Regulacje prawne

 1. Statut – obowiązuje od 1 października 2019 (PDF)
 2. Regulamin studiów 2019 – obowiązuje od 01 października 2019 r. (PDF)
 3. Regulamin studiów podyplomowych – obowiązuje do 30.09.2020 (PDF)
 4. Regulamin studiów podyplomowych – obowiązuje od 01.10.2020 r. (PDF)
 5. Regulamin opłat za studia 2019/2020 – obowiązuje od 01.10.2019 r. (PDF)
 6. Regulamin opłat za studia 2020/2021 – obowiązuje od 01.09.2020 r. (PDF)
 7. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia 2019/2020 – od 01.09.2019 (pdf)
 8. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia 2020/2021 – od 01.09.2020 (pdf)
 9. Regulamin Samorządu Studenckiego (PDF)
 10. Regulamin świadczeń dla studentów w roku 2019/2020 (PDF)
 11. ZASADY DYPLOMOWANIA od 01.10.2019 r.
 12. Zrzeszania się w uczelniane organizacje studenckie
 13. Regulamin praktyk od 01.10.2019 (PDF)
 14. Regulaminy bonifikat w opłatach za studia
 15. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 16. Zarządzenie Rektora Nr 083/08/2013 ws. możliwości wyboru egzaminatora
 17. Uchwała Nr 11/04/2019 w sprawie określenie warunków trybu terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jest przeprowadzenia w roku akademickim 2020/2021
 18. Zarządzenie Rektora Nr 124/12/2018 sprawie zmiany wzoru protokołu egzaminu dyplomowego w „Zasadach Dyplomowania”
 19. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu
 20. Zasady postępowania w przypadku zagrożeń
 21. Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 22. Zarządzenie Rektora Nr 011/02/2012 w sprawie stwierdzenia wejścia w życie Kodeksu Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 23. Zarządzenie Rektora Nr 136/12/2018 w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 24. Zarządzenie Rektora Nr 063/07/2019 w sprawie wprowadzenia w życie zmienionych „Zasad dyplomowania” 
 25. Statut Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa (PDF)
 26. Regulamin pracy (PDF)
 27. Regulamin wynagradzania (PDF)
 28. Regulamin Organizacyjny od 01.09.2019
 29. Instrukcja o zasadach pracy biurowej (PDF)
 30. Instrukcja archiwalna (PDF)
 31. Jednolity rzeczowy wykaz akt (PDF)
 32. System działalności metodycznej (PDF)
 33. Regulamin działalności badawczo-wdrożeniowej (PDF)
 34. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej (PDF)
 35. Regulamin Pracy Senatu (PDF)
 36. Regulamin Rady Wydawniczej ważny od 01.10.2019 r.
 37. Regulamin audytu wewnętrznego (PDF)
 38. Instrukcja o zasadach rachunkowości (PDF)
 39. Organizacja działalności administracyjnej (PDF)
 40. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Skład Rady Nadzorującej oraz Dyrektor AIP (PDF)
 41. Koordynatorzy ECTS (PDF)
 42. Erasmus Plus- osoby funkcyjne(PDF)
 43. Zarządzenie Rektora Nr 88/09/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2019/2020 
 44. Zarządzenie Rektora Nr 89/09/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad realizacji wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2019/2020  
 45. Zarządzenie Rektora Nr 90/08/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2019/2020
 46. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu
 47. Zasady postępowanie w przypadku zagrożeń
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy