Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i socjoterapia

STUDIA I STOPNIA

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia jest wyposażony w wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii. Uzyskał wiedzę dotyczącą przyczyn, symptomów i mechanizmów zaburzeń rozwojowych, a także, m.in., umiejętności przeprowadzania diagnozy psychopedagogicznej sytuacji dziecka w szkole oraz organizowania i realizowania procesu socjoterapii pedagogicznej w oparciu o nowe metody stymulujące rozwój dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
i socjoterapia

  • Podstawy socjoterapii
  • Metodyka pracy socjoterapeutycznej
  • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapii
  • Pedagogika czasu wolnego z metodyką
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy