Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Bezpieczeństwo Publiczne

STUDIA I STOPNIA

OPIS KIERUNKU

Kierunek Bezpieczeństwo Publiczne został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się problematyką bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa publicznego, jak również tematyką militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących w skali regionalnej i światowej.  Jest odpowiedzią na potrzeby organów administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej wynikających z dynamicznej sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej poszczególnych krajów.

Podczas studiów poruszane będą zagadnienia:

 • społecznych i prawnych fundamentów istoty bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej,
 • praw człowieka;
 • zasad funkcjonowania państwa;
 • zasad funkcjonowania instytucji państwa;
 • zakresu zadań administracji publicznej;
 • problematyka zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

ZDOBYTE KOMPETENCJE

Studenci na kierunku Bezpieczeństwo Publiczne  będą kształtować kompetencje kierownicze oraz przywódcze niezbędne w zarządzaniu bezpieczeństwem ludzi i organizacji. W trakcie studiów przekazywane będą: wiedza i umiejętności z dziedziny zarządzania, prawa administracyjnego, ochrony własności intelektualnej i informacji oraz analizy sytuacji kryzysowych. Studenci dowiedzą się także na czym polega specyfika organizacji i procedur bezpieczeństwa podczas imprez masowych oraz jak zapewnia się ochronę obiektów przemysłowych, instytucji, mienia oraz osób. Podczas specjalistycznych zajęć ćwiczone będą umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz współpracy i działania w grupie, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Publiczne znajdą zatrudnienie w:

 • służbach rządowych lub samorządowych, powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego;
 • jednostkach zarządzania kryzysowego;
 • służbach mundurowych;
 • instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym;
 • formacjach ochrony osób i mienia.
EDYCJA 2019/2020
 STUDIA STACJONARNE
(opłata w zł)
Licencjackie
 JEDNORAZOWO
(za rok studiów z góry)
4 300
  W DWÓCH RATACH
(za semestr studiów z góry)
2 200
 W DWUNASTU RATACH
(za miesiąc kalendarzowy z góry)
 370

EDYCJA 2019/2020
 STUDIA NIESTACJONARNE
(opłata w zł)
Licencjackie
 JEDNORAZOWO
(za rok studiów z góry)
3 950
  W DWÓCH RATACH
(za semestr studiów z góry)
 2 000
 W DWUNASTU RATACH
(za miesiąc kalendarzowy z góry)
 340

Edycja 2020/2021

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy