Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GLIWICE, BARTOSZYCE

Pedagogika

STUDIA I STOPNIA

OPIS KIERUNKU

Kierunek Pedagogika został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się mechanizmami rządzącymi kształceniem i wychowaniem oraz społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami współczesnej dynamicznie rozwijającej się edukacji. Interdyscyplinarność i związki Pedagogiki z innymi dziedzinami sprawiają, że, po ukończeniu studiów pedagogicznych można zostać zarówno nauczycielem, jak i animatorem, czy terapeutą.

Jako absolwent/ka kierunku Pedagogika będziesz posiadać kompetencje pedagogiczne i wychowawcze, które pozwolą Ci poruszać się w różnych obszarach działań edukacyjnych, zarówno w instytucjach oświatowych, kulturalnych, profilaktyki społecznej, jak i organizacjach rządowych i pozarządowych.

Studia na tym kierunku wychodzą naprzeciw potrzebom i wyzwaniom, takim jak:

  • metropolizacja świata;
  • relatywizm kulturowy;
  • kryzys tożsamości społecznych i światowy terroryzm;
  • potrzeba budowania nowej edukacji, w której szczególnego znaczenia nabiera kreatywne łączenie dorobku przeszłości z przyszłością i tworzenie podstaw bezpiecznego życia, zarówno w jego aspekcie personalnym, społecznym, narodowym, jak i ogólnoświatowym;
  • globalizacja, która wysuwa na pierwszy plan przede wszystkim zdolność adaptacyjną państwa, wydajność jego struktur, umiejętność tworzenia nowych technologii, konkurencyjność gospodarczą i jakość systemu ciągłego kształcenia w celu sprostania dynamicznym zmianom.

ZDOBYTE KOMPETENCJE

Kształcenie w ramach kierunku studiów Pedagogika ma na celu  rozszerzenie kompetencji intelektualnych i poznawczych studentów, nabytych przez nich w trakcie nauki w szkołach ponadgimnazjalnych – niezbędnych do ich harmonijnego rozwoju, ułatwiających im studiowanie, sprawne komunikowanie się, kompetencje międzykulturowe w integrującym się świecie oraz motywujących do preferowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Stanowić będzie bazę decydującą o ogólnym i zawodowym poziomie absolwentów, ich możliwościach intelektualnych, operatywności wiedzy, umiejętności jej poszerzania i ustawicznego kształcenia przez całe życie. Ukierunkowane będzie odpowiednio na przygotowanie absolwentów do wykonywania przewidywanego zawodu, w tym uzyskanie uprawnień zawodowych oraz pogłębienie wykształcenia kierunkowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Pedagogika będą przygotowani do pracy:

  • w placówkach oświatowo-wychowawczych;
  • w instytucjach oświatowych, kulturalnych, profilaktyki społeczne;
  • w organizacjach rządowych i pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje);
  • jako doradcy do spraw bezpieczeństwa i BHP;
  • w sektorze szeroko rozumianych usług społecznych.

Uzyskane kwalifikacje dadzą im także możliwość do zakładania i prowadzenia własnych firm, a zdobyte wykształcenie pozwoli również wykonywać pracę pedagoga w policyjnych izbach dziecka, zakładach poprawczych i wychowawczych oraz zakładach karnych.

EDYCJA 2020/2021

Studia stacjonarne

Jednorazowo
4300zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2200zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
370zł
Za miesiąc z góry

Studia niestacjonarne

Jednorazowo
3900zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2000zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
350zł
Za miesiąc z góry

EDYCJA 2020/2021

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy