BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Terapia zajęciowa

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Terapia zajęciowa pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe, dzięki którym możesz podejmować działania wspierające i terapeutyczne na rzecz poprawy dobrostanu zdrowotnego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.

Po kierunku Terapia zajęciowa  będziesz specjalistą w obszarze podejmowania i prowadzenia działań terapeutycznych, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • placówkach systemu opieki społecznej,
 • placówkach prowadzących terapię zajęciową w oświacie,
 • instytucjach i fundacjach związanych z rehabilitacją,
 • instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie,
 • placówkach oświatowych oraz instytucjach i fundacjach związanych z szeroko rozumianą rehabilitacją skierowaną do osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, z niepełnosprawnością oraz wykluczonych społecznie,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • w ramach samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie terapii zajęciowej.

 

W programie studiów m. in.:

 • Arteterapia, muzykoterapia,
 • Kinezjologia z kinezyterapią,
 • Patofizjologia i zagadnienia kliniczne w neurologii, ortopedii, reumatologii i pediatrii,
 • Terapia zajęciowa dzieci, terapia zajęciowa osób starszych,
 • Terapia zajęciowa niepełnosprawnych ortopedycznie i reumatologicznie,
 • Terapia zajęciowa – podstawowe pojęcia i umiejętności,
 • Terapia zajęciowa osób z dysfunkcjami neurologicznymi,
 • Terapia zajęciowa w środowisku osób wykluczonych społecznie.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z terapią zajęciową,
 • osób pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie terapii zajęciowej,
 • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: psychologia, praca socjalna, pedagogika, bezpieczeństwo zdrowotne i in.
 • osób zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 350 zł; semestralna: 1940 zł; jednorazowa: 3590 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: