STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe:

AGENT CELNY

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I STARSZEJ

AUTOKREACJA I BUDOWANIE WIZERUNKU

BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W KOSMETOLOGII BIOESTETYCZNEJ

COACHING I DORADZTWO ZAWODOWE

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH – DLA NAUCZYCIELI

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

EDUKACJA OBRONNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

HORTITERAPIA

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z ARCHIWISTYKĄ

JĘZYK OBCY W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

LOGOPEDIA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ

MEDIACJE I NEGOCJACJE

MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ARCHIWISTYKĄ

MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE

MENADŻER BHP Z METODYKĄ

MENADŻER CZASU WOLNEGO I KULTURY

MENADŻER TURYSTYKI ZDROWOTNEJ

MIGRACJE I UCHODŹSTWO

NATUROTERAPIA Z PROFILAKTYKĄ ZDROWIA

NEGOCJACJE KRYZYSOWE I POLICYJNE

NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA

OBRONA TERYTORIALNA

PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z SOCJOTERAPIĄ

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ

PREWENCJA I ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI WSPARCIA ZAWODOWEGO

PSYCHOLOGIA DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA

PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA W PRAKTYCE

PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH – PROFILAKTYKA I INTERWENCJA 

PSYCHOPATOLOGIE

TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

TERAPIA ZAJĘCIOWA

TURYSTYKA UZDROWISKOWA I SPA

WOJSKO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

ZARZĄDZANIE BHP

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W WOJEWÓDZTWIE, POWIECIE, GMINIE

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH OŚWIATY I KULTURY

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZOOPSYCHOLOGIA

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy