STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe:

AGENT CELNY

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ I STARSZEJ

AUTOKREACJA I BUDOWANIE WIZERUNKU

BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE W KOSMETOLOGII BIOESTETYCZNEJ

COACHING I DORADZTWO ZAWODOWE

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH – DLA NAUCZYCIELI

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPARGERA

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – OLIGOFRENOPEDAGOGIKA (3 SEMESTRY)

EDUKACJA OBRONNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

HORTITERAPIA

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z ARCHIWISTYKĄ

JĘZYK OBCY W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

LOGOPEDIA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ

MEDIACJE I NEGOCJACJE

MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ARCHIWISTYKĄ

MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE

MENADŻER BHP Z METODYKĄ

MENADŻER CZASU WOLNEGO I KULTURY

MENADŻER TURYSTYKI ZDROWOTNEJ

MIGRACJE I UCHODŹCTWO

NATUROTERAPIA Z PROFILAKTYKĄ ZDROWIA

NEGOCJACJE KRYZYSOWE I POLICYJNE

NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA

OBRONA TERYTORIALNA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI WSPARCIA ZAWODOWEGO

PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI

PSYCHOLOGIA DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZA

PSYCHOLOGIA PRZYWÓDZTWA W PRAKTYCE

PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH – PROFILAKTYKA I INTERWENCJA 

RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ

SOCJOTERAPIA

TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

TERAPIA ZAJĘCIOWA

TURYSTYKA UZDROWISKOWA I SPA

WOJSKO W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I LOGISTYKĄ W TRANSPORCIE

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA

ZARZĄDZANIE BHP

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH OŚWIATY I KULTURY

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZOOPSYCHOLOGIA

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy