Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Pedagogika cyberzagrożeń

STUDIA I STOPNIA

Dlaczego warto wybrać specjalność: Pedagogika cyberzagrożeń?

Specjalność Pedagogika cyberzagrożeń to innowacyjna ścieżka kształcenia, która odpowiada na dynamiczne wyzwania współczesnego świata cyfrowego. Gwarantuje absolwentom, nie tylko zrozumienie mechanizmów działania zagrożeń online, ale również przygotowuje do skutecznej interwencji i edukacji w tym obszarze.

Studia w tej specjalizacji pozwolą Ci więc zgłębić wiedzę z zakresu psychologii cyberprzestrzeni, etyki internetowej, prawnych aspektów bezpieczeństwa oraz technologii informatycznych. Dzięki temu będziesz w stanie nie tylko identyfikować zagrożenia, lecz także tworzyć i wdrażać strategie prewencji, wspierania ofiar cyberprzemocy oraz edukacji w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Specjaliści Pedagogika cyberzagrożeń  mają możliwość nie tylko reagowania na bieżące problemy związane z cyberbezpieczeństwem, ale również aktywnego kształtowania przyszłości społeczeństwa cyfrowego poprzez promowanie świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii. Wybór tej ścieżki edukacyjnej otwiera przed Tobą szerokie możliwości zawodowe w obszarze edukacji, działalności społecznej, ochrony danych oraz bezpieczeństwa cybernetycznego, gdzie specjaliści w zakresie pedagogiki cyberzagrożeń są coraz bardziej poszukiwani.

Dlaczego PEDAGOGIKA CYBERZAGROŻEŃ?

ZDOBĘDZIESZ SZEROKĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • regulacji prawnych cyberbezpieczeństwa obowiązujących w Polsce i na świecie, zapoznasz się z ochroną danych osobowych, normami branżowymi, raportowaniem incydentów oraz cybernetycznym zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej;
 • pojęć i zagadnień związanych w cyberbezpieczeństwem;
 • edukacji medialnej wobec cyberzagrożeń, która skupia się na świadomości zagrożeń wypływających z korzystania z Internetu, rozpoznawania fałszywych i niebezpiecznych informacji oraz przygotuje Cię do prawidłowego reagowania na różne incydenty oparte na działalności w sieci;
 • patologicznego użytkowania nowych technologii, uzależnienia od social mediów i jego leczenia oraz profilaktyki takich form używania Internetu;
 • rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej;
 • pedagogicznych aspektów cyberbezpieczeństwa opartych na edukacji cyfrowej, kształtowaniu świadomości zagrożeń, propagowaniu etycznych i bezpiecznych zachowań online;
 • włączania nauczyciela, wychowawcy, rodzica i opiekuna w proces edukacyjny wykorzystujący Internet oraz najnowsze zdobycze technologii;
 • wpływu e-usług na życie człowieka.

 

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI obejmą zdolność do:

 • podejmowania rozważnych i etycznych decyzji w środowisku online;
 • analizy informacji, weryfikacji źródeł i rozróżniania prawdziwych informacji od fałszywych, co jest istotne w kontekście walki z dezinformacją i fake newsam;
 • podejmowania poprawnych i działań w przypadku wystąpienia incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem, takich jak utrata dostępu do konta, atak hakerski, czy kradzież tożsamości online;
 • oceny potencjalnych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z nowych technologii;
 • projektowania i utrzymywania bezpiecznych haseł oraz skutecznego zarządzania hasłami,
 • rozumienia podstaw etycznego hakowania oraz umiejętność przeprowadzania podstawowych testów penetracyjnych;
 • współpracy z innymi specjalistami oraz umiejętność skutecznej komunikacji w zakresie cyberbezpieczństwa;
 • przeprowadzenia wstępnej diagnozy i oceny stopnia uzależnienia od nowych technologii oraz mediów społecznościowych;
 • tworzenia oraz przeprowadzania programów edukacyjnych i kampanii mających na celu podnoszenie świadomości na temat zagrożeń związanych z nadmiernym używaniem nowych technologii oraz mediów społecznościowych;
 • udzielania wsparcia pedagogicznego dla osób uzależnionych, pomagając im radzić sobie z emocjami, niską samooceną czy izolacją społeczną, które mogą być związane z patologicznym używaniem technologii.

Pedagogika cyberzagrożeń, i co dalej?

Absolwenci specjalności Pedagogika cyberzagrożeń realizowanej w ramach kierunku pedagogika są przygotowani do pracy:

 • jako nauczyciel, pedagog szkolny lub doradca edukacyjny, który specjalizuje się w edukacji dotyczącej bezpiecznego korzystania z Internetu i przeciwdziałaniu cyberprzemocy w szkołach;
 • jako trener, prowadzący szkolenia i warsztaty dla różnych grup docelowych, takich jak nauczyciele, rodzice, pracownicy firm czy instytucji, dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz przeciwdziałania cyberzagrożeniom;
 • w roli doradcy edukacyjnego, wspierającego uczniów, studentów, rodziców i nauczycieli w kwestiach związanych z bezpiecznym korzystaniem z technologii, cyberzagrożeniami i profilaktyką;
 • w administracji publicznej zwłaszcza w departamentach ds. cyberbezpieczeństwa, edukacji czy innowacji, gdzie mogą zajmować się tworzeniem i wdrażaniem programów na rzecz bezpiecznej cyberprzestrzeni;
 • jako konsultant edukacyjny, oferujący swoje usługi dla różnych organizacji, szkół czy instytucji w celu poprawy świadomości i bezpieczeństwa związanych z cyberprzestrzenią;
 • w instytutach badawczych zajmujących się problematyką cyberbezpieczeństwa, prowadzenie badań nad nowymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni oraz opracowywanie nowych metod ochrony danych i systemów informatycznych;
 • w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się cyberbezpieczeństwem, edukacją społeczeństwa w zakresie cyberzagrożeń oraz opracowywaniem polityki publicznej dotyczącej bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;
 • w instytucjach zajmujących się realizacją działań profilaktycznych, promujących bezpieczne korzystanie z Internetu i mediów społecznościowych;
 • w firmach zajmujących się konsultingiem z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, zarządzaniem ryzykiem cybernetycznym oraz prowadzeniem szkoleń dla pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii.

Uwaga: Stanowiska pracy zajmowane w instytucjach oświatowych wymagają posiadania kwalifikacji pedagogicznych.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy