ZARZĄDZANIE

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe  przygotowują kompetentną kadrę ds. zarządzania kryzysowego i obronności państwa, a także specjalistów ds. edukacji w zakresie bezpieczeństwa.

Po studiach masz kwalifikacje do:

 • objęcia stanowisk ds. zarządzania kryzysowego i obronności państwa w służbach mundurowych takich jak Policja, wojsko, straż pożarna
 • nauczania przedmiotów z obszaru bezpieczeństwa, np. przysposobienie obronne, edukacja obronna, zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności

Program studiów obejmuje:

 • reagowanie i podejmowanie działań obronnych w sytuacjach kryzysowych
 • współpraca z różnymi instytucjami publicznymi jako element zarządzania kryzysowego
 • planowanie zasobów specjalistycznych sił oraz środków reagowania
 • podstawy prawne dotyczące sił i środków użytych przed, w czasie i natychmiast po zdarzeniu kryzysowym (stanowisko kierowania, systemy łączności kryzysowej)
 • procedury gromadzenia i obiegu informacji
 • podejmowanie decyzji i przewidywanie ich skutków
 • nauka podejmowania działań edukacyjnych w zakresie obronności kraju
 • pierwsza pomoc

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni z dyplomem co najmniej licencjata, którzy:

 • pracują lub zamierzają podjąć pracę w służbach mundurowych, organizacjach pozarządowych, jednostkach struktury  rządowej i pozarządowej, wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego
 • osób zajmujących się kierowaniem działalnością organów administracji publicznej, w zakresie których znajduje się działalność prewencyjna w sytuacjach kryzysowych

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 480 zł;  semestralna: 2630 zł; jednorazowa: 4940 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: