Kierunek dostępny także
jako studia II stopnia w GDAŃSKU

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Ocena pozytywna Polskiej Komisji Akredytacyjnej

STUDIA I STOPNIA

OPIS KIERUNKU

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się problematyką bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa publicznego, jak również tematyką militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących w skali regionalnej i światowej.

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne uwzględnia następujące zjawiska:

 • zasada otwartych granic;
 • swoboda przepływu osób, kapitału, towarów i usług;
 • zagrożenia wynikające ze wspólnej przestrzeni społeczno–gospodarczej;
 • nowe zagrożenia, takie jak: bioterroryzm, wirusy komputerowe, niebezpieczne technologie, przestępczość zorganizowana, czy też katastrofy ekologiczne.

ZDOBYTE KOMPETENCJE

Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne pozyskują wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej, a w szczególności regionalnej i lokalnej. Poznają istotę bezpieczeństwa wewnętrznego, jego uwarunkowania, podstawy prawne i zasady funkcjonowania określonych podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego. Zdobywają także praktyczne umiejętności społeczne, które będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej do przeprowadzania różnorodnych analiz zjawisk dotyczących bezpieczeństwa, zarówno w skali globalnej, jak i państwowej, regionalnej i lokalnej. Poznają zadania związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, dzięki czemu są przygotowani do podjęcia określonych działań, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są przygotowani do pracy w:

 • strukturach administracji publicznej jako specjalista do spraw bezpieczeństwa informacji;
 • instytucjach państwowych i samorządowych jako specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych;
 • zespołach reagowania kryzysowego;
 • służbach mundurowych;
 • działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji;
 • firmach organizujących imprezy masowe.
EDYCJA 2019/2020
 STUDIA STACJONARNE
(opłata w zł)
Licencjackie Magisterskie
 JEDNORAZOWO
(za rok studiów z góry)
4 450 4 500
  W DWÓCH RATACH
(za semestr studiów z góry)
 2 250 2 300
 W DWUNASTU RATACH
(za miesiąc kalendarzowy z góry)
 380 400

EDYCJA 2019/2020
 STUDIA NIESTACJONARNE
(opłata w zł)
Licencjackie Magisterskie
 JEDNORAZOWO
(za rok studiów z góry)
3 900 4 100
  W DWÓCH RATACH
(za semestr studiów z góry)
 2 000 2 100
 W DWUNASTU RATACH
(za miesiąc kalendarzowy z góry)
 350 360

Edycja 2020/2021

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy