PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Psychopedagogika dzieci i młodzieży

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki oraz dziedzin pokrewnych; psychologii na gruncie problemów nauczania i uczenia się, neuropsychologii, prakseologii, psychoterapii, psychologii wychowawczej i rozwojowej. Doskonalenie umiejętności diagnozowania procesów psychicznych związanych z wychowaniem i edukacją. Przygotowanie do odpowiedzialnego i etycznego wdrażania działań o charakterze naprawczym czy reedukacyjnym. Nabycie kluczowych umiejętności oraz kompetencji społecznych i psychologicznych, niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w sytuacjach trudnych

Psychopedagogika dzieci i młodzieży cieszy się dużą popularnością i jest chętnie wybierana przez studentów, to niezwykle interesująca i bogata dziedzina nauki, która jest połączeniem dwóch głównych samodzielnych dziedzin nauki psychologii i pedagogiki

 

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Specjalność ta jest interdyscyplinarna, a jej celem jest wykształcenie profesjonalnych psychopedagogów dziecięcych i młodzieży. Jest to kierunek, który odpowiada na współczesne zapotrzebowanie społeczne i rynku pracy.

Studia na psychopedagogice dzieci i młodzieży umożliwiają uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu psychologii i pokrewnych dziedzin naukowych.  Misją tych studiów jest przekazywanie wiedzy oraz uniwersalnych umiejętności w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, pomocy psychologicznej dla dziecka i jego rodziny, seksualności wieku rozwojowego, profilaktyki depresji i zaburzeń lękowych wieku dziecięcego, a także o pracy z dzieckiem z zaburzeniami adaptacyjnymi.

Kompetencje, jakie tu uzyskasz, sprawią, że będziesz miał przewagę na rynku pracy dzięki umiejętności związanej z prowadzeniem psychoterapii dzieci w ujęciu poznawczo-behawioralnym i systemowym oraz psychodynamicznym oraz planowaniu i stosowaniu profilaktyki depresji i zaburzeń lękowych wieku dziecięcego.

Studia podyplomowe zostały opracowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarzają szerokie perspektywy zawodowe. Studia są adresowane zarówno do nauczycieli i wychowawców przedszkolnych i szkolnych, jak również do osób zajmujących się szeroko pojętą pomocą psychopedagogiczną dzieciom i młodzieży. Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w szkołach i przedszkolach, instytucjach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, w poradniach psychologicznych, wychowawczych, w szeroko rozumianej psychoedukacji oraz w sektorze instytucji i miejsc związanych z rozwojem dzieci i młodzieży.

OPIS (PROFIL) ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów podyplomowych Psychopedagogika dzieci i młodzieży posiada wiedzę i umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. Potrafi zdiagnozować zaburzenia lękowo-depresyjnych oraz zaburzenia adaptacyjne dzieci i młodzieży. Wykorzystuje wiedzę z zakresu teorii i praktyki psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym i systemowym oraz psychodynamicznym. Zna prawidłowości pracy z dzieckiem z zaburzeniami adaptacyjnymi oraz profilaktyki depresji i zaburzeń lękowych wieku dziecięcego. Potrafi zaplanować i przeprowadzić terapię dzieci, młodzieży oraz rodziny. Absolwent posiada kluczowe umiejętności praktyczne oraz rozwinięte kompetencje społeczne. Jest świadomy etycznego wymiaru pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest przygotowany do współpracy z rodziną, grupą rówieśniczą, środowiskiem lokalnym oraz do kreatywnego rozwiązywania problemów.

DLA KOGO?

Studia są skierowane do absolwentów uczelni wyższych z dyplomem co najmniej licencjata.

Dla osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w:

 • szkołach podstawowych,
 • szkołach ponadpodstawowych,
 • zasadniczych szkołach zawodowych,
 • w placówkach wychowania pozaszkolnego,
 • w placówkach wychowawczych,
 • w domach dziecka,
 • w świetlicach środowiskowych.

Studia są skierowane także do absolwentów uczelni wyższych, szczególnie o profilu pedagogicznym, psychologów, socjologów, nauczycieli, prawników, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także do osób przygotowujących się do prowadzenia zajęć specjalistycznych np. na stanowisku nauczyciela-pedagoga.

Podstawa prawna kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Zatrudnienie:

 • placówki oświatowe,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • świetlice terapeutyczne,
 • instytucje pomocy rodzinie,
 • hospicja,
 • praca w charakterze opiekuna w domach dziennego pobytu.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 570 zł;  semestralna: 3450 zł; jednorazowa:  6250 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: