Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE, JAWORZNO

Antyterroryzm

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Jeśli w przyszłości chciałbyś zajmować się kwestiami antyterrorystycznymi, mającymi na celu wykrywanie przyszłych ataków terrorystycznych i ich zapobieganie – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie ! W związku z niestabilną sytuacją społeczno-polityczną na świecie, specjaliści zajmujący się zagadnieniami antyterroryzmu są bardzo poszukiwani na rynku pracy, zarówno w agencjach państwowych jak i międzynarodowych. Na studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu opracowywania analizy zagrożenia terrorystycznego w Polsce i na świecie oraz metod i najczęstszych celów i miejsc ataków terrorystycznych. Nauczysz się tworzyć strategię działań zapobiegającym atakom terrorystycznym oraz planowania i organizowania działań w sytuacji wystąpienia ataku. Poznasz procedury ewakuacji na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym w kontekście prawnym i poszczególnych służb oraz organów administracji rządowej.

 

Absolwent studiów Bezpieczeństwo publiczne na specjalności Antyterroryzm jest przygotowany do pracy:

 • w instytucjach państwowych w sztabach zarządzania kryzysowego,
 • w służbach mundurowych takich jak Państwowa Straż Pożarna, Policja czy Straż Graniczna,
 • w Służbach  Wywiadu Wojskowego,
 • W Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego,
 • w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • w Agencji Wywiadu.

Podejmując studia na specjalności Antyterroryzm student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu taktyki działań terrorystów, ze szczególnym uwzględnieniem ataków o charakterze masowym, w których wykorzystywane są nowoczesne rodzaje broni, jak również inne środki,
 • wiedzę z zakresu mechanizmów psychologicznych dotyczących zjawisk o charakterze terrorystycznym, osobowości terrorysty oraz profilowania psychologicznego,
 • wiedzę na temat najważniejszych i najbardziej wpływowych organizacji terrorystycznych oraz ich celów i historii działalności terrorystycznej,
 • wiedzę na temat źródeł i rozwoju fundamentalizmu religijnego,
 • wiedzę z zakresu zasad organizowania ochrony osób i mienia przed atakami terrorystycznymi,
 • wiedzę z zakresu psychologicznych i etycznych aspektów terroryzmu oraz aspektów logicznych działań antyterrorystycznych,
 • wiedzę z zakresu zasad współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania terroryzmu w umowach wielostronnych oraz w odniesieniu do prawa krajowego,
 • wiedzę na temat modeli współdziałania służb cywilnych i wojskowych, które mogą być zaangażowane w działania ratownicze oraz antyterrorystyczne w przypadku ataku terrorystycznego, powiązane także z ochroną osób, obiektów i mienia,
 • wiedzę z zakresu zagrożeń wynikających z cyberterroryzmu oraz działań służb państwowych w przeciwdziałaniu terroru w sieci oraz cyberprzestępczości,
 • wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania organów ścigania oraz ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, w Polsce i na świecie,
 • wiedzę na temat obszarów przestępczości zorganizowanej oraz ugrupowań przestępczych, ekstremistycznych i terrorystycznych występujących w Polsce i na świecie, uwzględniając także przestępstwa w cyberprzestrzeni,
 • wiedzę na temat zjawiska terroryzmu w ujęciu historycznym, zagadnienia ewolucji oraz rozwoju działań i organizacji terrorystycznych na przestrzeni dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem intensyfikacji tego zjawiska w XX i XXI wieku,
 • wiedzę na temat funkcjonowanie systemu antyterrorystycznego w Polsce i na świecie, uwzględniając organizację jednostek antyterrorystycznych,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznych działaniach związanych z działaniami antyterrorystycznymi, w tym przygotowanie planu ochrony osób, obiektów i mienia,
 • umiejętność interpretacji z punktu prawnego oraz w kontekście bezpieczeństwa, różnego rodzaju aktów terroryzmu (zamachów, uprowadzeń, egzekucji, piractwa itp.) oraz umiejętność stworzenia strategii reagowania na tego rodzaju sytuacje,
 • umiejętność kierowania procesami związanymi z zarządzaniem bezpieczeństwem antyterrorystycznym, także w sferze cyberprzestrzeni,
 • umiejętność dokonania oceny sytuacji kryzysowej w przypadku ataku terrorystycznego oraz wdrażania procedur związanych z zabezpieczeniem ludności i miejsca zamachu,
 • umiejętność analizowania i stosowania procedur działań na wypadek ataku terrorystycznego oraz wdrażania procedur bezpieczeństwa na wypadek ataku bombowego, chemicznego, biologicznego, cybernetycznego i innych.

 

 

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Antyterroryzm

 • Historia terroryzmu
 • Psychologia terroryzmu
 • Taktyka i zasady działań terrorystów
 • Terroryzm międzynarodowy
 • Ochrona osób, obiektów i mienia przed atakami terrorystycznymi
 • Cyberterroryzm
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JASTRZĘBIA-ZDROJU

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy