Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GLIWICE, BARTOSZYCE

PEDAGOGIKA
Studia licencjackie (I stopnia) – GDAŃSK
Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent studiów na kierunku pedagogika posiada podstawową wiedzę ogólno-pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną niezbędną do zrozumienia mechanizmów rządzących kształceniem i wychowaniem oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań współczesnej, dynamicznie rozwijającej się edukacji. Posiadając kompetencje pedagogiczne i wychowawcze, potrafi poruszać się w różnych obszarach działań edukacyjnych. Wyposażony w specjalistyczny aparat pojęciowy i diagnostyczny jest rzetelnie przygotowany do zawodu. Uwrażliwienie humanistyczne i umiejętności refleksyjnego spojrzenia na rzeczywistość edukacyjną XXI wieku powodują przyjęcie postawy aktywnego i twórczego funkcjonowania w społeczeństwie. Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Dlaczego warto wybrać WSB?

Kadra dydaktyczna WSB jest bogata w grono nauczycieli, którzy oprócz nauczania, są również pracownikami instytucji psychologiczno-pedagogicznych, kulturalnych oraz terapeutycznych. Gwarantujemy Ci, że kompetencje, które zdobędziesz, okażą się niezbędne w Twojej przyszłej pracy.

Image module
Image module

Zdobycie wykształcenia i kompetencji pedagogicznych pozwoli Ci znaleźć stabilną i przyszłościową pracę w wielu instytucjach opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych oraz edukacyjnych.

Jeżeli marzysz o wyjeździe za granicę a jednocześnie chcesz rozpocząć studia na kierunku pedagogika – Wydział WSB w Gdańsku dają Ci taką możliwość.  Korzystając z programu Erasmus+, zrealizujesz część studiów poza krajem! Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, który ma za zadanie umożliwić jej obywatelom zdobywanie umiejętności wymaganych przez współczesnych pracodawców.

Image module
kursy i szkolenia wsb - Andrzej Strabel

Jako Uczelnia wiemy jak ważne jest wsparcie naszych studentów i absolwentów. W tym celu powstało Akademickie Biuro Karier i Rozwoju, które ma za zadanie przygotować Cię do wejścia na rynek pracy. Oferujemy m.in. doradztwo zawodowe i edukacyjne, szkolenia i warsztaty oraz ciekawe oferty pracy i stażu.

Testimonial by Wiktoria ZAPOROWSKA
„Zaraz po zdobyciu wykształcenia wyższego rozpoczęłam poszukiwania wymarzonej pracy. Pedagogika to kierunek, który dał mi pewny i satysfakcjonujący zawód.”
Wiktoria ZAPOROWSKA
Absolwentka WSB, 27 lat

Czego nauczysz się na pedagogice?

Tematyka przedmiotów w WSB dopasowana jest to danej specjalności. W toku studiów zdobędziesz ogólną wiedzę z zakresu filozofii, socjologii i psychologii oraz szczegółową wiedzę pedagogiczną. Dowiesz się, jak pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz jak opracowywać plan działań wspomagający ich prawidłowe funkcjonowanie.

W planie studiów dla pedagogiki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa na Wydziale w Gdańsku znajdują się m. in. następujące przedmioty podstawowe i kierunkowe:

  • Pojęcia i systemy pedagogiczne;
  • Pedagogika społeczna;
  • Socjologia ogólna;
  • Teoretyczne podstawy kształcenia;
  • Kultura języka z retoryką;
  • Psychologia wychowania;

SPECJALNOŚCI

na kierunku PEDAGOGIKA w Gdańsku

Studiując pedagogikę na Wydziale WSB w Gdańsku masz możliwość wyboru  specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach rynku pracy:

EDYCJA 2024/2025

OPŁATY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również opcja ratalna.

 

Opłaty za studia dla kierunku Pedagogika w Gdańsku

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
6270zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3190zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
550zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne (zaoczne)

Jednorazowo
5830zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2970zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
520zł
Za miesiąc z góry

Nasza Uczelnia posiada również budżet stypendialny. Dzięki wsparciu finansowemu WSB masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
Uczelni
0
kierunków studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
Pozytywnych opinii
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Kierunki, które mogę Cię zainteresować:

OPIS KIERUNKU

Studia te skierowane są do osób, które cechują się empatią i chęcią niesienia pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. Pedagogika na naszym Wydziale w Gdańsku to kierunek dla ludzi z pasją, które czują, że praca z ludźmi jest ich powołaniem. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na rozwój, wrażliwą na problemy innych, a jednocześnie chcesz przekazywać zdobytą wiedzę kolejnym pokoleniom – wybierz pedagogikę!

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
Image module

STUDIA  Z PRZYSZŁOŚCIĄ. KARIERA ZAWODOWA

Po ukończeniu studiów znajdziesz zatrudnienie w:

  • Poradniach opiekuńczych i rehabilitacyjnych;
  • Domach dziecka i schroniskach dla nieletnich;
  • Instytucjach kultury;
  • i wielu innych!
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2024/2025

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: