BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Menadżer turystyki zdrowotnej

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Menadżer turystyki zdrowotnej przygotują Cię do pracy w branży rekreacyjnej i turystycznej. Studia mają na celu zdobycie i uzupełnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności  umożliwiających skuteczne promowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem z branży turystycznej w kraju i za granicą, przybliżą także tematykę związaną z organizacją różnego rodzaju eventów i wydarzeń takich jak targi, konferencje i.in., studia pozwolą na umiejętne wykorzystywanie działań promocyjnych i marketingowych, kreowanie i zarządzanie wizerunkiem uzdrowiskowych obiektów i ośrodków odnowy biologicznej, opracowywanie i tworzenie biznesplanów, projektów, badań marketingowych, skuteczne negocjowanie i zarządzanie strategiczne (w tym zarządzanie personelem w restauracji i hotelu), jak również sprawdzanie jakości usług oraz tworzenie dobrych relacji.

Po kierunku Menadżer turystyki zdrowotnej będziesz specjalistą w obszarze rekreacji i turystyki zdrowotnej, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • ośrodkach SPA, kompleksach wypoczynkowych,
 • centrach i ośrodkach leczniczo – rehabilitacyjnych,
 • centrach odnowy biologicznej,
 • ośrodkach sportu i rekreacji, centrach aktywności sportowej,
 • sanatoriach, uzdrowiskach, domach wczasowych,
 • zakładach i domach opieki społecznej,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie turystyki uzdrowiskowej.

W programie studiów m. in.:

 • organizowanie różnego rodzaju eventów i wydarzeń (targi, konferencje),
 • kreowanie wizerunku centrów SPA,
 • tworzenie i opracowywanie biznesplanów, projektów, badań marketingowych
 • budowanie dobrych relacji i umiejętne zarządzanie personelem w restauracji i hotelu,
 • skuteczne negocjacje,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem i dbałość o jakości usług,
 • prowadzenie własnej działalność gospodarczej w zakresie turystyki uzdrowiskowej,
 • finansowanie przedsięwzięć z zakresu turystyki zdrowotnej,
 • marketing produktów i usług leczniczych,
 • obsługa ruchu turystycznego i rynek usług,
 • podstawy dietetyki i żywienia osób oraz ekologia i ochrona środowiska,
 • prawo w turystyce i rekreacji oraz programowanie i organizacja rekreacji,
 • turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna w Polsce,
 • zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne.

DLA KOGO?

Dla kogo?

Jeśli jesteś absolwentem studiów I i II stopnia i:

 • masz lub chcesz zdobyć doświadczenie związane z turystyką zdrowotną,
 • chcesz doskonalić swoje umiejętności w prowadzeniu konferencji, targów i innych eventów związanych z promocją i marketingiem walorów turystycznych,
 • chcesz zdobyć kwalifikacje do podjęcia pracy w ośrodkach SPA, domach opieki społecznej, kompleksach wypoczynkowych, centrach leczniczo – rehabilitacyjnych, jako menadżer i specjalista do spraw promocji;
 • studia adresowane są w szczególności dla studentów takich kierunków jak: zarządzanie, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo publiczne, a także kierunków związanych z rehabilitacją i turystyką.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 390 zł; semestralna: 2130 zł; jednorazowa: 3950 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: