PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja, mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych, znajomości zasad bezpiecznego zachowania i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, wykorzystywanych w szczególności w służbach mundurowych jak i placówkach edukacyjnych, a także organizacjach rządowych i pozarządowych gdzie zapobieganie sytuacjom kryzysowym i umiejętne ich prowadzenie jest niezwykle cenną umiejętnością. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem. Studia podyplomowe na kierunku Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja wyposażą uczestników w wiedzę z zakresu psychopatologii, kompetencji i zagrożeń społecznych, interwencji kryzysowej, profilaktyki uzależnień, metod pracy indywidulanej i grupowej.

Po kierunku Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja będziesz specjalistą w obszarze prowadzenia profilaktyki i interwencji w odniesieniu do różnego rodzaju zagrożeń społecznych, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • Instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, Służba Więzienna),
 • Instytucjach wymiaru sprawiedliwości (Sądy różnego szczebla),
 • Organach ścigania,
 • Ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • Ośrodkach i poradniach zajmujących się leczeniem uzależnień.

 

W programie studiów m. in.:

 • Agresja i przemoc – przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie,
 • Interwencja kryzysowa w praktyce,
 • Metody i narzędzia pracy indywidualnej i grupowej,
 • Profilaktyka uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Prakseologia badania zjawisk społecznych,
 • Prakseologia badania procesów społecznych,
 • Psychopatologia w funkcjonowaniu społecznym,
 • Praktyczne aspekty zawodu,
 • Psychomanipulacja jako zagrożenie współczesności,
 • Psychosomatyka ofiar zagrożeń społecznych,
 • Trening kompetencji psychologicznych,
 • Zachowania ryzykowne i dewiacje społeczne,
 • Zachowania samobójcze – symptomatologia i przebieg,
 • Zagrożenia społeczne – diagnoza psychologiczna,
 • Zagrożenia społeczne – psychoprofilaktyka i prewencja,
 • Zagrożenia społeczne w nurcie psychologii analitycznej.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób, których praca bazuje na kontaktach interpersonalnych, rozwiązywaniu konfliktów, prowadzeniu negocjacji, mediacji, działań profilaktycznych i prewencyjnych w odniesieniu do różnego rodzaju zagrożeń społecznych,
 • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: psychologia, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne.
 • osób, które interesuje rozwój umiejętności społecznych i psychologicznych, zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 520 zł; semestralna: 3140 zł; jednorazowa: 5680 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: