Regulacje prawne

 1. Statut – obowiązuje od 1 października 2019 (PDF)
 2. Regulamin studiów 2019 – obowiązuje od 01 października 2019 r. (PDF)
 3. Regulamin studiów podyplomowych – obowiązuje do 30.09.2020 (PDF)
 4. Regulamin studiów podyplomowych – obowiązuje od 01.10.2020 r. (PDF)
 5. Regulamin opłat za studia 2019/2020 – obowiązuje od 01.10.2019 r. (PDF)
 6. Regulamin opłat za studia 2020/2021 – obowiązuje od 01.09.2020 r. (PDF)
 7. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia 2019/2020 – od 01.09.2019 (pdf)
 8. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia 2020/2021 – od 01.09.2020 (pdf)
 9. Regulamin Samorządu Studenckiego (PDF)
 10. Regulamin świadczeń dla studentów w roku 2019/2020 (PDF)
 11. Regulamin świadczeń dla studentów w roku 2020/2021 (PDF)
 12. ZASADY DYPLOMOWANIA od 01.10.2019 r.
 13. Zrzeszania się w uczelniane organizacje studenckie
 14. Regulamin praktyk od 01.10.2019 (PDF)
 15. Regulaminy bonifikat w opłatach za studia
 16. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 17. Zarządzenie Rektora Nr 083/08/2013 ws. możliwości wyboru egzaminatora
 18. Uchwała Nr 11/04/2019 w sprawie określenie warunków trybu terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jest przeprowadzenia w roku akademickim 2020/2021
 19. Zarządzenie Rektora Nr 124/12/2018 sprawie zmiany wzoru protokołu egzaminu dyplomowego w „Zasadach Dyplomowania”
 20. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu
 21. Zasady postępowania w przypadku zagrożeń
 22. Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 23. Zarządzenie Rektora Nr 011/02/2012 w sprawie stwierdzenia wejścia w życie Kodeksu Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 24. Zarządzenie Rektora Nr 136/12/2018 w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 25. Zarządzenie Rektora Nr 063/07/2019 w sprawie wprowadzenia w życie zmienionych „Zasad dyplomowania” 
 26. Statut Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa (PDF)
 27. Regulamin pracy (PDF)
 28. Regulamin wynagradzania (PDF)
 29. Regulamin Organizacyjny od 01.09.2019
 30. Instrukcja o zasadach pracy biurowej (PDF)
 31. Instrukcja archiwalna (PDF)
 32. Jednolity rzeczowy wykaz akt (PDF)
 33. System działalności metodycznej (PDF)
 34. Regulamin działalności badawczo-wdrożeniowej (PDF)
 35. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej (PDF)
 36. Regulamin Pracy Senatu (PDF)
 37. Regulamin Rady Wydawniczej ważny od 01.10.2019 r.
 38. Regulamin audytu wewnętrznego (PDF)
 39. Instrukcja o zasadach rachunkowości (PDF)
 40. Organizacja działalności administracyjnej (PDF)
 41. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Skład Rady Nadzorującej oraz Dyrektor AIP (PDF)
 42. Koordynatorzy ECTS (PDF)
 43. Erasmus Plus – osoby funkcyjne (PDF)
 44. Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus Plus 2020-2021 (PDF)
 45. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus Plus 2020-2021 (PDF)
 46. Zasady realizacji wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus Plus 2020-2021 (PDF)
 47. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu (PDF)
 48. Zasady postępowanie w przypadku zagrożeń (PDF)
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy