Regulacje prawne

 1. Statut – obowiązuje od 1 października 2019 (PDF)
 2. Strategia rozwoju Uczelni 2023-2027 (PDF)
 3. Regulamin studiów 2019 – obowiązuje od 01 października 2019 r. (PDF)
 4. Regulamin studiów 2023 – obowiązuje od 01 października 2023 r. (PDF)
 5. Regulamin studiów podyplomowych – obowiązuje od 01.10.2020 r. (PDF)
 6. Regulamin opłat za studia 2022/2023 (PDF)
 7. Regulamin opłat za studia 2023/2024 (PDF)
 8. Regulamin opłat za studia 2024/2025 (PDF)
 9. Wzór umowy ze studentem rok akad 2023 2024
 10. Wzór umowy z uczestnikiem rok akad 2023 2024
 11. Regulamin Samorządu Studenckiego (PDF)
 12. Regulamin świadczeń dla studentów na rok akademicki 2023/2024 (pdf)
 13. ZASADY DYPLOMOWANIA–  obowiązuje od roku akademickiego 2022-2023 (pdf)
 14. Zrzeszania się w uczelniane organizacje studenckie
 15. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH – obowiązuje od 01.03.2023 r.
 16. Regulaminy bonifikat w opłatach za studia
 17. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 18. Zarządzenie Rektora Nr 083/08/2013 ws. możliwości wyboru egzaminatora
 19. Uchwała Nr 03/01/2020 w sprawie określenia warunków trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2021/2022
 20. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu
 21. Zasady postępowania w przypadku zagrożeń
 22. Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
 23. Zarządzenie Rektora Nr 136/12/2018 w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 24. Statut Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa (PDF)
 25. Regulamin pracy (PDF)
 26. Regulamin wynagradzania (PDF)
 27. Regulamin Organizacyjny 2022 (PDF)
 28. Instrukcja o zasadach pracy biurowej (PDF)
 29. Instrukcja archiwalna (PDF)
 30. Jednolity rzeczowy wykaz akt (PDF)
 31. System działalności metodycznej (PDF)
 32. Regulamin działalności badawczej i rozwojej (PDF)
 33. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej (PDF)
 34. Regulamin Pracy Senatu (PDF)
 35. Regulamin Rady Wydawniczej ważny od 01.10.2019 r.
 36. Instrukcja o zasadach rachunkowości (PDF)
 37. Organizacja działalności administracyjnej (PDF)
 38. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Skład Rady Nadzorującej oraz Dyrektor AIP (PDF)
 39. Koordynatorzy ECTS(PDF)
 40. Erasmus Plus- osoby funkcyjne (PDF)
 41. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu (PDF)
 42. Zasady postępowanie w przypadku zagrożeń (PDF)
 43. Zasady dobrego zachowania podczas zajęć na odległość (PDF)
 44. Rzecznicy dyscyplinarni dla studentów (PDF)
 45.  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w sprawie aktualizacji składu powołanych przy Wydziałach Rad Pracodawców ds. oceny praktycznego kształcenia studentów.
 46. Zarządzenie Rektora ws. Systemu monitorowania potrzeb kadry w zakresie doskonalenia dydaktycznego – załącznik nr 1 (PDF) 
 47. Procedury z zakresu jakości kształcenia
 48. System zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (PDF)
 49. Wprowadzenie Procedury Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej (PDF)
 50. Wprowadzenie Procedury przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji wśród społeczności akademickiej w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (PDF)
 51. Wprowadzenie procedury postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (PDF)
 52. Ocena ryzyka zawodowego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (PDF)

 

 


Raporty samooceny kierunków studiów:

 1. Raport samooceny BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Gliwice
 2. Raport samooceny BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Gdańsk
 3. Raport samooceny PSYCHOLOGIA Poznań
 4. Raport samooceny PSYCHOLOGIA Giżycko
 5. Raport samooceny BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Jaworzno
 6. Raport samooceny BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Bartoszyce
 7. Raport samooceny ZARZĄDZANIE Poznań
 8. Raport samooceny BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Poznań
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: