Regulacje prawne

 1. Statut – obowiązuje od 1 października 2019 (PDF)
 2. Regulamin studiów 2019 – obowiązuje od 01 października 2019 r. (PDF)
 3. Regulamin studiów podyplomowych – obowiązuje od 01.10.2020 r. (PDF)
 4. Regulamin opłat za studia 2021/2022  (PDF)
 5. Regulamin opłat za studia 2022/2023 (PDF)
 6. Wzór umowy ze studentem o warunkach odpłatności za studia 2022/2023 (PDF)
 7. Wzór umowy z uczestnikiem o warunkach odpłatności za studia 2022/2023 (PDF)
 8. Regulamin Samorządu Studenckiego (PDF)
 9. Regulamin świadczeń dla studentów – rok 2021-22 (PDF)
 10. ZASADY DYPLOMOWANIA – obowiązuje od 01.03.2022 r. (PDF)
 11. Zrzeszania się w uczelniane organizacje studenckie
 12. Regulamin praktyk zawodowych – obowiązuje 01 marca 2022 r.
 13. Regulaminy bonifikat w opłatach za studia
 14. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 15. Zarządzenie Rektora Nr 083/08/2013 ws. możliwości wyboru egzaminatora
 16. Uchwała Nr 03/01/2020 w sprawie określenia warunków trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2021/2022
 17. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu
 18. Zasady postępowania w przypadku zagrożeń
 19. Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
 20. Zarządzenie Rektora Nr 136/12/2018 w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 21. Statut Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa (PDF)
 22. Regulamin pracy (PDF)
 23. Regulamin wynagradzania (PDF)
 24. Regulamin organizacyjny 2021 (PDF)
 25. Instrukcja o zasadach pracy biurowej (PDF)
 26. Instrukcja archiwalna (PDF)
 27. Jednolity rzeczowy wykaz akt (PDF)
 28. System działalności metodycznej (PDF)
 29. Regulamin działalności badawczo-wdrożeniowej (PDF)
 30. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej (PDF)
 31. Regulamin Pracy Senatu (PDF)
 32. Regulamin Rady Wydawniczej ważny od 01.10.2019 r.
 33. Regulamin audytu wewnętrznego (PDF)
 34. Instrukcja o zasadach rachunkowości (PDF)
 35. Organizacja działalności administracyjnej (PDF)
 36. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Skład Rady Nadzorującej oraz Dyrektor AIP (PDF)
 37. Koordynatorzy ECTS(PDF)
 38. Erasmus Plus- osoby funkcyjne (PDF)
 39. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu (PDF)
 40. Zasady postępowanie w przypadku zagrożeń (PDF)
 41. Rzecznicy dyscyplinarni dla studentów (PDF)
 42.  Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w sprawie aktualizacji składu powołanych przy Wydziałach Rad Pracodawców ds. oceny praktycznego kształcenia studentów.

Raporty samooceny kierunków studiów:

 1. Raport samooceny BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Gliwice
 2. Raport samooceny BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Gdańsk
 3. Raport samooceny PSYCHOLOGIA Poznań
 4. Raport samooceny PSYCHOLOGIA Giżycko
 5. Raport samooceny BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Jaworzno
 6. Raport samooceny BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Bartoszyce
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: