Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Logopedia

STUDIA I STOPNIA

Absolwent specjalności logopedia posiada wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, medycyny i językoznawstwa niezbędną do wykonywania zawodu logopedy. Posiada umiejętności diagnozowania i prowadzenia zajęć terapii zaburzeń mowy, podejmowania działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji.

Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne i jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem. Jest przygotowany do działań związanych ze wspieraniem rozwoju mowy dzieci. W ramach podjętego zatrudnienia może podejmować działania zawodowe w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia wad wymowy u dzieci i dorosłych w różnych jednostkach prowadzących praktykę logopedyczną.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Logopedia

  • Diagnoza logopedyczna
  • Trudności i zaburzenia mowy
  • Metodyka i warsztat pracy logopedy
  • Proces rozwoju mowy i uczenia się
  • Terapia logopedyczna
  • Dykcja i emisja głosu
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy