STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe  w Giżycku przygotowują kompetentną kadrę ds. zarządzania kryzysowego i obronności państwa, a także specjalistów ds. edukacji w zakresie bezpieczeństwa.

Po studiach masz kwalifikacje do:

 • objęcia stanowisk ds. zarządzania kryzysowego i obronności państwa w służbach mundurowych takich jak Policja, wojsko, straż pożarna
 • nauczania przedmiotów z obszaru bezpieczeństwa, np. przysposobienie obronne, edukacja obronna, zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności

Program studiów obejmuje:

 • reagowanie i podejmowanie działań obronnych w sytuacjach kryzysowych
 • współpraca z różnymi instytucjami publicznymi jako element zarządzania kryzysowego
 • planowanie zasobów specjalistycznych sił oraz środków reagowania
 • podstawy prawne dotyczące sił i środków użytych przed, w czasie i natychmiast po zdarzeniu kryzysowym (stanowisko kierowania, systemy łączności kryzysowej)
 • procedury gromadzenia i obiegu informacji
 • podejmowanie decyzji i przewidywanie ich skutków
 • nauka podejmowania działań edukacyjnych w zakresie obronności kraju
 • pierwsza pomoc

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni z dyplomem co najmniej licencjata, którzy:

 • pracują lub zamierzają podjąć pracę w służbach mundurowych, organizacjach pozarządowych, jednostkach struktury  rządowej i pozarządowej, wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego
 • osób zajmujących się kierowaniem działalnością organów administracji publicznej, w zakresie których znajduje się działalność prewencyjna w sytuacjach kryzysowych

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

NASZA KADRA

Zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne prowadzą eksperci – kadra dydaktyczna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa – posiadający bogate doświadczenie z zakresu teorii państwa i jego obronności, a także wykwalifikowani trenerzy udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Dwa semestry | Miesiąc: 290 zł, Semestr: 1600 zł, Rok: 3000 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: