Regulacje prawne

 1. Statut – obowiązuje od 1 października 2019 (PDF)
 2. Regulamin studiów 2019 – obowiązuje od 01 października 2019 r. (PDF)
 3. Regulamin studiów podyplomowych – obowiązuje od 01.10.2020 r. (PDF)
 4. Regulamin opłat za studia 2019/2020 (PDF)
 5. Regulamin opłat za studia 2020/2021  (PDF)
 6. Regulamin opłat za studia 2021/2022  (PDF)
 7. Wzór umowy ze studentem o warunkach odpłatności za studia – rok akad 2021-2022
 8. Wzór umowy z uczestnikiem o warunkach odpłatności za studia – rok akad 2021-2022
 9. Regulamin Samorządu Studenckiego (PDF)
 10. Regulamin świadczeń dla studentów w roku 2019/2020 (PDF)
 11. Regulamin świadczeń dla studentów w roku 2020/2021 (PDF)
 12. ZASADY DYPLOMOWANIA od 01.05.2020 r.
 13. Zrzeszania się w uczelniane organizacje studenckie
 14. Regulamin praktyk zawodowych obowiązuje od 1.10.2021 r.
 15. Regulamin praktyk obowiązuje od 01.10.2021  (PDF)
 16. Regulaminy bonifikat w opłatach za studia
 17. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 18. Zarządzenie Rektora Nr 083/08/2013 ws. możliwości wyboru egzaminatora
 19. Uchwała Nr 11/04/2019 w sprawie określenie warunków trybu terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jest przeprowadzenia w roku akademickim 2020/2021
 20. Uchwała Nr 03/01/2020 w sprawie określenia warunków trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2020/2021
 21. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu
 22. Zasady postępowania w przypadku zagrożeń
 23. Kodeks Etyki Studenta Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
 24. Zarządzenie Rektora Nr 136/12/2018 w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 25. Statut Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa (PDF)
 26. Regulamin pracy (PDF)
 27. Regulamin wynagradzania (PDF)
 28. Regulamin organizacyjny 2020 r. (PDF)
 29. Instrukcja o zasadach pracy biurowej (PDF)
 30. Instrukcja archiwalna (PDF)
 31. Jednolity rzeczowy wykaz akt (PDF)
 32. System działalności metodycznej (PDF)
 33. Regulamin działalności badawczo-wdrożeniowej (PDF)
 34. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej (PDF)
 35. Regulamin Pracy Senatu (PDF)
 36. Regulamin Rady Wydawniczej ważny od 01.10.2019 r.
 37. Regulamin audytu wewnętrznego (PDF)
 38. Instrukcja o zasadach rachunkowości (PDF)
 39. Organizacja działalności administracyjnej (PDF)
 40. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – Skład Rady Nadzorującej oraz Dyrektor AIP (PDF)
 41. Koordynatorzy ECTS(PDF)
 42. Erasmus Plus – osoby funkcyjne (PDF)
 43. Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus Plus 2020-2021 (PDF)
 44. Zasady realizacji wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus Plus 2020-2021 (PDF)
 45. Zasady realizacji wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus Plus 2020-2021 (PDF)
 46. Zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń i sprzętu (PDF)
 47. Zasady postępowanie w przypadku zagrożeń (PDF)
 48. Rzecznicy dyscyplinarni dla studentów (PDF)

Raporty samooceny kierunków studiów:

 1. Raport samooceny BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Gliwice
 2. Raport samooceny BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Gdańsk
 3. Raport samooceny PSYCHOLOGIA Poznań
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: