Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE, JAWORZNO

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Studia licencjackie (I stopnia) – JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Studia dzienne i zaoczne

OPIS KIERUNKU

Stacjonarne    Niestacjonarne

Bezpieczeństwo publiczne – studiuj w Jastrzębiu-Zdroju

 

Zapraszamy na studia adresowane do przyszłych specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego RP, zarządzania kryzysowego w administracji publicznej, bezpieczeństwa środowiskowego, przydatną w strukturach administracji publicznej. W ramach programu studiów uwzględniono również aspekt funkcjonowania administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

 Jako absolwent kierunku będziesz dysponować wysokimi kompetencjami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem obywateli i  logistyki w sytuacjach kryzysowych. Oferta dotyczy studiów dziennych i zaocznych.

Dlaczego warto studiować bezpieczeństwo publiczne w WSB?

WSB oferuje innowacyjne specjalności. Możesz podjąć edukację w obszarze kryminalistyki śledczej, obrony cywilnej lub BHP – dostępne są również inne specjalności (sprawdź niżej). Do wyboru jest kilka ścieżek kształcenia jednocześnie!

Image module
Wizyta studentów w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie

Bogata oferta praktyk zawodowych dzięki porozumieniom o współpracy zawartym przez WSB z instytucjami administracji publicznej, instytucjami wymiaru sprawiedliwości, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi.

Bezpieczeństwo publiczne na Wydziale WSB w Jastrzębiu-Zdroju to studia praktyczne, które dają Ci pewność nabycia umiejętności podczas wielu zajęć terenowych.

Wizyta studentów w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie
Image module

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa to zespół kompetentnych ludzi zarówno w sferze dydaktyki, jak i administracji. Stosujemy indywidualne podejście do każdego studenta dobierając właściwy sposób postępowania. Jeśli jesteś osobą pracującą możesz zdecydować się na Indywidualną Organizację studiów, która pozwoli Ci lepiej zorganizować czas na studiowanie.

Image module

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Tematyka przedmiotów na naszej Uczelni dopasowana jest do danej specjalności, tak abyś mógł zdobywać gruntowną wiedzę z zakresu nauk społecznych. Podczas toku studiów nauczysz się najważniejszych pojęć z zakresu obronności i funkcjonowania państwa we współczesnym świecie. Zrozumiesz jakie znaczenie w relacjach międzynarodowych, a także wewnątrzpaństwowych pełni ten obszar i jego organy wykonawcze, czyli siły zbrojne.

 

W planie studiów dla bezpieczeństwa publicznego na Wydziale w Jastrzębiu-Zdroju znajdują się m. in. przedmioty podstawowe i kierunkowe takie jak:

 • Współczesne systemy polityczne
 • Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych
 • Międzynarodowe stosunki wojskowe
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Ruchy społeczne
 • Zagrożenia bezpieczeństwa państwa

SPECJALNOŚCI

Studiując bezpieczeństwo publiczne w naszym Wydziale w Jastrzębiu-Zdroju masz możliwość wyboru spośród oryginalnych specjalności, przygotowanych z myślą o współczesnych realiach rynku pracy:

EDYCJA 2024/2025

OPŁATY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa daje możliwość podjęcia indywidualnej decyzji w jakiej formie chcesz opłacać swoje czesne. Może to być np. opłata jednorazowa za cały rok z góry, jak również opcja ratalna.

 

Opłaty za studia dla kierunku bezpieczeństwo publiczne w Jastrzębiu-Zdroju

stacjonarne
(dzienne)

Jednorazowo
6270zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
3190zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
550zł
Za miesiąc z góry

niestacjonarne
(zaoczne)

Jednorazowo
5830zł
Za rok studiów z góry
W dwóch ratach
2970zł
Za semestr studiów z góry
W dwunastu ratach
520zł
Za miesiąc z góry


Nasza uczelnia posiada również budżet stypendialny. Dzięki wsparciu finansowemu WSB masz szansę zyskać finansowo na studiowaniu już od samego początku swojej kariery edukacyjnej! Sprawdź z jakich stypendiów możesz skorzystać klikając TUTAJ.

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
W LICZBACH:

0
Wydziałów
naszej Uczelni
0
kierunków studiów,
na których kształcimy
0
Absolwentów
Uczelni
0
pozytywnych ocen
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

DLA KOGO?

Bezpieczeństwo publiczne na Wydziale w Jastrzębiu-Zdroju to kierunek dla ludzi, którzy są odważni, sumienni i wykazują się dużą determinacją w dążeniu do celu. Jeżeli jesteś osobą odporną na stres, lubisz czuć adrenalinę, a o bezpieczeństwie przeczytałeś nie jeden artykuł czy książkę, to kierunek dla Ciebie! Pozwoli Ci spełnić marzenia o pracy w organach ścigania oraz o pełnieniu służby dla kraju!

*Studia I stopnia przeznaczone są dla osób, które posiadają świadectwo dojrzałości.
Image module

KARIERA ZAWODOWA. STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Po ukończeniu bezpieczeństwa publicznego możesz pracować w:

 • Służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna);
 • Organach administracji rządowej i samorządowej;
 • Jednostkach zarządzania kryzysowego;
 • Organizacjach pozarządowych zajmujących się bezpieczeństwem publicznym;
 • Agencjach ochrony osób i mienia;
 • i w wielu innych miejscach!
Image module

PLANY STUDIÓW

Edycja 2024/2025

BONY EDUKACYJNE

Przejdź do strony zawierającej zbiór bonifikat na dany okres.
Wybierz tę, która najbardziej Tobie odpowiada oraz sprawdź warunki skorzystania ze zniżki.

INFO O WYDZIALE:

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JASTRZĘBIA-ZDROJU

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: