PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Hortiterapia

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Hortiterapia mają na celu wykształcenie profesjonalnych hortiterapeutów do prowadzenia zajęć terapeutycznych służących poprawie dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, dla osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu oraz wykluczonych społecznie. Absolwent uzyska kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach ochrony zdrowia, edukacyjnych, pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach, fundacjach.

Po kierunku Hortiterapia będziesz specjalistą w obszarze ogrodolecznictwa, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • szkołach, placówkach wsparcia społecznego,
 • specjalistycznych ośrodkach pobytu dziennego dla dzieci i dorosłych upośledzonych umysłowo, z problemami motorycznymi, emocjonalnymi i społecznymi,
 • placówkach systemu opieki nad osobami starszymi i osobami z problemami psychicznymi,
 • domach opieki społecznej,
 • centrach rehabilitacyjnych,
 • do  prowadzenia ogrodolecznictwa w procesie rehabilitacji osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, psychicznymi, niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W programie studiów m. in.:

 • Design w ogrodzie, dźwięk, słowo i obraz w hortiterapii,
 • Eventy eko-florystyczne,
 • Hortiterapia jako sposób na turystykę rehabilitacyjną,
 • Hortiterapia, edukacja i praktyka,
 • Hortiterapia w sferze rewitalizacji,
 • Hortiterapia w terapii zajęciowej,
 • Historia terapii ogrodniczej,
 • Hortiterapia i opieka społeczna,
 • Metody terapeutyczne w hortiterapii,
 • Ogrody jako przestrzeń zdrowia i kultury,
 • Programy terapeutyczne w hortiterapii,
 • Przyrodolecznictwo we współczesnej medycynie.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • do osób zainteresowanych problematyką pracy z ludźmi z dysfunkcjami i ograniczeniami różnego stopnia w różnych fazach życia i rozwoju, jak również wspieraniem tych osób w zakresie rehabilitacji i pracy terapeutycznej,
 • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: bezpieczeństwo zdrowotne, dietetyka, kierunki o żywieniu i żywności, psychologia, pedagogika i in.,
 • osób zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 530 zł;  semestralna: 2960 zł; jednorazowa: 5750 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: