Nowy zagraniczny partner WSB – Erasmus Plus!

WSB podpisała porozumienie z Uniwersytetem Jana Komeńskiego w Pradze w ramach programu Erasmus Plus.

Jest to dobra informacja dla studentów studiów licencjackich oraz magisterskich, kierunków: pedagogika i psychologia.
Dzięki porozumieniu studenci mogą odbyć część studiów w uczelni partnerskiej i w ten sposób uzyskać zaliczenie przedmiotów w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa!

Celem porozumienia było również umożliwienie odbywania mobilności pomiędzy uczelniami dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych.

Jana Amosa Komeńskiego University Prague położony jest w pięknym i zabytkowym centrum Pragi, położony w tętniącej życiem dzielnicy Žižkov, w pobliżu centrum miasta. Uczelnia specjalizuje się w kształceniu dorosłych, edukacji specjalnej, szkoleniu nauczycieli, komunikacji medialnej i audiowizualnej, zarządzaniu turystyką, badaniami bezpieczeństwa, psychologii menedżerskiej, prawa w zakresie przedsiębiorczości, a także europejskiej administracji gospodarczej i publicznej.

Erasmus+ jest to program dla uczelni, ich studentów i pracowników. Jego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej szkół wyższych, umożliwianie studentom wyjazdów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Więcej na temat programu znajdą Państwo na stronie: https://www.wsb.net.pl/erasmus-2/