Regulacje prawne

 1. Statut – obowiązuje od 1 października 2019 (PDF)
 2. Regulamin studiów 2019 – obowiązuje od 01 października 2019 r. (PDF)
 3. Regulamin studiów podyplomowych – obowiązuje od 01.10.2020 r. (PDF)
 4. Regulamin opłat za studia 2019/2020 – obowiązuje od 01.10.2019 r. (PDF)
 5. Regulamin opłat za studia 2020/2021 – obowiązuje od 01.09.2020 r. (PDF)
 6. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia 2019/2020 – od 01.09.2019 (pdf)
 7. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia 2020/2021 – od 01.09.2020 (pdf)
 8. Regulamin Samorządu Studenckiego (PDF)
 9. Regulamin świadczeń dla studentów w roku 2019/2020 (PDF)
 10. Regulamin świadczeń dla studentów w roku 2020/2021 (PDF)
 11. ZASADY DYPLOMOWANIA od 01.05.2020 r.
 12. Zrzeszania się w uczelniane organizacje studenckie
 13. Regulamin praktyk od 01.10.2019 (PDF)
 14. Regulaminy bonifikat w opłatach za studia
 15. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 16. Zarządzenie Rektora Nr 083/08/2013 ws. możliwości wyboru egzaminatora
 17. Uchwała Nr 11/04/2019 w sprawie określenie warunków trybu terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jest przeprowadzenia w roku akademickim 2020/2021
 18. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu
 19. Zasady postępowania w przypadku zagrożeń
 20. Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 21. Zarządzenie Rektora Nr 136/12/2018 w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 22. Statut Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa (PDF)
 23. Regulamin pracy (PDF)
 24. Regulamin wynagradzania (PDF)
 25. Regulamin organizacyjny 2020 r. (PDF)
 26. Instrukcja o zasadach pracy biurowej (PDF)
 27. Instrukcja archiwalna (PDF)
 28. Jednolity rzeczowy wykaz akt (PDF)
 29. System działalności metodycznej (PDF)
 30. Regulamin działalności badawczo-wdrożeniowej (PDF)
 31. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej (PDF)
 32. Regulamin Pracy Senatu (PDF)
 33. Regulamin Rady Wydawniczej ważny od 01.10.2019 r.
 34. Regulamin audytu wewnętrznego (PDF)
 35. Instrukcja o zasadach rachunkowości (PDF)
 36. Organizacja działalności administracyjnej (PDF)
 37. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Skład Rady Nadzorującej oraz Dyrektor AIP (PDF)
 38. Koordynatorzy ECTS(PDF)
 39. Erasmus Plus – osoby funkcyjne (PDF)
 40. Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus Plus 2020-2021 (PDF)
 41. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus Plus 2020-2021 (PDF)
 42. Zasady realizacji wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus Plus 2020-2021 (PDF)
 43. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu (PDF)
 44. Zasady postępowanie w przypadku zagrożeń (PDF)
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy