwo podpisało umowę i współpracuje z Wydawnictwem naukowych FNCE – znajdującym się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

 

Należy również podkreślić, iż Wydawnictwo stosuje dobre praktyki wydawnicze oparte o zasady etyki publikacyjnej.

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Celem Redakcji Przeglądu Naukowo-Metodycznego jest publikacja wyłącznie tekstów oryginalnych o wysokim poziomie merytorycznym jak i językowym. Każdy z publikowanych artykułów przechodzi sprawiedliwe i etyczne procedury. Recenzenci dokonują weryfikacji opartej na zasadach etyki jak i rzetelności, stosując się do wymogów redakcyjnych stworzonych przez komitet redakcyjny – swoje opinie recenzenci wydają jedynie, oceniając artykuły pod względem merytorycznym, nie kierując się przy tym przekonaniami politycznymi czy też obyczajowymi. Na kształt numeru kwartalnika nie wpływa ocena pod względem pochodzenia, rasy czy płci.

Autorzy poszczególnych prac winni przedłożyć wyniki badań jeżeli wymaga tego recenzent, a sam opis działań związanych z nimi powinien znajdować się w artykule. Dane jakie zebrali autorzy podczas przygotowywania artykułu, powinny być przechowywane tak, by w razie prośby o ich udostępnienie było to możliwe. Dane powinny być zapisane czytelnie/zrozumiałe i gotowe do publicznego udostępnienia jeżeli będzie to konieczne. Zebrane materiały powinny być przechowywane odpowiednio kilka lat po publikacji.

Autorami mogą być jedynie osoby wnoszące wkład do całości pracy. Osoby, które nie uczestniczyły w procesie badawczym lub procesie twórczym, nie mogą być umieszczane w pracy jako współautor.  

Każdy z autorów musi mieć pewność, że przedstawiony przez siebie tekst jest całkowicie oryginalny, to znaczy: w przypadku korzystania z innych prac autorów, winno się wykazać to w pracy za pomocą cytowania, a jeżeli będzie to wymagane, koniecznym będzie przedstawienie pozwolenia na udostępnianie danych autora, z którego pracy korzystano. Materiał zamieszczany w pracach powinien być oryginalny, także w przypadku korzystania z własnych (wcześniejszych) artykułów. Wykorzystanie w artykule wcześniejszych dokonań naukowych i nie wykazanie tego, będzie traktowane jako autoplagiat.

Artykuł można złożyć tylko do jednego czasopisma. W przypadku złożenia artykułu do wielu redakcji czasopism, po pierwsze należy upewnić się, że artykuł przeszedł pozytywną recenzję, a następnie wybrać czasopismo, w którym chce się umieścić pracę.

Opinia recenzenta jest istotna przy podjęciu decyzji co do publikacji poszczególnych artykułów i stanowi pomoc dla autora przy pracy nad korektą. Recenzent kieruje się obiektywizmem. Oznacza to, że każdy recenzent powinien wyzbyć się własnych uprzedzeń lub poglądów przy ocenie pracy. Niewłaściwym jest kierowanie się podczas oceny osobistymi poglądami na dany temat. Recenzent wypowiada się na temat jakości pracy merytorycznie, odpowiednio argumentując końcowy wynik.

Recenzenci winni są traktować otrzymane od redaktora prace jako dokument poufny – oznacza to, że nie mogą informować osób trzecich o treściach zawartych w artykułach.

Jeżeli recenzent zauważy podobieństwo nadesłanych do recenzji artykułów z innymi manuskryptami czy danymi, jego obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie redaktora, i poddanie pod wątpliwość oryginalności tekstu.

Redaktor po otrzymaniu kompletu dokumentów od recenzenta, informuje o ich wyniku autorów. Redaktor jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg komunikacji między recenzentem a autorem. Redaktor jest zobligowany do przestrzegania ram czasowych. Redaktor tak jak i recenzent jest zobowiązany do przestrzegania poufności dotyczących treści zamieszczonych w tekstach. Redaktor zapewnia autorów o obiektywnym, bezstronnym
i terminowym procesie recenzenckim. To na nim spoczywa odpowiedzialność wytypowania recenzentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę oraz kompetencje do oceny prac.

Redaktor poddaje ocenie nadesłane prace bezstronnie, obiektywnie, bez względu na płeć, pochodzenie, rasę, przekonania religijne, polityczne, czy też ze względu na orientację seksualną autorów. Dba o to, by ocena pracy trafiająca do autora była jasna, zrozumiała i przejrzysta. Chroni poufność wszystkich nadsyłanych materiałów jak i tożsamość autorów i recenzentów.

W razie wykrycia przez redakcję nieprawidłowości związanych z konstrukcją pracy – plagiat, autoplagiat, fałszowanie danych, redakcja jest zobligowana do skierowania prośby o wyjaśnienia do autora. W przypadku braku odpowiedzi lub satysfakcjonujących wyjaśnień, redakcja podejmuje odpowiednie kroki prawne związane z naruszeniem praw autorskich.

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Kierownik Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
mgr Joanna MISTERSKA
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XVI, nr 1/2024 (62)
 2. Danuta BARTKOWIAK, Grażyna GRADZIŃSKA (red. nauk.), INTERDYSCYPLINARNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA – WYBRANE KONTEKSTY
 3. Konrad Tadeusz ZAMIRSKI – REWINDYKACJA NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH I KRAJOWYCH ORGANIZACJI MIĘDZYKOŚCIELNYCH W POSTĘPOWANIU PRZED MIĘDZYKOŚCIELNĄ KOMISJĄ REGULACYJNĄ
 4. Stanisław PIEKARSKI, TEATRY W WOJSKU POLSKIM
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XV, nr 1/2023 (58)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XV, nr 2/2023 (59)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XV, nr 3/2023 (60)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XV, nr 4/2023 (61)
 5. Dawid CZARNECKI, Nataliia TSYHANOVSKA. Dariusz W. SKALSKI, Psychologiczne rozumienie ryzyka w sportach ekstremalnych. Wybrane zagadnienia
 6. Magdalena PINKOWICKA, Wojciech PIESTRZYŃSKI, Zachowania suicydalne w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
 7. Jarosław WOŁEJSZO, Anna KURKIEWICZ (redakcja naukowa), Kultura pokoju. Współczesne problemy wojny i pokoju
 8. Konrad Tadeusz ZAMIRSKI, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI W POLSCE HISTORIA I DOKTRYNA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STATUSU PRAWNEGO
 1. Radosław SŁAWOMIRSKI, Władimir WYSOCKI – pogranicza kulturowe.
 2. Sebastian NIEDZWIECKI, OBRAZ SYTUACJI NA WĘGRZECH W 1956 ROKU W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ I WĘGIERSKIEJ (1956 – 2006)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XV, nr 1/2022 (54).
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XV, nr 2/2022 (55).
 5. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XV, nr 3/2022 (56).
 6. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XV, nr 4/2022 (57).
 7. Katarzyna GÓRECKA, Sebastian NIEDZWIECKI, BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ, ZARZĄDZANIE W CODZIENNOŚCI
 1. GAŁECKI Andrzej, Bezpieczeństwo informacji w dobie cyberprzestrzennych zagrożeń.
 2. GÓRECKA Katarzyna, NIEDZWIECKI Sebastian (redakcja naukowa), Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności.
 3. PIESTRZYŃSKI Wojciech, SARZAŁA Dariusz, Psychospołeczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej w kontekście bezpieczeństwa i profilaktyki.
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XIV, nr 1/2021 (50)
 5. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XIV, nr 2/2021 (51)
 6. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XIV nr 3/2021 (52)
 7. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XIV nr 4/2021 (53)
 1. Katarzyna GÓRECKA, Sebastian NIEDZWIECKI (redakcja naukowa), Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności.
 2. Maria KOZIELSKA, Anna KOŁODZIEJ (redakcja naukowa), Pedagogika i psychologia dla współczesnego człowieka.
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny nr 1/2020 (46).
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny nr 2/2020 (47).
 5. Przegląd Naukowo-Metodyczny nr 3/2020 (48).
 6. Przegląd Naukowo-Metodyczny nr 4/2020 (49).
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny nr 1/2019 (42)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny nr 2/2019 (43)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny nr 3/2019 (43)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny nr 4/2019 (45)
 5. Aleksandra SKRABACZ, Bezpieczeństwo i edukacja. Edukacja elit XXI wieku, Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy, Edukacja XXI wieku
 6. Andrzej GAŁECKI, W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia
 7. Kultura pokoju. Kultura sieci, Anna KURKIEWICZ, Anna KOŁODZIEJ (redakcja naukowa)
 8. Zbigniew CIEKANOWSKI, Sebastian NIEDZWIECKI (redakcja naukowa), Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XI, nr 1/2018 (38)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XI, nr 2/2018 (39)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XI, nr 3/2018 (40)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok XI, nr 4/2018 (41)
 5. BARTKOWIAK Danuta, Inż. Ernest A. Malinowski 1818-1899 w 200 rocznicę urodzin
 6. DURAJ Natasza, Sposoby walki z ekstremizmem w Federacji Rosyjskiej
 7. Społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi, Irena MALINOWSKA, Helena MAREK, Dominika MYŚLIŃSKA, Magdalena PINKOWICKA (red.)
 8. Julia NOWICKA, Anna KURKIEWICZ, Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku.
 9. Zbigniew CIEKANOWSKI, Katarzyna GÓRECKA W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, t. 1
 10. Maria KOZIELSKA, Andrzej ZDUNIAK, Procesy edukacyjne w dobie globalizacji, społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy
 11. Ewa MAKOSZ, Natasza STARIK, Edukacja elit XXI wieku. Wymienialność elit w systemie demokratycznego państwa prawa
 12. Helena MAREK, Bożenna PIĄTKOWSKA, Kultura pokoju. Kultura dialogu. Dialog w kulturze
 13. Andrzej BOLEWSKI, Joanna FARYSEJ, W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, t. 2
 14. Helena MAREK, Marcin TRENDOWICZ, Andrzej ZDUNIAK, W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, t. 3
 15. Anna STOPPEL, Natalia MAJCHRZAK, W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, t. 4
 16. Helena MAREK, Ewa SZYMAŃSKA (redakcja naukowa),   Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku
 17. Helena MAREK, Magdalena SZULCA (redakcja naukowa),  Edukacja dla bezpieczeństwa. Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok X, nr 4/2017 (37)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok X, nr 3/2017 (36)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok X, nr 2/2017 (35)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” rok X, nr 1/2017 (34)
 5. Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, Andrzej GAŁECKI, Andrzej BOLEWSKI (red.)
 6. Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależnień jako element polityki prozdrowotnej, Katarzyna GÓRECKA, Anna KURKIEWICZ, Helena MAREK (red.)
 7. Edukacja dla bezpieczeństwa. Charakterystyka współczesnych zagrożeń terrorystycznych, Beata BĄCZKIEWICZ, Marek ILNICKI, Magdalena SZULCA (red.), tom 1
 8. Edukacja dla bezpieczeństwa. Antyterrorystyczna ochrona państwa, Monika BARAN, Marek ILNICKI, Helena MAREK (red.), tom 2
 9. Edukacja elit XXI wieku. Kompetencyjne pojęcie elit społecznych, Marcin PIĄTEK, Natasza STARIK (red.)
 10. Edukacja XXI wieku. Przestrzenie współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, Natasza STARIK, Natalia MAJCHRZAK (red.), tom 1 (40)
 11. Edukacja XXI wieku. Przestrzenie współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, Anna KURKIEWICZ, Katarzyna GÓRECKA (red.), tom 2 (41)
 12. FECHNER Natalia Anna, Stosunki Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową w XXI wieku
 13. KRAWCZYK-SAWICKA Anna, Zasada wyłączności ustawy wyrażona w art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku
 14. Kultura pokoju. Kultura relacji z perspektywy środowisk, Natalia MAJCHRZAK, Helena MAREK, Agnieszka WALENTYNOWICZ (red.)
 15. OTWINOWSKI Wiesław, Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa
 16. W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Mirosław MICHALSKI, Andrzej BOLEWSKI (red.), tom 1
 17. W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Anna KURKIEWICZ, Joanna FARYSEJ (red.), tom 2
 18. W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Natalia MAJCHRZAK, Katarzyna GÓRECKA (red.), tom 3
 19. W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Józef BUCZYŃSKI, Ewa MISTERSKA (red.), tom 4
 20. W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Sebastian NIEDZWIECKI, Natasza STARIK (red.), tom 5
 21. WIATR Jerzy, Bezpieczeństwo narodowe Polski a stosunki polsko-rosyjskie
 22. WLAŹLIK Barbara, Twórczość plastyczna w edukacji przedszkolnej
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok IX Nr 4/2016 (33)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok IX Nr 3/2016 (32)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok IX Nr 2/2016 (31)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok IX Nr 1/2016 (30)
 5. „Mity polskiego patriotyzmu w psychologii zbiorowej (Perspektywa historyczna i współczesna)”, Halina TUMOLSKA
 6. „Na tropach bohaterów Trylogii”, Marceli KOSMAN
 7. „Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Edukacja XXI w”, t. 3,  Teresa WĘGLARZ, Helena Marek (redakcja naukowa)
 8. „Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Edukacja XXI w”, t. 2, Ewelina Flatow-Kaleta, Natalia Majchrzak (redakcja naukowa)
 9. „Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Edukacja XXI w”, t. 1, Natasza STARIK, Andrzej ZUDNIAK (redakcja naukowa)
 10. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Paradygmaty kultury bezpieczeństwa”, Andrey LYMAR, Marek ILNICKI (redakcja naukowa)
 11. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego”, t. 3, Krzysztof ROKICIŃSKI, Stanisław MIKOŁAJCZAK, Oksana OSZOWSKA (redakcja naukowa)
 12. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Społeczne aspekty bezpieczeństwa”, t. 2, Krzysztof ROKICIŃSKI, Stanisław MIKOŁAJCZAK, Oksana OSZOWSKA (redakcja naukowa)
 13. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Współczesne środowisko bezpieczeństwa”, t. 1, Krzysztof ROKICIŃSKI, Stanisław MIKOŁAJCZAK, Oksana OSZOWSKA (redakcja naukowa)
 14. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji”, Małgorzata KUĆ, Andrzej ZDUNIAK (redakcja naukowa)
 15. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji”, Helena MAREK, Katarzyna GÓRECKA (redakcja naukowa)
 16. „Bezpieczeństwo zdrowotne, ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia”, t. 1, Irena BABETS, Helena MAREK (redakcja naukowa)
 17. „Studia przypadków w badaniach bezpieczeństwa”, t. 2, Jan ZYCH (redakcja naukowa)
 18. „Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce”, t. 1, Jan ZYCH (redakcja naukowa)
 19. „Kultura Pokoju. Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy”, Tadeusz IWIŃSKI, Helena MAREK, Jerzy WIATR (redakcja naukowa)
 20. „Edukacja Elit XXI wieku. Kształcenie elity społecznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, Natasza STARIK, Teresa WĘGLARZ, Magda WOJDYŁA-BEDNARCZYK (redakcja naukowa)
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VIII Nr 1/20015 (26)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VIII Nr 2/20015 (27)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VIII Nr 3/20015 (28)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VIII Nr 4/20015 (29)
 5. „Bezpieczeństwo zdrowotne, ujęcie interdyscyplinarne. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych”, t. 1, Natalia Anna Fechner, Zbigniew Nęcki (redakcja naukowa)
 6. „Bezpieczeństwo zdrowotne, ujęcie interdyscyplinarne. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych”, t. 2, Ewelina Flatow-Kaleta, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 7. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku”, t. 3, Natasza Starik, Teresa Węglarz (redakcja naukowa)
 8. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku”, t. 4, Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 9. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektyw środowisk i obszarów”, t. 1, Wojciech Horyń, Natalia Anna Fechner (redakcja naukowa)
 10. „Zintegrowany system ratowniczy Rzeczypospolitej Polskiej”, Marek Tobolski
 11. „Tożsamość mieszkańców Górnego Śląska”, Aleksandra Oczkowicz
 12. „Uchodźcy – azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku”, Aleksandra Hadzińska-Wyrobek
 13. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektyw środowisk i obszarów”, t. 2, Helena Marek, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 14. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, jednostki, grupy i społeczeństwa”, t. 1, Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 15. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektyw środowisk i obszarów”, t. 3, Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 16. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, jednostki, grupy i społeczeństwa”, t. 2, Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 17. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, jednostki, grupy i społeczeństwa”, t. 3, Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 18. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia bezpieczeństwa narodowego – realizacja podstawowych celów”, t. 1, Marek Ilnicki, Jakub Kufel (redakcja naukowa)
 19. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia bezpieczeństwa narodowego – społeczne i gospodarcze wsparcie wykonawcze”, t. 1, Marek Ilnicki, Jakub Kufel (redakcja naukowa)
 20. „Ochrona osobista. Podręcznik”, Marian Kryłowicz
 21. „Pozycja i znaczenie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w treściach programowych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Studium przypadku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu”, Piotr Kwiatkiewicz
 22. „Handel ludźmi – metody działania sprawców”, Irena Malinowska
 23. „Schemat emocjonalny przywiązania a procesy przetwarzania emocji i symbolizacji. Jak wewnętrzne dziecko wpływa na relacje dorosłego?”, Tomasz Juńczyk
 24. „Sprawozdanie członków zespołu badawczego z działalności badawczej w ramach projektu: „Przygotowanie studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu do zarządzania w sytuacjach kryzysowych”. Za okres 2013-2015. Raport”, Marian Kopczewski
 25. „Sprawozdanie z projektu badawczego: „Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu”. Raport”, Magda Wojdyła-Bednarczyk
 26. „Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia”, t. 1, Natalia Anna Fechner, Ewa Misterska (redakcja naukowa)
 27. „Typ etyki seksualnej a jakość życia małżeńskiego w okresie średniej dorosłości”, Izabela Zofia Stankowska-Mazur
 28. „Poczucie bezpieczeństwa uczniów poznańskich szkół. Raport”, Grażyna Miłkowska
 29. „Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia”, t. 2, Helena Marek, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VII Nr 1/20014 (22)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VII Nr 2/20014 (23)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VII Nr 3/20014 (24)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VII Nr 4/20014 (25)
 5. Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań”, Edukacja XXI wieku, t. 2, Natalia Dębowska, Marta Walachowska, Natasza Starik (redakcja naukowa)
 6. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu”,
  t. 1, Wojciech Horyń, Natalia Dębowska (redakcja naukowa)
 7. „Zarys metodologii badań naukowych w procesie dyplomowania studentów WSB”, Józef Buczyński,
  Marian Kopczewski (redakcja naukowa)
 8. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu”, t. 2, Helena Marek, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 9. „Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Edukacja XXI wieku”, t. 3, Edyta Ślachcińska, Helena Marek (redakcja naukowa)
 10. „Piękne Hurysy czy soczyste owoce? Krótkie impresje o seksualności w rozwoju osobistym w menadrach kultury zachodu”, Krzysztof Kolecki
 11. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu”, t. 3, Małgorzata Kuć, Teresa Węglarz (redakcja naukowa)
 12. „Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Polityka – Gospodarka – Zasoby naturalne i logistyka”, t. 1, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 13. „Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Technologia – Prawo – Ochrona Środowiska”, t. 2, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 14. „Aktywność fizyczna na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych”, Joanna Krawczyk
 15. „Powódź 2010. Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce z perspektywy administracji publicznej”,
  Grzegorz Pietrek
 16. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych”, t. 1, Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 17. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych”, t. 2, Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 18. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych”, t. 3, Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 19. „Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie gierkowskiej. Bezsilność i zmęczenie. Antropologia codzienności w latach 70.”, Henryk Lisiak, Joanna Farysej, Karol Siemaszko (redakcja naukowa)
 20. „Prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej” Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 1,
  Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 21. „Nowe technologie i ochrona zdrowia – wybrane elementy bezpieczeństwa obywateli w Unii Europejskiej” Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 2, Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 22. „Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa państwa i człowieka”, Wiesław Otwinowski
 23. „Przemiany tradycyjnej rodziny na Górnym Śląsku”, Aleksandra Oczkowicz
 24. „Bezpieczeństwo rurociągów ropy i gazu. Aspekty formalno-prawne”, Helena Marek
 25. „Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem macierzyństwa. Aspekty rozwojowe
  i edukacyjne – badania własne”, Anita Machaj-Szczerek
 26. „Obecná bezpečnostní rizika”, Janusz Mika
 27. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku”,
  t. 1, Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 28. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku”,
  t. 2, Małgorzata Suświłło, Natalia Anna Fechner (redakcja naukowa)
 29. „Ratownictwo i ochrona na obszarach śródlądowych. Edukacja, prewencja i strategia”, Marian Kopczewski, Joanna Farysej, Sebastian Niedzwiecki (redakcja naukowa)
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VI Nr 1/2013 (18)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VI Nr 2/2013 (19)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VI Nr 3/2013 (20)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VI Nr 4/2013 (21)
 5. „Paradygmaty jutra. Wyzwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń współczesnego świata”, t. 3, Edukacja dla bezpieczeństwa, Andrzej Piotrowski, Marek Ilnicki (redakcja naukowa)
 6. „Szkice z socjologii sportu”, Edward Hajduk, Fabian Hajduk
 7. „Zdrowie seksualne. Analiza porównawcza postaw i zachowań studentów w Polsce i we Francji”,
  Ewelina Flatow
 8. „Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w kontekście europeizacji zjawisk społecznych”, Tomasz Holecki (redakcja naukowa)
 9. „Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI wieku”, t. 3, Marta Walachowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 10. „Konfrontacje literackie i językowe”, Tadeusz Linkner, Ewelina Mendala-Kwoczek,
  Barbara Pestka-Grzybowska (redakcja naukowa)
 11. „Bezpieczeństwo energetyczne – surowce kopalne vs alternatywne źródła energii”, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 12. „Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971-1981. Zbiór studiów”, wyd. 2 poprawione, Joanna Farysej, Henryk Lisiak, Karol Siemaszko (redakcja naukowa)
 13. „Centra transferu technologii jako przykład wdrażania polityki innowacyjnej na uczelniach wyższych”,
  Tomasz Hoffmann
 14. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce”, Marian Kopczewski, Iwona Grzelczak-Miłoś, Marta Walachowska (redakcja naukowa)
 15. „Polacy na Białorusi w latach 1987-2008. Funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym”, Stanisław Mikołajczak
 16. „Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku, Aspekty militarne i niemilitarne” Edukacja dla bezpieczeństwa,
  t. 1, Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 17. „Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań” Edukacja XXI wieku, t. 1, Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 18. „Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku, Cyberprzestrzeń a bezpieczeństwo jednostki” Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 2, Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 19. „Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku, Prawo i edukacja jako gwarant bezpieczeństwa jednostki” Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 3, Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 20. „Organizace součinnosti policie Ceské Republiky a Polské Republiky v mimořádných situacích ohrožení osob a prostředí”, J. Mika
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok V Nr 1/2012 (14)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok V Nr 2/2012 (15)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok V Nr 3/2012 (16)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok V Nr 4/2012 (17)
 5. „Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego”, Adrian Karol Siadkowski (redakcja naukowa)
 6. „Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Edukacja XXI wieku”, t. 2, Elżbieta Frołowicz,
  Natalia Majchrzak, Natasza Starik (redakcja naukowa)
 7. „Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe”, Henryk Lisiak (redakcja naukowa)
 8. „Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971-1981. Zbiór studiów”,
  Joanna Farysej, Henryk Lisiak, Karol Siemaszko (redakcja naukowa)
 9. „Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem macierzyństwa. Aspekty rozwojowe
  i edukacyjne – badania własne”, Anita Machaj
 10. „Internet jako narzędzie komunikacji globalnej”, Jakub Olchowski, Maja Mencel (redakcja naukowa)
 11. „Czy można pomagać skutecznie?”, Edward Hajduk
 12. „Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI wieku”, t. 1, Natasza Starik, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 13. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa”, t. 1, Marek Ilnicki, Andrzej Piotrowski (redakcja naukowa)
 14. „Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI wieku” t. 2, Natalia Majchrzak, Natasza Starik, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 15. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa”, t. 2, Andrzej Piotrowski (redakcja naukowa)
 16. „Mniejszości narodowe w Wielkopolsce i ich dziedzictwo”, t. 1 Żydzi, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 17. „Web 2.0. Szanse i zagrożenia”, Joanna Farysej, Natalia Dębowska (redakcja naukowa)
 18. „Financial corrections as a control instrument of spending Union`s resources”, Tomasz Hoffmann
 19. „Polska w Unii Europejskiej w latach 2004-2009. Udział w wybranych politykach publicznych”,
  Tomasz Hoffmann
 20.  „Podstawy decydowania biznesowego i politycznego”, Iwona Korcz
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok IV Nr 1/2011 (10)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok IV Nr 2/2011 (11)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok IV Nr 3/2011 (12)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok IV Nr 4/2011 (13)
 5. „Bezpieczeństwo Polska i świat. Wczoraj – dziś – jutro”, Henryk Lisiak, Danuta Bartkowiak, Aneta Kołacz (redakcja naukowa)
 6. „Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym w Polsce”, Adrian Karol Siadkowski
 7. „Aktywność seksualna kobiet w okresie prokreacyjnym. Prozdrowotne i ryzykowne zachowania seksualne kobiet”, Anita Machaj
 8. „Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podstawowe wymagania i wytyczne”, Marcin Krause
 9. „Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu”, Mirosław Borkowski
 10. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Cywilizacyjne problemy bezpieczeństwa”, Krzysztof Augustyniak,
  Andrzej Piotrowski (redakcja naukowa)
 11. „Zarządzanie ryzykiem. Podręcznik dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa”, Stefan Filary
 12. „Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Edukacja XXI wieku”, t. 1, Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 13. „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii”, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 14. „Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa – Euro 2012. Stan obecny i perspektywy”, Marian Kryłowicz,
  Ryszard Tomczak, Jan Zych (redakcja naukowa)
 15. „Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, Edukacja XXI wieku”, t. 3, Andrzej Zduniak, Edyta Ślachcińska (redakcja naukowa)
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok III Nr 1/2010 (6)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok III Nr 2/2010 (7)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok III Nr 3/2010 (8)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok III Nr 4/2010 (9)
 5. „Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie”, Stefan Filary
 6. „Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego”, t. 1, Magdalena Gawrońska-Garstka (redakcja naukowa)
 7. „Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego”, t. 2, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 8. „Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego”, t. 3, Magdalena Gawrońska-Garstka, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 9. „Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku Edukacja XXI wieku”, t. 1, Andrzej Zduniak, Renata Reclik (redakcja naukowa)
 10. „Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku Edukacja XXI wieku”, t. 2, Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 11. „Logistyka miasta w zarysie”, Bernard Rzeczyński
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok II Nr 1/2009 (3)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok II Nr 2/2009 (4)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok II Nr 3/2009 (5)
 4. „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia” Edukacja XXI wieku, t. 1,
  Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 5. „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia” Edukacja XXI wieku, t. 2, Dorota Rondalska,
  Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 6. „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia” Edukacja XXI wieku, t. 3, Agnieszka Czajkowska i Wiesław Otwinowski (redakcja naukowa)
 7. „Bezpieczeństwo Intelektualne Polaków” Edukacja dla bezpieczeństwa, Magdalena Gawrońska-Garstka (redakcja naukowa)
 8. „Bezpieczeństwo Świat – Europa – Polska. Od przeszłości ku przyszłości”, Kazimierz Dopierała,
  Zbigniew Dziemianko (redakcja naukowa)
 9. „Zainteresowania badawcze młodzieży akademickiej”, Adam Buczek, Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Dorota Rondalska, Piotr Ziobrowski (redakcja naukowa)
 10. „Na peryferiach bezpieczeństwa energetycznego” oraz „Pakt Bagdadzki a Irak: narodziny, istnienie i rozpad sojuszu wojskowego w kontekście powojennych dziejów monarchii haszymidzkiej w Iraku”, Piotr Kwiatkiewicz
 11. „Pakt Bagdadzki a Irak: narodziny, istnienie i rozpad sojuszu wojskowego w kontekście powojennych dziejów monarchii haszymidzkiej w Iraku” Piotr Kwiatkiewicz
 12. „Studenckie prace promocyjne w naukach społecznych. Hipoteza w badaniach społecznych”, Edward Hajduk
 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok I Nr 1/2008 (1)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok I Nr 2/2008 (2)
 3. „Edukacja bez granic mimo barier. Przestrzeń tworzenia” Edukacja XXI wieku, t. 1, Przemysław Bury, Dominika Czajkowska-Ziobrowska i Andrzej Zduniaka (redakcja naukowa)
 4. „Edukacja bez granic mimo barier. Przestrzeń tworzenia” Edukacja XXI wieku, t. 2, Tomasz Smal,
  Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 5. „Edukacja bez granic mimo barier. Przestrzeń tworzenia” Edukacja XXI wieku, t. 3, Agnieszka Czajkowska, Dorota Rondalska (redakcja naukowa)
 1. „Edukacja w społeczeństwie Ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość” Edukacja XXI wieku, t. 2,
  Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 2. „Edukacja w społeczeństwie Ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość” Edukacja XXI wieku, t. 3,
  Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Jarosław Wołejszo, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 3. „Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń. Edukacja wobec zagrożeń szkolnych” Edukacja dla bezpieczeństwa, Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 1. „Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej” Edukacja XXI wieku, t. 2, Andrzej Kusztelak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 2. „Edukacja w społeczeństwie Ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość” Edukacja XXI wieku, t. 1,
  Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 1. Edukacja dla bezpieczeństwa. Życia, Nauki, Pracy”, Andrzej Kusztelak (redakcja naukowa)
 1. Edukacja dla bezpieczeństwa – Wybrane perspektywy”, Dariusz Kowalski, Michał Kwiatkowski,
  Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy