KURSY I SZKOLENIA

Bezpieczeństwo Zarządzania Ruchem Lotniczym Bezzałogowych Statków Powietrznych

OPIS

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych zarówno w środowisku wojskowym, jak i cywilnym ulega ciągłej transformacji. Niezbitym dowodem na to jest wykorzystanie tego typu sprzętu w konfliktach zbrojnych, ale także w szeroko pojętym transporcie i komunikacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników bezzałogowych statków powietrznych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu organizuje szkolenie „Bezpieczeństwo Zarządzania Ruchem Lotniczym Bezzałogowych Statków Powietrznych”, w ramach którego umożliwiamy zapoznanie się z aktualnymi przepisami i uregulowanie wiedzy z przedmiotowej tematyki.

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z użytkowania bezzałogowych statków powietrznych oraz bezpiecznego i zgodnego z prawem wykorzystania Polskiej
Przestrzeni Powietrznej w zakresie:

 • przepisów europejskich regulujących tematykę posługiwania się
  bezzałogowymi statkami powietrznymi;
 • przepisów europejskich regulujących tematykę zasad zarządzania ruchem
  lotni- czym i polskiej przestrzeni powietrznej konwersji świadectw kwalifikacji UAVO;
 • Kategorie wykonywania lotów BSP;
 • przygotowania dokumentacji kierowanej do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie operacji zgodnej z krajowym scenariusze standardowym (NSTS);
 • ogólnych zasad wykonywania operacji w kategorii otwartej;
 • ogólnych zasad wykonywania operacji w kategorii szczególnej;
 • ogólnych zasad wykonywania operacji w kategorii certyfikowanej;
 • zasad zgłaszania operacji kategorii otwartej i innych do Polskiej Agencji Żeglugi Po- wietrznej;
 • przygotowania dokumentacji w zakresie operacji kierowanej do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
 • zasad działania i wykorzystania stref geograficznych zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym UE 2019/947;
 • zasad działania i wykorzystania przestrzeni U-space;
 • zasad działania ruchu BSP na wielką skalę w strefie powietrznej U-space.

MIEJSCE I TERMIN

CZAS TRWANIA (liczba godzin): 30 godzin.

TERMIN SZKOLENIA: 10-12.04.2024 r.
FORMA SZKOLENIA: Szkolenie stacjonarne
ul. Józefa Strusia 12, 60-711 Poznań
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

CENA

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

 • uczestnik szkolenia – 1400 zł.

REKRUTACJA

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • Zapisanie się na szkolenie drogą mailową ([email protected])
  lub osobistą.
 • Wpłata za szkolenie przelewem na konto Uczelni:
  49 1090 1346 0000 0001 1934 6279, z dopiskiem „imię i nazwisko, kurs
  bezzałogowy statek powietrzny”

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29 marca 2024 r.

Osoby, które zgłosiły uczestnictwo w szkoleniu na adres: [email protected], zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie
przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z informacją potwierdzającą organizację szkolenia w wyznaczonym terminie.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy