Regulacje prawne

 1. Statut – obowiązuje od 1 października 2019 (PDF)
 2. Regulamin studiów 2019 – obowiązuje od 01 października 2019 r. (PDF)
 3. Regulamin studiów podyplomowych (PDF) – obowiązuje od 01.10.2018 r.
 4. Regulamin opłat za studia – obowiązuje od 01.10.2019 r. (PDF)
 5. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia 2019/2020 – od 01.09.2019
 6.  Regulamin Samorządu Studenckiego (PDF)
 7. Regulamin świadczeń dla studentów w roku 2019/2020 (PDF)
 8. ZASADY DYPLOMOWANIA od 01.10.2019 r.
 9. Rejestracja organizacji studenckich (PDF)
 10. Regulamin praktyk od 01.10.2019 (PDF)
 11. Regulaminy bonifikat w opłatach za studia
 12. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 13. Zarządzenie Rektora Nr 083/08/2013 ws. możliwości wyboru egzaminatora
 14. Uchwała Nr/02/04/2018 w sprawie określenia warunków trybu terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku akademickim 2019/2020
 15. Zarządzenie Rektora Nr 124/12/2018 sprawie zmiany wzoru protokołu egzaminu dyplomowego w „Zasadach Dyplomowania”
 16. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu
 17. Zasady postępowania w przypadku zagrożeń
 18. Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 19. Zarządzenie Rektora Nr 011/02/2012 w sprawie stwierdzenia wejścia w życie Kodeksu Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 20. Zarządzenie Rektora Nr 136/12/2018 w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 21. Zarządzenie Rektora Nr 063/07/2019 w sprawie wprowadzenia w życie zmienionych „Zasad dyplomowania” 
 22. Statut Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa (PDF)
 23. Regulamin pracy (PDF)
 24. Regulamin wynagradzania (PDF)
 25. Regulamin Organizacyjny od 01.09.2019
 26. Instrukcja o zasadach pracy biurowej (PDF)
 27. Instrukcja archiwalna (PDF)
 28. Jednolity rzeczowy wykaz akt (PDF)
 29. System działalności metodycznej (PDF)
 30. Regulamin działalności badawczo-wdrożeniowej (PDF)
 31. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej (PDF)
 32. Regulamin Pracy Senatu (PDF)
 33. Regulamin Rady Wydawniczej ważny od 01.10.2019 r.
 34. Regulamin audytu wewnętrznego (PDF)
 35. Instrukcja o zasadach rachunkowości (PDF)
 36. Organizacja działalności administracyjnej (PDF)
 37. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Skład Rady Nadzorującej oraz Dyrektor AIP (PDF)
 38. Koordynatorzy ECTS (PDF)
 39. Erasmus Plus- osoby funkcyjne(PDF)
 40. Zarządzenie Rektora Nr 88/09/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2019/2020 
 41. Zarządzenie Rektora Nr 89/09/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2019/2020  
 42. Zarządzenie Rektora Nr 90/08/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2019/2020
 43. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu
 44. Zasady postępowanie w przypadku zagrożeń
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy