Regulacje prawne

DLA KANDYDATA/ STUDENTA/ ABSOLWENTA

 1. Statut – obowiązuje od 01 października 2018 (PDF)
 2. Regulamin studiów 2018 (PDF) – obowiązuje od 01.10.2018r.
 3. Regulamin studiów podyplomowych (PDF) – obowiązuje od 01.10.2018r.
 4. Regulamin opłat za studia (PDF) – obowiązuje od 01.10.2018 r.
 5. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia 2018/2019
 6. Regulamin Samorządu Studenckiego (PDF)
 7. Regulamin stypendialny na rok akademicki 2018/2019 (PDF)
 8. Zasady dyplomowania – od 1.02.2017 r. (PDF)
  1. zał. nr 1 – Procedura i terminarz dyplomowania 
  2. zał. nr 2 – Arkusz opinii i recenzji pracy dyplomowej 
  3. zał. nr 3 – Wzór edycji tekstu pracy dyplomowej 
  4. zał. nr 4 – Protokół egzaminu dyplomowego
  5. zał. nr 5 – Oświadczenie autora o samodzielnym przygotowaniu pracy 
 9. Rejestracja organizacji studenckich (PDF)
 10. Regulamin praktyk (PDF)
  1. zał. nr 7 – Ewidencja realizacji praktyk
  2. zał. nr 8 – Etapowa karta przebiegu praktyk
 11. Zasady studiowania wg indywidualnego planu studiów i programu kształcenia oraz studiowania według indywidualnej organizacji studiów (PDF)
 12. Regulaminy bonifikat w opłatach za studia
 13. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 14. Zarządzenie w sprawie możliwości wyboru egzaminatora (PDF)
 15. Uchwała Senatu w sprawie określenia warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku akademickim 2018/2019 (PDF)
 16. Zarządzenie Rektora Nr 072 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2018-2019
 17. Uchwała Nr 02/04/2018 Senatu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu  w sprawie określenia warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz form studiów w roku akademickim 2019/2020
 18. Zarządzenie Rektora Nr 124/12/2018 sprawie zmiany wzoru protokołu egzaminu dyplomowego w „Zasadach Dyplomowania”

DLA KANDYDATA/SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ PRZY WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA

DLA PRACOWNIKA

 1. Statut – obowiązuje od października 2017 (PDF)
 2. Regulamin pracy (PDF)
 3. Regulamin wynagradzania (PDF)
 4. Regulamin organizacyjny (PDF)
 5. Instrukcja o zasadach pracy biurowej (PDF)
 6. Instrukcja archiwalna (PDF)
 7. Jednolity rzeczowy wykaz akt (PDF)
 8. System działalności metodycznej (PDF)
 9. Regulamin działalności badawczo-wdrożeniowej (PDF)
 10. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej (PDF)
 11. Regulamin Pracy Senatu (PDF)
 12. Regulamin Rady Wydawniczej (PDF)
 13. Regulamin audytu wewnętrznego (PDF)
 14. Zasady rachunkowości (PDF)
 15. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 16. Organizacja działalności administracyjnej (PDF)
 17. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Skład Rady Nadzorującej oraz Dyrektor AIP (PDF) 
 18. Koordynatorzy ECTS (PDF)
 19. ERASMUS Plus – skład osób funkcyjnych (PDF)
 20. Zarządzenie Rektora Nr 070 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2018-2019
 21. Zarządzenie Rektora Nr 071 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus Plus w roku akademickim 2018-2019
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy