WSB powołała  Rzecznika Akademickiego (Ombudsmana)

Zadaniem Rzecznika Akademickiego jest wspieranie studentów i pracowników Uczelni w rozwiązywaniu konfliktów w sytuacjach budzących wątpliwości oraz dbanie o zapewnienie równego traktowania i poszanowania wszystkich członków wspólnoty akademickiej.

 

Rzecznik Akademicki promuje wysokie standardy etyczne oraz efektywne metody rozwiązywania konfliktów i sporów, pomaga osobom indywidualnym – pracownikom i studentom, a także jednostkom organizacyjnym Uczelni, w rozwiązywaniu konfliktów. Rzecznik Akademicki kieruje się zasadami poufności, bezstronności i neutralności w swojej działalności.

Członkowie wspólnoty akademickiej mogą zgłosić do Rzecznika Akademickiego problem, bez konieczności dalszego ujawniania sprawy lub podejmowania jakichkolwiek formalnych działań. Kolejne działania są zawsze ustalane przez zainteresowanych, w zależności od okoliczności i wyboru możliwego rozwiązania konfliktu.

Rzecznik Akademicki opiera się w swoim działaniu na standardach przyjętych przez Międzynarodowy Instytut Ombudsmana.

 

Rzecznik Akademicki podejmuje działania:

 

1)     na wniosek Rektora,

2)     w wyniku zgłoszenia się ze sprawą przez zainteresowanego członka społeczności akademickiej,

3)     na wniosek jednostki organizacyjnej Uczelni,

4)     na wniosek organu samorządu studenckiego,

5)     z własnej inicjatywy.

 

Do zakresu spraw mieszczących się w działalności Rzecznika Akademickiego należą w szczególności:

 

1)     relacje i konflikty interpersonalne (np. konflikty na linii student – nauczyciel; student – pracownik administracyjny; przełożony – podwładny; pracownik badawczy/dydaktyczny/badawczo-dydaktyczny – pracownik administracyjny; konflikty wewnątrz grup między studentami i pracownikami Uczelni),

2)     sprawy kadrowe (np. dyskryminacja, nieprawidłowości przy dokonywaniu oceny pracowniczej, polityka kadrowa),

3)     sprawy studenckie (np. niesprawiedliwe traktowanie, naruszenie aktów prawnych i wewnętrznych regulacji Uczelni),

4)     naruszenie zasad uczciwości akademickiej (np. kwestie etyczne, naruszenia w zakresie ochrony własności intelektualnej),

5)     naruszenie godności człowieka (np. naruszenie wolności i praw człowieka; dyskryminacja; molestowanie, w tym seksualne; nadużycia władzy, nierówne traktowanie; brak tolerancji i akceptacji na tle rasowym, religijnym, etnicznym, odmiennych poglądów czy orientacji seksualnej).

 

Z dniem 01.09.2020 r. na Rzecznika Akademickiego powołuję Panią dr Natalię MAJCHRZAK.

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
60-778 Poznań, ul. Orzeszkowej 1

[email protected] / tel. kom. 604 502 125

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy