Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKOJASTRZĘBIE-ZDRÓJ

PSYCHOLOGIA
Studia licencjackie (I stopnia)
POZNAŃ

Ocena pozytywna Polskiej Komisji Akredytacyjnej

OPIS KIERUNKU

Kierunek Psychologia został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się zachowaniem człowieka, jego procesami psychicznymi, motywami postępowania oraz  metodami poprawy jakości życia. Wobec dynamicznych przemian społeczeństwa światowego, ogromnego przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego oraz towarzyszących tym procesom zagrożeń, szczególnego znaczenia nabiera edukacja w zakresie szeroko pojętej Psychologii, z uwzględnieniem aktualnych zjawisk, takich jak:

 • patologizacja życia rodzinnego;
 • nowe formy przestępczości;
 • konieczność dostosowania się no nowego rynku pracy;
 • rozwój mediów;
 • kryzysy gospodarcze i społeczne.

Studia koncentrują się na wyjaśnianiu i rozumieniu mechanizmów zachowania się człowieka,
a także rozwijaniu takich sposobów myślenia i bycia człowieka w świecie, które umożliwią humanistyczny rozwój współczesnych społeczeństw. Są unikatowe
ze względu na ich ukierunkowanie na obszar bezpieczeństwa, kryminalistyki oraz służb mundurowych. Studenci mogą wybrać ten kierunek zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu.

ZDOBYTE KOMPETENCJE

Dzięki kształceniu na kierunku Psychologia absolwenci dysponują niezbędnymi kompetencjami o charakterze: dydaktyczno-wychowawczym (w zakresie właściwego rozbudzania zainteresowań poznawczych ludzi w tym obszarze); społecznym, socjotechnicznym (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi i budowania zwartych zespołów w tym obszarze, integrowania wokół ważnych celów społecznych, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym); kreatywnym (innowacyjność, mobilność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, umiejętności samokształcenia i samorozwoju); prakseologicznym (skuteczność podejmowanych działań, a zwłaszcza w obszarze prognozowania, projektowania, planowania, organizowania, czy też kontroli i oceny aspektów psychologicznych oraz podejmowanych inicjatyw społecznych); komunikacyjnym (efektywność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach administracyjnych, edukacyjnych oraz kryzysowych); techniczno-informacyjnych (korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani (w zależności od ukończonej specjalności) do pracy w:

 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • szpitalach;
 • ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne;
 • ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej;
 • ośrodkach pracy z osobami starszymi;
 • firmach organizacjach i przedsiębiorstwach;
 • instytucjach państwowych;
 • ośrodkach doradczych;
 • sądach;
 • służbach mundurowych;
 • organach sprawiedliwości;
 • agencjach: reklamowych, marketingowych;
 • Public Relations;
 • instytucjach dyplomatycznych i samorządowych,

w których przedmiotem ich zainteresowania i działań jest głównie pomoc psychologiczna.

EDYCJA 2020/2021

Studia stacjonarne

Jednorazowo
5700zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2900zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
490zł
Za miesiąc z góry

Studia niestacjonarne

Jednorazowo
5100zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2600zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
440zł
Za miesiąc z góry

Edycja 2020/2021

 1. Ogólne Zasady Bonów Edukacyjnych
 2. Regulamin Bonu Edukacyjnego Kursant”
 3. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Karnet OPEN”
 4. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Dla Najlepszych Maturzystów”
 5.  Regulamin Bonu Edukacyjnego „Dla Partnerów WSB”
 6. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Służby mundurowe górą”
 7. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Poleć Uczelnię”
 8. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Sam zdecyduj kiedy nie płacisz!”
 9. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Współpraca popłaca!”
 10. Regulamin Bonu Edukacyjnego “Dokończ to, co zacząłeś
 11. Regulamin Bonu Edukacyjnego dla kandydatów ze szkoły partnerskiej Liceum Policyjnego AS w Sosnowcu
 12. Regulamin Bonu Edukacyjnego „500 zł zniżki w opłatach za studia dla Absolwentów Szkół partnerskich” 
 13. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Z rodziną raźniej” 
 14. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Grant na Start”
 15. Regulamin Bonu Edukacyjnego „WSB z wdzięcznością dla żołnierzy WOT za zaangażowanie w walce z epidemią”
 16. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Pierwszaku! Weź zaoszczędź!”
 17. Regulamin Bonu Edukacyjnego „W OSP pracujesz w WSB zyskujesz” 
 18. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Trenujesz-zyskujesz” 500 zł dla aktywnych
 19. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Your profit” 
 20. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Wpisowe na START 0 zł!” 
 21. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Samorządowiec”
 22. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Nigdy nie jest za późno”
 23. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Klasy mundurowe górą” 
 24. Regulamin Bonu Edukacyjnego dla absolwentów i uczniów szkoły partnerskiej Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini 
 25. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Im wcześniej tym lepiej”
 26. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Masz moc” 
 27. Regulamin Bonu Edukacyjnego „Oferta Last Minute!” 
 28. Regulamin Bonu Edukacyjnego„Zniżka w opłatach za studia dla harcerek i harcerzy należących do ZHR”  
 29. Regulamin Bonu Edukacyjnego„Zniżka w opłatach za studia dla harcerek i harcerzy należących do ZHP” 
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy