Procedury z zakresu jakości kształcenia

 1. Procedura ewaluacji prac dyplomowych – zarządzenie Rektora
 2. Procedura ewaluacji prac etapowych -zarządzenie Rektora
 3. Procedura ewaluacji praktyk_zarządzenie Rektora
 4. Procedura monitoringu karier_zarządzenie Rektora
 5. Procedura nagradzania pracowników – zasady polityki kadrowej- zarządzenie Rektora
 6. Procedura hospitacji i ewaluacji zdalna – zarządzenie Rektora
 7. Procedura hospitacji i ewaluacji w salach – zarządzenie Rektora
 8. Procedura sprawdzania prac w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym
 9. Zasady dyplomowania_zarządzenie Rektora
 10. Procedura badania nastrojów studenckich – zarządzenie Rektora
 11. Procedura wydawania dyplomów i świadectw
 12. Procedura weryfikacji efektów uczenia się (zdalnie) Procedura weryfikacji efektów uczenia się (w salach)
 13. Procedura informowania o efektach uczenia
 14. Procedura realizacji procesu dydaktycznego
 15. Procedura dotycząca interesariuszy
 16. Procedura dotycząca profilu praktycznego
 17. Procedura kontroli doraźnej
 18. Procedury naprawcze
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy