PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Psychopedagogika zagrożeń społecznych

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku  Psychopedagogika zagrożeń społecznych mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychopedagogiki zagrożeń społecznych, profilaktyki zagrożeń społecznych, znajomości zasad i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, prowadzenia terapii psychopedagogicznej i poradnictwa pedagogicznego wykorzystywanych w szczególności w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego, służbach mundurowych, a także organizacjach rządowych i pozarządowych gdzie zapobieganie sytuacjom kryzysowym i umiejętne ich prowadzenie jest niezwykle cenną umiejętnością. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem. Studia podyplomowe na kierunku Psychopedagogika zagrożeń społecznych wyposażą uczestników w wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii ale też socjologii szeroko pojętych zagrożeń społecznych, diagnozowania i zapobiegania zagrożeniom społecznych, metod pracy indywidulanej i grupowej.

Po kierunku Psychopedagogika zagrożeń społecznych będziesz wyposażony w szeroko rozumiane kompetencje z zakresu diagnozowania i profilaktyki zagrożeń społecznych, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in.:

 • Instytucjach administracji publicznej zajmującej się profilaktyką zagrożeń społecznych,
 • Instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, Służba Więzienna),
 • Instytucjach wymiaru sprawiedliwości (Sądy różnego szczebla),
 • Ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • Ośrodkach i poradniach zajmujących się leczeniem uzależnień
 • W przestrzeni ulicznej w charakterze streetworkingu.

W programie studiów m. in.:

 • Profilaktyka zagrożeń społecznych,
 • Agresja i przemoc społeczna,
 • Pedagogika zagrożeń,
 • Psychologia zagrożeń,
 • Socjologia zagrożeń,
 • Filozofia zagrożeń społecznych,
 • Terapia psychopedagogiczna,
 • Poradnictwo pedagogiczne,
 • Psychopedagogika społeczna

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób, których praca bazuje na kontaktach interpersonalnych, rozwiązywaniu konfliktów, prowadzeniu negocjacji, mediacji, działań profilaktycznych i prewencyjnych w odniesieniu do różnego rodzaju zagrożeń społecznych,
 • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne.
 • osób, które interesuje rozwój umiejętności społecznych i psychologicznych, zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 440 zł; semestralna: 2390 zł; jednorazowa: 4490 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: