Regulacje prawne

DLA KANDYDATA/ STUDENTA/ ABSOLWENTA

 1. Statut – obowiązuje od października 2017 (PDF)
 2. Regulamin studiów 2017 (PDF)
 3. Regulamin studiów podyplomowych (PDF)
 4. Regulamin opłat za studia 2017 (PDF)
 5. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia (PDF)
 6. Regulamin Samorządu Studenckiego (PDF)
 7. Regulamin stypendialny na rok akademicki 2016/2017 (PDF)
 8. Regulamin stypendialny na rok akademicki 2017/2018 (PDF)
 9. Zasady dyplomowania – od 1.02.2017 r. (PDF)
  1. zał. nr 1 – Procedura i terminarz dyplomowania 
  2. zał. nr 2 – Arkusz opinii i recenzji pracy dyplomowej 
  3. zał. nr 3 – Wzór edycji tekstu pracy dyplomowej 
  4. zał. nr 4 – Protokół egzaminu dyplomowego
  5. zał. nr 5 – Oświadczenie autora o samodzielnym przygotowaniu pracy 
 10. Rejestracja organizacji studenckich (PDF)
 11. Regulamin praktyk (PDF) 
  1. zał. nr 7 – Ewidencja realizacji praktyk 
  2. zał. nr 8 – Etapowa karta przebiegu praktyk
 12. Zasady studiowania wg indywidualnego planu studiów i programu kształcenia oraz studiowania według indywidualnej organizacji studiów (PDF)
 13. Regulaminy bonifikat w opłatach za studia
 14. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 15. Zarządzenie w sprawie możliwości wyboru egzaminatora (PDF)
 16. Uchwała Senatu w sprawie określenia warunków, trybu oraz form studiów w roku akademickim 2016/2017 (PDF)
 17. Uchwała Senatu w sprawie określenia warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku akademickim 2017/2018 (PDF)
 18. Uchwała Senatu w sprawie określenia warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku akademickim 2018/2019 (PDF)

DLA KANDYDATA/SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ PRZY WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA

DLA PRACOWNIKA

 1. Statut – obowiązuje od października 2017 (PDF)
 2. Regulamin pracy (PDF)
 3. Regulamin wynagradzania (PDF)
 4. Regulamin organizacyjny (PDF)
 5. Instrukcja o zasadach pracy biurowej (PDF)
 6. Instrukcja archiwalna (PDF)
 7. Jednolity rzeczowy wykaz akt (PDF)
 8. System działalności metodycznej (PDF)
 9. Regulamin działalności badawczo-wdrożeniowej (PDF)
 10. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej (PDF)
 11. Regulamin Pracy Senatu (PDF)
 12. Regulamin Rady Wydawniczej (PDF)
 13. Regulamin audytu wewnętrznego (PDF)
 14. Zasady rachunkowości (PDF)
 15. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 16. Organizacja działalności administracyjnej (PDF)
 17. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Skład Rady Nadzorującej oraz Dyrektor AIP (PDF) 
 18. Koordynatorzy ECTS (PDF)
 19. ERASMUS Plus – skład osób funkcyjnych (PDF)
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy