BEZPIECZEŃSTWO

Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa  mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu realizacji zadań w instytucjach zajmujących się obronnością państwa, w tym koordynacją działań służb mundurowych w czasie narastania zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Studia zapewniają przygotowanie uczestników w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmuje całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania skutkom zdarzeń kryzysowych (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków).

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania, skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i ochrony mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie.

Po kierunku Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa będziesz specjalistą w obszarze wojskowości i bezpieczeństwa państwa, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • Jednostkach wojskowych,
 • Żandarmerii Wojskowej,
 • policji, straży pożarnej,
 • straży granicznej, służbie celnej,
 • innych służbach mundurowych,
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 • zespołach zarządzania kryzysowego,
 • w instytucjach sektora publicznego,
 • instytucji publicznych współpracujących z wojskiem,
 • w instytucjach współpracujących z organami zajmującymi się bezpieczeństwem narodowym.

W programie studiów m. in.:

 • Dowodzenie jako specyficzna forma zarządzania,
 • Etos służby wojskowej,
 • Konflikty zbrojne XXI wieku,
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym,
 • Militarne aspekty bezpieczeństwa narodowego,
 • Podstawy organizacji i zarządzania,
 • Podstawy prawa administracyjnego,
 • Psychologia pola walki i prawo humanitarne,
 • Strategia bezpieczeństwa RP,
 • Możliwości obronne Polski,
 • Wojsko w wybranych systemach politycznych,
 • Wojna i pokój w prawie międzynarodowym.

DLA KOGO?

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata):

 • pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach w korpusie służby cywilnej, stanowiskach w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach objętych świadczeniami na rzecz powszechnego obowiązku obrony, w tym zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw),
 • wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
 • w szczególności absolwentów takich kierunków jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne i innych.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 480 zł; semestralna: 2630 zł; jednorazowa: 4940 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: