Післядипломна освіта

Пропозиція післядипломної освіти поширюється на всі факультети університету, тобто. Познань, Гданськ, Глівіце, Бартошице, Гіжицько, Явожно, Скочув, Ястшембє-Здруй, Кошалін. Відкриття навчання можливе після набору оптимальної кількості кандидатів.

Митний агент

Двосеместрове післядипломне навчання має на меті надати учасникам розширені знання та навички в галузі адміністративного та фінансового права, зокрема митного права, детальне знання компетенції національної податкової адміністрації та прикордонної служби та Митного кодексу ЄС. …

Помічник інваліда та людини похилого віку

Післядипломний курс готує працівників до комплексного догляду за інвалідами та людьми похилого віку. Знання та набуті навички для надання грамотної допомоги, проведення реабілітації та надання першої медичної…

Самостворення та формування іміджу

Двосеместровий курс (заочний) спрямований на поповнення знань, умінь і компетенцій у сфері управління трансгресією та змінами, основ міжособистісного спілкування…

Антитерористична безпека

Курс готує висококваліфікованих кандидатів на посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов’язаних із запобіганням тероризму, відповідальним за безпеку країни…

Безпека здоров’я в біоестетичній косметології

Двосеместровий курс (заочний) спрямований на отримання знань, кваліфікації та набуття практичних навичок у сфері безпеки здоров’я та її впровадження в косметологію…

Коучинг і кар’єрне консультування

Післядипломне навчання доповнить наявні знання та навички та підготує до роботи фахівцем у сфері кар’єрного консультування, працевлаштування чи попередньої професійної орієнтації…

Кібербезпека

Двосеместрове післядипломне навчання призначене для розширення та доповнення знань, навичок і компетенцій у розробці та застосуванні низки технологій, процесів і практик для захисту комп’ютерів, даних, мереж і програм від атак, пошкодження та незаконного доступу…

Кар’єрне консультування та управління персоналом (3 семестри)

Метою навчання в галузі кар’єрного консультування та управління персоналом є надання знань про концепції освіти та виховання, які використовувалися в минулому та сьогодні – детальні правила та критерії їх вибору, переваги та недоліки, а також уміння характеризувати.. .

Підвищення освітніх компетентностей

Двосеместрове післядипломне навчання (заочне) призначене для підвищення кваліфікації вчителів, які працюють з підлітками в підлітковому віці, коли з’являються виховні проблеми як об’єктивних, так і суб’єктивних умов…

Освіта з питань безпеки

Двосеместрове післядипломне навчання (заочна форма навчання) забезпечує дидактичну, педагогічну та змістовну підготовку викладачів до викладання дисципліни «Освіта з питань безпеки…

Навчання та терапія людей з розладами спектру аутизму (3 семестри)

Трисеместрове післядипломне навчання (заочна) дозволяє отримати підготовку в галузі спеціальної освіти, тобто кваліфікацію, необхідну для роботи з людиною / учнем з інтелектуальною недостатністю, зокрема зі спектром аутизму, включаючи синдром Аспергера…

Навчання та реабілітація людей з інтелектуальною недостатністю (3 семестри)

Трисеместрове післядипломне навчання (заочне) дозволяє отримати підготовку в галузі спеціальної освіти, тобто кваліфікацію, необхідну для роботи з особою/учнем з інтелектуальною недостатністю…

Оборонна освіта та кризове управління

Післядипломне навчання готує компетентні кадри для управління надзвичайними ситуаціями та національної оборони, а також спеціалістів з освіти у сфері безпеки….

Executive Master of Business Administration (MBA)

Вибравши та пройшовши двосеместровий курс післядипломної освіти, ви оволодієте різноманітними важливими компетенціями у сфері нагляду та управління державним майном….

Хортитерапія

Двосеместровий курс післядипломної освіти спрямований на підготовку професійних фахівців з хортітерапії для проведення терапевтичних заходів, спрямованих на поліпшення фізичного, психічного та соціального благополуччя людей з інвалідністю, функціональними обмеженнями та соціально незахищених верств населення…

Наукова інформація та бібліотекознавство

Двосеместровий курс післядипломної освіти (заочна форма навчання) має на меті підготувати випускників до роботи в наукових, шкільних, педагогічних, університетських бібліотеках, медіатеках та інформаційних центрах різних рівнів, набуваючи навичок пошуку, обробки та інтерпретації отриманих знань….

Спеціаліст із захисту даних з архівістикою

Курс післядипломної освіти дає можливість обіймати посади, пов’язані з обігом, захистом та безпекою інформації в органах державної влади, місцевого самоврядування та громадських організаціях, а також у приватних компаніях….

Іноземна мова в дошкільній та ранній освіті

Курс післядипломної освіти готує компетентних вчителів для викладання іноземної мови в дитячому садку та початковій школі I-III класів….

Криміналістика та методи боротьби зі злочинністю

Курс післядипломної освіти дозволяє поповнити свої знання про сучасні методи та прийоми запобігання, виявлення та протидії злочинності з кримінально-правової точки зору….

Логопедія з альтернативною комунікацією (3 семестри)

Трисеместровий курс післядипломної освіти (заочна форма навчання) готує фахівців у галузі логопедії для роботи в освітніх та лікувально-профілактичних закладах…

Медіація та переговори

Курс післядипломної освіти дозволяє отримати кваліфікацію для роботи в якості переговірника та медіатора в установах та організаціях, що займаються питаннями громадської безпеки та порядку, веденням переговорів, вирішенням конфліктів та втручанням у кризові ситуації….

Менеджер з корпоративної безпеки та комплаєнсу

Двосеместровий післядипломний (заочний) курс з підприємництва покликаний доповнити знання, навички та компетенції у створенні ефективних систем менеджменту та їх стандартизації, розробці комплаєнс-політик в організаціях та їх впровадженні….

Менеджер з інформаційної безпеки з архівістикою

Післядипломний курс готує фахівців на керівні посади, пов’язані з обігом, захистом та безпекою інформації в компаніях та установах….

Менеджер з безпеки бізнесу

Двосеместровий післядипломний (заочний) курс – це інноваційний курс навчання. Якщо ви бажаєте отримати спеціалізовані навички, знання та компетенції у сфері управління безпекою в бізнес-середовищі, це навчання для вас….

Менеджер з охорони здоров’я та безпеки з методологією

Двосеместровий курс післядипломної освіти (заочна форма навчання) покликаний доповнити знання, навички та компетенції в галузі систем управління корпоративною безпекою, управління корпоративною безпекою, оцінки ризиків різних видів діяльності, організації служб охорони здоров’я та безпеки праці….

Менеджер з питань дозвілля та культури

Двосеместровий післядипломний (заочний) курс покликаний доповнити знання, вміння та навички в галузі психології, соціології, менеджменту, а також культурології, зокрема анімації дозвілля для дітей, підлітків, дорослих, людей похилого віку….

Менеджер з оздоровчого туризму

Двосеместровий курс післядипломної освіти (заочна форма навчання) підготує вас до роботи в індустрії дозвілля та туризму. Навчання спрямоване на набуття та доповнення знань, компетенцій та навичок для ефективного просування та управління туристичним бізнесом в країні та за кордоном….

Міграція та біженці

Двосеместрова програма (заочна форма навчання) готує вас до виявлення, прогнозування тенденцій та процесів, що впливають на соціальну, політичну чи економічну ситуацію в Європейському Союзі, світі. Поглиблені знання дозволять реалізувати завдання, пов’язані з вирішенням соціальних проблем у східному прикордонні….

Натуротерапія з профілактикою здоров’я

Двосеместровий післядипломний курс (заочна форма навчання) має на меті доповнити знання, навички та компетенції у застосуванні природних методів лікування для ведення здорового способу життя, включаючи його гігієну, правильне харчування та підтримання фізичної активності….

Клінічна нейропсихологія

Випускники матимуть знання та навички з методів дослідження мозку, нейробіології з нейроанатомією, клінічної нейропсихології та нейропсихології розвитку, основ психосоматики та нейропсихології. Випускники готові до співпраці з навколишнім середовищем, мають розвинені соціальні компетенції, усвідомлюють етичний вимір роботи з іншими людьми….

Територіальна оборона

Курс готує вузькоспеціалізованих фахівців, кваліфікованих у сфері оборони держави та забезпечення зовнішньої безпеки громадян….

Організація та управління освітою (3 семестри)

Метою освіти в галузі організації та управління освітою є підготовка випускників до виконання керівних та управлінських функцій в освітніх установах та органах управління….

Корекційна педагогіка з соціотерапією (3 семестри)

Трисеместровий курс (заочна форма навчання) має на меті доповнити знання, навички та компетенції в галузі корекційної педагогіки та соціотерапії, підготувавши вас до навчання дітей та підлітків з поведінковими розладами….

Педагогіка догляду та виховання

Двосеместрова післядипломна програма (заочна форма навчання) готує вчителів, вихователів, педагогів та вихователів до професійної допомоги, координації та планування освітньої та виховної роботи в навчальних закладах….

Педагогіка догляду та виховання (3 семестри)

Метою навчання є надання знань з педагогіки та суміжних галузей; психології на основі проблем викладання та навчання, нейропсихології, педагогічної та вікової психології….

Педагогіка ресоціалізації з профілактикою та терапією залежностей (3 семестри)

Трисеместровий курс (заочна форма навчання) має на меті поглибити знання, навички та компетенції в галузі педагогіки ресоціалізації, соціальної профілактики, терапії залежностей, а також діагностики, розробки та оцінки втручань з ресоціалізації….

Попередження та боротьба з торгівлею людьми

Навчання спрямоване на поповнення знань, умінь і навичок у сфері прав людини, правового регулювання торгівлі людьми, форм торгівлі людьми, зв’язку торгівлі людьми з такими явищами, як збройні конфлікти, міграція, бідність, причин і механізмів торгівлі людьми, способів дій осіб, які здійснюють торгівлю людьми, синдромів постраждалих від торгівлі людьми, методів і заходів запобігання та протидії торгівлі людьми….

Соціальна профілактика з елементами професійної підтримки

Двосеместровий післядипломний (заочний) курс доповнює знання тих, хто вже працює у сфері соціальної роботи, профілактики, роботи із залежними, споживачами та тими, хто зазнає насильства, і готує фахівців до професійної діяльності у сфері соціальної профілактики та консультування як невід’ємного елементу профілактики….

Слідча психологія

Двосеместровий курс (заочна форма навчання) дає можливість оновити та розширити знання з правових аспектів роботи поліцейського психолога, особистісних дисфункцій, причин злочинності, соціальних патологій, а також з питань судової медіації та кримінального права….

Психологія лідерства на практиці

Двосеместровий курс післядипломної освіти (заочна форма навчання) відповідає потребам ринку праці у всебічно підготовлених та ефективних фахівцях у сфері ефективного управління…

Психологія соціальних ризиків – профілактика та втручання

Двосеместровий післядипломний курс (заочна форма навчання) покликаний доповнити знання, навички та компетенції з психології соціальних загроз, знання принципів безпечної поведінки та процедур у надзвичайних ситуаціях, що застосовуються, зокрема, у силових структурах, а також у навчальних закладах….

Психопатології

Психопатологія займається діагностикою та терапією психічних і поведінкових розладів, а також розвитком дітей і підлітків та їхніх сімей. Застосовується до людей з психічними, неврологічними, соматичними захворюваннями і так званими особистими проблемами…. особистими проблемами….

Дитяча та підліткова психопедагогіка

Метою навчання є надання знань у галузі психології та педагогіки та суміжних галузях; психології на основі проблем викладання та навчання, нейропсихології, праксеології, психотерапії, педагогічної та вікової психології….

Педагогічна терапія (3 семестри)

Післядипломний курс з освітньої терапії є кваліфікаційним курсом. Випускники отримають кваліфікацію зі спеціальної освіти для терапевтичної роботи з підтримки розвитку дітей та підлітків в освітніх установах, отримавши таким чином звання освітнього терапевта….

Освітня терапія в початковій школі (3 семестри)

Трисеместровий курс(заочна форма навчання) готує до вдосконалення навичок проведення психолого-педагогічної діагностики та інтервенції з окремими особами та групами у стресових, складних та кризових ситуаціях (у тому числі з жертвами насильства та сект); з учнями/опікунами, які мають порушення у поведінці та психосоціальному функціонуванні…..

Трудотерапія

Цей двосеместровий курс післядипломної освіти (заочна форма навчання) дозволяє здобути професійні компетенції та кваліфікацію, які дозволять вам здійснювати підтримку та терапевтичну діяльність з метою покращення здоров’я, психічного та соціального благополуччя окремих осіб та груп, як у формі безпосередньої терапії, так і у сфері організації підтримки людей з функціональними обмеженнями…..

Спа та оздоровчий туризм

Двосеместровий післядипломний (заочний) курс покликаний доповнити знання, навички та компетенції з просування та організації медичного туризму, а також з організації, управління, туристичного сервісу та ринку послуг медичного туризму….

Військо в системі державної безпеки

Двосеместровий курс післядипломної освіти (заочна форма навчання) покликаний доповнити знання, навички та компетенції у виконанні завдань в установах, що займаються питаннями оборони держави, включаючи координацію діяльності силових структур в умовах зростаючої загрози державній безпеці….

Безпека та управління логістикою на транспорті

Двосеместровий курс післядипломної освіти (заочна форма навчання) покликаний доповнити знання, навички та компетенції в галузі організації та управління транспортною компанією. Навчання дозволить вам отримати знання для здійснення діяльності, пов’язаної з плануванням та наглядом за національними та міжнародними перевезеннями….

Управління державною безпекою

Двосеместровий післядипломний (заочний) курс має на меті надати та доповнити знання, уміння та навички у сфері управління державною безпекою в кризових ситуаціях різного ґенезу, а також загроз державній безпеці та способів реагування на них….

Управління охороною здоров’я та безпекою праці

Основною метою навчання є підготовка учасників до отримання найвищого статусу та повноважень в управлінні охороною праці відповідно до європейських стандартів, згідно з принципами інтегрованих систем менеджменту….

Кризовий менеджмент в системі національної безпеки

Метою аспірантури є підготовка фахівців з кризового менеджменту до ефективних дій у ситуаціях, що загрожують безпеці та майну польських громадян у муніципалітетах, повітах та воєводствах….

Кризовий менеджмент в області, районі та муніципалітеті

Кризовий менеджмент – це державно-управлінська діяльність, яка є частиною управління національною безпекою. Йдеться про попередження кризових ситуацій та підготовку до взяття під контроль складних ситуацій на основі заздалегідь спланованих дій. Управління в надзвичайних ситуаціях також має завдання реагувати на надзвичайні ситуації та відновлювати ресурси та інфраструктуру….

Управління освітою

Основною метою навчання є підготовка випускників до виконання лідерських та управлінських функцій в освітніх установах та контролюючих органах. Суть навчання полягає в ознайомленні учасників з принципами роботи школи та навчальних закладів у світлі сучасних управлінських концепцій та усвідомленні учасниками сутності функціонування навчальних закладів в умовах постійних змін та зростаючої конкуренції….

Менеджмент в освітніх та культурних закладах

Двосеместровий післядипломний (заочний) курс покликаний доповнити знання, навички та компетенції в галузі лідерства та управління навчальними закладами та закладами культури….

Управління людськими ресурсами

Двосеместровий післядипломний (заочний) курс “Управління людськими ресурсами” покликаний доповнити знання, навички та компетенції в галузі організаційних питань та управління людськими ресурсами….

Зоопсихологія

Двосеместровий аспірантський курс відповідає потребам ринку праці у всебічно підготовлених та ефективних фахівцях з психології тварин. Дипломний курс дозволяє отримати професійну компетентність та кваліфікацію в галузі поведінкової терапії собак, котів та коней, що дозволить вам надавати терапію у власній поведінковій практиці в цьому швидкозростаючому сегменті ринку послуг…..

ПЕРЕВІРТЕ ТАКОЖ:
ДИВИТИСЯ ТАКОЖ:

НОВИНИ:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: