Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Pedagogika zdrowia
z psychodietetyką

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Pedagogika zdrowia z psychodietetyką to dziedzina, która łączy w sobie wiedzę z zakresu pedagogiki zdrowia oraz nauk o żywieniu i dietetyki. W ramach pedagogiki zdrowia z psychodietetyką zajmuje się zapobieganiem i leczeniem chorób poprzez zmianę stylu życia oraz wykorzystaniem odpowiedniej diety. Pedagogika zdrowia z psychodietetyką opiera się na teorii, że człowiek jest całością składającą się z ciała, umysłu i ducha. Dlatego też, aby zachować zdrowie, trzeba zadbać o każdy z tych elementów. Pedagogika zdrowia z psychodietetyką skupia się na tym, jak czynniki takie jak styl życia, dieta, aktywność fizyczna i nawyki mogą wpłynąć na zdrowie i samopoczucie. Pedagodzy zdrowia z psychodietetyką wykorzystują swoją wiedzę na temat zdrowia i żywienia, aby pomóc ludziom w zmianie ich stylu życia i diety na bardziej zdrowe. Poprzez edukację, coaching i doradztwo, pomagają ludziom zdobyć wiedzę i umiejętności, które są potrzebne do zachowania zdrowia i uniknięcia chorób. Pedagogika zdrowia z psychodietetyką skupia się również na profilaktyce i leczeniu chorób związanych z dietą, takich jak otyłość, cukrzyca, choroby serca i nowotwory. Poprzez odpowiednie doboru diety, pedagodzy zdrowia z psychodietetyką pomagają ludziom zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych chorób lub pomóc w ich leczeniu. Ważnym elementem pedagogiki zdrowia z psychodietetyką jest edukacja, która pozwala na zdobycie wiedzy na temat zdrowej diety i stylu życia. Dzięki temu, ludzie mogą samodzielnie dokonywać wyborów żywieniowych i wprowadzać zmiany w swoim codziennym życiu, które przyczyniają się do poprawy ich zdrowia.

Podejmując studia na specjalności Pedagogika zdrowia z psychodietetyką student zdobędzie:

 • wiedzę na temat zagrożenia zdrowia i życia człowieka, uwzględniając współczesne uwarunkowania cywilizacyjne, standardy żywieniowe i kondycję psychofizyczną,
 • wiedzę z zakresu nauk o żywieniu człowieka oraz jego potrzeb żywieniowych, zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, fizjologii żywienia, w tym mechanizmy regulacji procesów fizjologicznych, współdziałanie narządów i układów w przemianach metabolicznych oraz zachowanie organizmu w procesie żywienia,
 • wiedzę w zakresie planowania i prowadzenia treningu indywidualnego oraz uwarunkowań bezpośredniego kontaktu trenera z podopiecznym,
 • wiedzę o rodzajach dyscyplin sportu i podstawowych rodzajach ćwiczeń oraz zasad profilaktyki wad postawy ciała,
 • wiedzę na temat zasady tworzenia programów profilaktyczno-zdrowotnych,
 • umiejętność zidentyfikowania i dokonania analizy zaburzeń odżywiania, mających swoje podłoże fizjologiczne oraz psychologiczne,
 • umiejętność identyfikowania problemów pacjenta ii grup społecznych w zakresie pedagogiki zdrowia i psychodietetyki oraz umiejętność podejmowania odpowiednich działań diagnostycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych,
 • umiejętność przygotowania planu odnowy biologicznej, organizowania swojej pracy oraz praktycznego wykorzystania odpowiedniej metody i środki dla danej grupy klientów.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

 • Dietetyka z profilaktyką
 • Edukacja żywieniowa
 • Psychopedagogika zdrowia
 • Trening personalny
 • Zaburzenia odżywiania
 • Sport i rekreacja w pedagogice zdrowia
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy