Erasmus+ dla studenta

Co to jest Karta ECHE?

Karta określa ogólne ramy jakości działań, jakie uczelnia może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty ECHE jest warunkiem koniecznym dla instytucji szkolnictwa wyższego biorącej udział w programie Erasmus Plus w projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób.

Image module
Image module

Sprawdź listę uczelni partnerskich:

wykaz uczelni Erasmus + – 2022.06.0.14

Jeżeli chcesz skorzystać z wyjątkowej okazji studiowania za granicą powinieneś spełnić poniższe kryteria:

 • być studentem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
 • być studentem studiów I, II stopnia
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich)
 • nie posiadać zaległości w opłatach uczelnianych,
 • uzyskać pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów z poprzednich semestrów
Image module

Rekrutacja – organizacja wyjazdu

 1. Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji, należy złożyć  formularz_zgłoszeniowy. Już na tym etapie musisz być zorientowany, którą uczelnię zagraniczną wybierzesz.
 2. Twój formularz zgłoszeniowy zostaje rozpatrzony przez Uczelnianego Koordynatora ds. wymiany międzynarodowej – ERASMUS+. Jeżeli zostanie rozpatrzony pozytywnie to w tej sytuacji Koordynator kontaktuje się z Koordynatorem zagranicznej uczelni w celu nominowania Ciebie do wymiany akademickiej.
 3. Jeśli uczelnia zagraniczna akceptuje Twoją nominację na studia w swoich murach, wtedy Uczelniany Koordynator przekazuje Twój wniosek o wyjazd na studia do Uczelnianej Komisji Kwalifikacyjnej, która podejmuje decyzję o umożliwieniu Tobie odbycia mobilności.
 4. SUPER! Przeszedłeś pozytywnie procedurę rekrutacyjną i kwalifikacyjną!
 5. Porozmawiaj z Koordynatorem.. Koordynator organizuje i bierze udział w procedurze kwalifikacyjnej studentów na stypendia, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów, sporządza umowy itp.
 6. Z Dziekanem Wydziału i Koordynatorem uzgadniasz program swoich studiów w uczelni partnerskiej. Wypełniasz formularz „Porozumienie o programie studiów” („Learning Agrement”). W dokumencie tym podajesz nazwy przedmiotów, które zamierzasz studiować i liczbę punktów ECTS tym przedmiotom przyporządkowaną.
  Porozumienie o programie studiów podpisane przez Ciebie, Koordynatora twojej uczelni oraz Koordynatora uczelni przyjmującej jest umową wiążącą.
 7. Otrzymujesz potwierdzenie przyjęcia na studia (Acceptance Letter) z uczelni zagranicznej. Na tym etapie możesz już szukać zakwaterowania przy pomocy koordynatorów lub na własną rękę.
 8. Następnie Uczelniany Koordynator przydziela Ci licencję na wykonanie testu biegłości językowej na platformie OLS (Online Linguistic Support). Test wykonujesz przez Internet i trwa on około 30 minut.
 9. Następnie podpisujesz umowę finansową pomiędzy Tobą a Uczelnią, na mocy której wypłacane jest dla Ciebie stypendium w ramach programu Erasmus Plus. 
 10. Od teraz możesz szykować się do wyjazdu! (nie zapomnij o ubezpieczeniu zdrowotnym)

Miesięczne stawki stypendium:

Jeśli wyjeżdżasz w ramach Programu Erasmus + nie ponosisz opłat za studia w uczelni partnerskiej.  Twoje stypendium jest finansowane ze środków Programu Erasmus +. Jest ono przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania za granicą. Wysokość stypendium zależy od czasu mobilności i kraju do którego wyjeżdżasz.

Miesięczna stawka stypendium (Euro)

TERMINY ZGŁOSZEŃ:

Wyjazdy na semestr letni 2022/2023 – 15.10.2022

Dokumenty do pobrania:

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy