Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Wychowawca w zakładzie karnym

STUDIA I STOPNIA

Marzysz o pracy, która nie tylko wyzwoli w Tobie potencjał, ale także da Ci szansę na realną zmianę życia innych? Należysz do osób, którym nie brakuje odwagi, empatii, asertywności, kreatywności i cierpliwości? Świetnie radzisz sobie ze stresem, jesteś otwarty na wyzwania i dbasz o swój rozwój osobisty? Jeśli tak, wybór specjalności Wychowawca w zakładzie karnym może stać się dla Ciebie początkiem wymagającej, ale fasynującej kariery zawodowej.

Specjalność Wychowawca w zakładzie karnym w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa to wyjątkowa podróż ku zrozumieniu, wsparciu i przemianie życia osób znajdujących się w trudnych warunkach karnej izolacji. Studiując to zagadnienie, będziesz rozwijać nie tylko swoją wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci skutecznie wspierać osoby pozbawione wolności. Będziesz pracować nad budowaniem relacji, zrozumieniem psychologicznym, a także rozwijaniem swoich umiejętności komunikacyjnych.

Praktyki zawodowe stanowiące integralną część studiów umożliwią Ci zdobycie bezcennego doświadczenia w rzeczywistym środowisku pracy, a współpraca z profesjonalistami pozwoli Ci na wypracowanie unikalnych umiejętności i kompetencji społecznych oraz określenie szerokich perspektyw.

Studiowanie specjalności Wychowawca w zakładzie karnym to nie tylko wybór specjalizacji, to wybór drogi życiowej, której celem jest przyczynianie się do przemian społecznych i otwieranie nowych możliwości tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dołącz do naszej społeczności, aby wspólnie tworzyć pozytywne zmiany i budować przyszłość opartą na wartościach resocjalizacji i wspierania innych.

 

Dlaczego, WYCHOWAWCA W ZAKŁADZIE KARNYM?

ZDOBĘDZIESZ SZEROKĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:

 • prawa penitencjarnego oraz podstaw polskiego system penitencjarnego;
 • psychologii konfliktu i sztuki negocjacji oraz psychospołecznych aspektów izolacji więziennej;
 • form i metod pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w środowisku więziennym oraz diagnozy i terapii resocjalizacyjnej z osobami osadzonymi;
 • zachowań ryzykownych, dewiacyjnych w tym także ich profilaktyki oraz subkultur więziennych;
 • prawnych podstaw resocjalizacji oraz znajomości instytucji i organizacji, które mogą wspierać osadzonych w procesie resocjalizacji, w tym środowiska otwartego i instytucji zamkniętych;
 • stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego, konwojowania osób osadzonych;
 • zasad użycia broni palnej.

TWOJE UMIEJĘTNOŚCI obejmą zdolność do:

 • trafnego interpretowania obowiązujących przepisów prawa penitencjarnego, które regulują funkcjonowanie zakładów karnych, prawa i obowiązki osadzonych, a także zasady resocjalizacji;
 • stosowania przepisów prawa penitencjarnego w praktyce, zwłaszcza w kontekście konkretnych przypadków czy sytuacji z życia zakładu karnego;
 • kształtowania etycznych standardów w kontekście pracy z osadzonymi, z uwzględnieniem poszanowania praw człowieka i równości wobec prawa;
 • rozpoznawania i analizy różnych rodzajów konfliktów oraz identyfikacji i zrozumienia czynników prowadzących do tych konfliktów;
 • skutecznego stosowania technik mediacji w celu rozwiązywania konfliktów i wspierania procesów negocjacyjnych;
 • projektowania i wdrażania programów resocjalizacyjnych skierowanych do osób poddawanych izolacji;
 • zrozumienia specyfiki środowiska więziennego i jego wpływu na psychikę osadzonych;
 • oceny skuteczności prowadzonych działań resocjalizacyjnych oraz pracy własnej poprzez systematyczną ewaluację postępów i osiągnięć;
 • klarownego wyrażania myśli, aktywnego słuchania, zadawania pytań oraz budowania otwartego dialogu z osadzonymi, opartego na wzajemnym zaufaniu i szacunku;
 • skutecznego stosowania technik samoobrony w sytuacjach zagrożenia, zapewniając jednocześnie minimalne obrażenia osobom zaangażowanym;
 • planowania i stosowania taktyk bezpiecznego konwojowania osadzonych, uwzględniając specyfikę środowiska i ryzyka związanego z transportem;
 • pracy w warunkach stresu i presji czasu, zachowując jednocześnie spokój i zdolność racjonalnego podejmowania decyzji;
 • obsługi specjalistycznego sprzętu i technologii związanych z użyciem siły fizycznej i broni palnej.

 

Wychowawca w zakładzie karnym, i co dalej?

Absolwenci specjalności Wychowawca w zakładzie karnym realizowanej w ramach kierunku pedagogika są przygotowani do pracy w:

 • zakładach karnych i aresztach śledczych, gdzie wychowawca angażuje się w pracę z osadzonymi, prowadzi zajęcia resocjalizacyjne i wspiera ich reintegrację społeczną;
 • ośrodkach resocjalizacyjnych, które oferują programy i wsparcie dla osób pozbawionych wolności, zarówno w okresie odbywania kary, jak i po jej zakończeniu;
 • centrach edukacji dla osadzonych w zakładach karnych, gdzie zaangażowani są w prowadzenie zajęć edukacyjnych i wspieranie rozwoju umiejętności osadzonych;
 • służbach penitencjarnych, gdzie wychowawca może pełnić różne role, od pracy na stanowisku wykonawczym po udział w tworzeniu i wdrażaniu programów resocjalizacyjnych;
 • ośrodkach pomocy psychologicznej, gdzie wychowawca może oferować wsparcie psychologiczne osobom pozbawionym wolności;
 • centrach terapeutycznych, które oferują programy resocjalizacyjne dla osadzonych;
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się wsparciem dla osób pozbawionych wolności, takich jak np. stowarzyszenia resocjalizacyjne;
 • centrach badawczych i edukacyjnych zajmujących się zagadnieniami związanymi z resocjalizacją, gdzie wychowawca może uczestniczyć w projektach badawczych, prowadzić szkolenia czy publikować prace naukowe.

 

Uwaga: Stanowiska pracy zajmowane w instytucjach oświatowych wymagają posiadania kwalifikacji pedagogicznych.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy