Kierunek dostępny też na wydziale: BARTOSZYCE, JAWORZNO

BHP i ochrona przeciwpożarowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na rynku pracy? Ta specjalność jest dla ciebie! W każdym zakładzie pracy oraz jednostkach państwowych potrzebny jest fachowiec z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Na  studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności na temat zasad BHP, systemu zarządzania BHP według przyjętych norm, metod poprawy warunków pracy, prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i fizjologii pracy, identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, prowadzenia postępowania powypadkowego, badania zdarzeń wypadkowych
i chorób zawodowych oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe specjalisty ds. BHP i p.poż i otrzymaj przygotowanie do pracy:

  • w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
  • na stanowisku inspektora BHP i p.poż w sektorze prywatnym i jednostkach administracyjnych
  • właściciela własnej firmy świadczącej usługi w zakresie BHP i p.poż.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Publiczne o specjalności BHP i ochrona przeciwpożarowa na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności związane z wszelkimi aspektami dotyczącymi pożaru oraz BHP budynków i pomieszczeń pracy, zna metody zapobiegania zagrożeniom pożarowym, zna i potrafi przeciwdziałać czynnikom szkodliwym i niebezpiecznym w środowisku pracy, dokonuje oceny ryzyka zawodowego. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie
BHP i ochrony przeciwpożarowej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BHP i ochrona przeciwpożarowa

  • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
  • Regulacje prawne ochrony pracy i ppoż.
  • Służba BHP i ppoż. w zakładzie pracy
  • Wymagania BHP i ppoż. budynków i pomieszczeń pracy
  • Podstawy projektowania ergonomicznego
  • Działania ratowniczo-gaśnicze
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JASTRZĘBIA-ZDROJU

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy