BEZPIECZEŃSTWO

Obrona terytorialna

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe “Obrona terytorialna” przygotowują wysoko wyspecjalizowanych ekspertów wykwalifikowanych w obronie państwa i zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego.

Studia dają kwalifikacje do wykonywania zawodu:

 • osób zarządzających strukturami proobronnych organizacji pozarządowych
 • osób odpowiedzialnych w organizacjach pozarządowych szkolących młodzież przedpoborową
 • menedżerów przedsięwzięć mających na celu podniesienie kwalifikacji ochotników do zawodowej służby wojskowej
 • kierowników projektów szkoleniowych dla proobronnych organizacji pozarządowych
 • urzędników państwowych związanych z bezpieczeństwem terytorialnym kraju
 • żołnierzy zawodowych pracujących w sztabach i jednostkach wojskowych na stanowiskach związanych ze współpracą z organizacjami społecznymi oraz wychowawczymi.

W programie studiów:

 • zasady obrony cywilnej w zakresie zabezpieczenia ludności na wypadek konfliktu zbrojnego
 • obrona obiektów infrastruktury krytycznej
 • prowadzenie działań nieregularnych i antydywersyjnych
 • zarządzanie elementami organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w tych strukturach potencjału pozarządowych organizacji społecznych o profilu proobronnym

DLA KOGO?

Studia podyplomowe o specjalności Obrona terytorialna przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni z dyplomem co najmniej licencjata, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i już pracują lub zamierzają podjąć pracę:

 • w strukturach mundurowych
 • w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwa państwa.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 390 zł; semestralna: 2130 zł; jednorazowa: 3950 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: