Regulacje prawne

 1. Statut – obowiązuje od 1 października 2019 (PDF)
 2. Regulamin studiów 2019 – obowiązuje od 01 października 2019 r. (PDF)
 3. Regulamin studiów podyplomowych obowiązuje od 01.10.2020 r.
 4. Regulamin opłat za studia 2019/2020 – obowiązuje od 01.10.2019 r. (PDF)
 5. Regulamin opłat za studia 2020/2021- obowiązuj od 01.09.2020 r. (PDF)
 6. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia 2019/2020 – od 01.09.2019 (pdf)
 7. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia 2020/2021 – od 01.09.2020 (pdf)
 8.  Regulamin Samorządu Studenckiego (PDF)
 9. Regulamin świadczeń dla studentów w roku 2019/2020 (PDF)
 10. ZASADY DYPLOMOWANIA od 01.10.2019 r.
 11. Zrzeszania się w uczelniane organizacje studenckie
 12. Regulamin praktyk od 01.10.2019 (PDF)
 13. Regulaminy bonifikat w opłatach za studia
 14. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 15. Zarządzenie Rektora Nr 083/08/2013 ws. możliwości wyboru egzaminatora
 16. Uchwała Nr/02/04/2018 w sprawie określenia warunków trybu terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku akademickim 2019/2020
 17. Zarządzenie Rektora Nr 124/12/2018 sprawie zmiany wzoru protokołu egzaminu dyplomowego w „Zasadach Dyplomowania”
 18. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu
 19. Zasady postępowania w przypadku zagrożeń
 20. Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 21. Zarządzenie Rektora Nr 011/02/2012 w sprawie stwierdzenia wejścia w życie Kodeksu Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 22. Zarządzenie Rektora Nr 136/12/2018 w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 23. Zarządzenie Rektora Nr 063/07/2019 w sprawie wprowadzenia w życie zmienionych „Zasad dyplomowania” 
 24. Statut Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa (PDF)
 25. Regulamin pracy (PDF)
 26. Regulamin wynagradzania (PDF)
 27. Regulamin Organizacyjny od 01.09.2019
 28. Instrukcja o zasadach pracy biurowej (PDF)
 29. Instrukcja archiwalna (PDF)
 30. Jednolity rzeczowy wykaz akt (PDF)
 31. System działalności metodycznej (PDF)
 32. Regulamin działalności badawczo-wdrożeniowej (PDF)
 33. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej (PDF)
 34. Regulamin Pracy Senatu (PDF)
 35. Regulamin Rady Wydawniczej ważny od 01.10.2019 r.
 36. Regulamin audytu wewnętrznego (PDF)
 37. Instrukcja o zasadach rachunkowości (PDF)
 38. Organizacja działalności administracyjnej (PDF)
 39. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Skład Rady Nadzorującej oraz Dyrektor AIP (PDF)
 40. Koordynatorzy ECTS (PDF)
 41. Erasmus Plus- osoby funkcyjne(PDF)
 42. Zarządzenie Rektora Nr 88/09/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2019/2020 
 43. Zarządzenie Rektora Nr 89/09/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2019/2020  
 44. Zarządzenie Rektora Nr 90/08/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2019/2020
 45. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu
 46. Zasady postępowanie w przypadku zagrożeń
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy