STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe:

AGENT CELNY

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I STARSZEJ

BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE

COACHING I DORADZTWO ZAWODOWE

DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH – DLA NAUCZYCIELI

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPARGERA

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA (3 SEMESTRY)

EDUKACJA OBRONNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

HORTITERAPIA

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z ARCHIWISTYKĄ

JĘZYK OBCY W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

LOGOPEDIA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ

MEDIACJE I NEGOCJACJE

MEDADŻER BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ARCHIWISTYKĄ

MENADŻER BHP Z METODYKĄ

MENADŻER CZASU WOLNEGO I KULTURY

MEDADŻER TURYSTYKI ZDROWOTNEJ

MIGRACJE I UCHODŹSTWO

NEGOCJACJE KRYZYSOWE I POLICYJNE

OBRONA TERYTORIALNA

PEDAGOGICZNE KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE (3 SEMESTRY)

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

PRACA SOCJALNA

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI WSPARCIA ZAWODOWEGO

PSYCHOLOGIA DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA

RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ

SOCJOTERAPIA

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z PSYCHOLOGIĄ WCZESNEGO I ŚREDNIEGO OKRESU SZKOLNEGO

TERAPIA ZAJĘCIOWA

TURYSTYKA UZDROWISKOWA I SPA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH OŚWIATY I KULTURY

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZOOPSYCHOLOGIA

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy