KURSY I SZKOLENIA

Z OBSZARU SZKOLENIA INFORMATYCZNE

Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany

OPIS

PROGRAM SZKOLENIA Microsoft Excel 

1. Skróty klawiszowe Skróty do poruszania się po arkuszu

 • Skróty do przeglądania arkusza
 • Skróty dostępu do narzędzi
 • Skróty dotyczące wprowadzania formuł oraz danych
 • Skróty dotyczące zaznaczania

2. Filtrowanie i sortowanie Sortowanie za pomocą okna "Sortowanie"

 • Sortowanie kilkupoziomowe (zagnieżdżone)
 • Sortowanie za pomocą kolorów komórek i czcionek
 • Filtrowanie liczb
 • Filtrowanie według pozycji liczb
 • Filtrowanie według wartości liczb
 • Filtrowanie według tekstów rozpoczynających się lub kończących się na określone znaki
 • Filtrowanie według tekstów zawierających określone ciągi znaków
 • Filtrowanie dat
 • Filtrowanie według dat z określonego przedziału czasu
 • Filtrowanie według dat oddalonych o określony czas od dziś
 • Dwa warunki, które muszę być spełnione łącznie
 • Dwa warunki, które muszą być spełnione alternatywnie
 • Filtrowanie z użyciem znaków specjalnych
 • Filtrowanie z użyciem "*"
 • Filtrowanie z użyciem "?"
 • Filtrowanie za pomocą „fragmentatora”

3. Referencje adresowanie względne i bezwzględne
4. Funkcje analizy danych Omówienie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

 • Zastosowanie i budowa funkcji
 • Zastosowanie funkcji w wyszukiwaniu danych
 • Zastosowanie funkcji w wyborze właściwej wartości z kilku możliwych
 • Zastosowanie funkcji do określenia w jakim przedziale liczbowym znajduje się określona wartość
 • Omówienie prostych funkcji podsumowujących LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI
 • Omówienie złożonych funkcji podsumowujących LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW

5. Formatowanie warunkowe w Excel

 • Formatowanie za pomocą koloru tła komórki oraz koloru czcionki
 • Formatowanie komórek zawierające liczby równe, mniejsze lub większe od wskazanej wartości
 • Formatowanie komórek zawierające określone daty lub teksty
 • Formatowanie komórek zawierające powtarzające się wartości
 • Formatowanie określonej ilości komórek z największymi liczbami
 • Formatowanie z użyciem pasków danych
 • Pasek stanowiący mini wykres, prezentujący wartość w komórce
 • Tworzenie paska obok komórek z wartościami
 • Formatowanie z użyciem skali kolorów
 • Skala 2-kolorowa, 3-kolorowa
 • Formatowanie z użyciem ikon
 • Określenie przedziału wartości dla poszczególnych ikon
 • Mieszanie ikon z różnych zestawów
 • Zarządzanie regułami za pomocą "Menedżera reguł formatowania warunkowego
 • Wyszukiwanie reguł formatowania w arkuszu, ich edycja oraz usuwanie
 • Zmiana zakresu komórek, którym przypisany został format warunkowy
 • Nakładanie się formatów warunkowych i określanie ich priorytetów

6. Funkcje logiczne Czym są wartości logiczne i jak odczytywane są przez Excela

 • Wartości logiczne w funkcjach
 • Wartość logiczna jako argument funkcji
 • Wartość logiczna jako wynik funkcji
 • Funkcje, które zarówno zwracają wartość logiczną, jak i posiadają takie argumenty
 • Wartości logiczne niejawnie wykorzystywane w funkcjach
 • Sposoby uzyskania wartości logicznych
 • Omówienie funkcji logicznych
 • Podstawowe funkcje: JEŻELI, ORAZ, LUB
 • Dodatkowe funkcje: CZY.TEKST, CZY.NIE.TEKST, CZY.LICZBA,
 • CZY.NIEPUSTA, CZY.PUSTA, CZY.NIEPARZYSTA, CZY.PARZYSTA
 • Zagnieżdżanie funkcji JEŻELI

7. Tekst jako kolumny

 • Rozdzielany
 • Stała szerokość
 • Opcje związane z ogranicznikami
 • Wybór właściwego ogranicznika

8. Funkcje Data; oraz ;Czas;

 • Prawidłowy zapis daty i czasu w Excelu
 • W jaki sposób Excel odczytuje daty oraz czas
 • Zmiana formatu daty
 • Zamiana tekstu wyglądającego jak data na właściwą datę
 • Funkcje wykorzystujące daty DZIEŃ.ROBOCZY, DNI.ROBOCZE, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DATA, DZIEŃ.TYG, DZIŚ, TERAZ

9. Grupowanie Ręczne grupowanie i rozgrupowanie za pomocą konspektu

 • Dodawanie poziomu grupowania w wierszach i kolumnach
 • Zagnieżdżanie kolejnych poziomów grupowania
 • Szybkie ukrywanie i odkrywanie wybranych zgrupowanych poziomów
 • Automatyczne grupowanie za pomocą konspektu -;Autokonspekt;
 • Omówienie sposobu działania autokonspektu

10. Suma częściowa

 • Zagnieżdżone sumy częściowe
 • Posumowanie sum częściowych z użyciem różnych funkcji (np. suma, licznik, maksimum, średnia)

11. Tabele przestawne Przygotowanie danych do stworzenia tabeli przestawnej

 • Wstawianie tabeli przestawnej
 • Definicja "Pola" i "Obszaru;
 • Wykorzystanie obszarów "Etykiety wierszy;Etykiety kolumn;Wartości; oraz ;Filtr raportu;
 • Wstawianie pól do odpowiednich obszarów
 • Analiza danych za pomocą narzędzia "Ustawienia pól"
 • Podsumowanie pola wartości za pomocą SUMA, LICZNIK, ŚREDNIA
 • Indywidualne ustawienia pola wartości dla każdego z pól w obszarze wartości
 • Wielokrotne wykorzystanie jednego pola w obszarze wartości
 • Analiza danych z wykorzystaniem opcji
 • Pokazywanie wartości jako procentowa część sumy całkowitej, sumy wiersza, sumy kolumny
 • Pokazywanie wartości jako procentowa część wybranego elementu w tabeli przestawnej
 • Tworzenie wykresu przestawnego

12. Ochrona danych Ustawienia komórek, pozwalające chronić dane znajdujące się w nich

 • Opcje ochrony arkusza
 • Całkowita ochrona przed zmianą zawartości wybranych komórek
 • Całkowita ochrona, z możliwością zmiany formatowania wybranych komórek
 • Całkowita ochrona, z możliwością filtrowania wybranych komórek
 • Ochrona przed kopiowaniem wybranych komórek
 • Ochrona przed wykonywaniem jakichkolwiek operacji na arkuszach (np. dodawanie, usuwanie, zmiana nazwy)
 • Ochrona całego pliku
 • Ochrona przed otwarciem pliku
 • Ochrona przed nadpisaniem zmian w pliku (tryb;Tylko do odczytu;)

13. Wykresy

 • Praca z oknem "Wybieranie źródła danych"
 • Dodawanie serii danych
 • Dodawanie etykiet osi poziomej
 • Omówienie sytuacji, gdy Excel może źle tworzyć wykres przy tworzeniu automatycznym
 • Zmiana typu wykresu
 • Zmiana typu wszystkich serii na wykresie
 • Zmiana typu wybranej serii na wykresie
 • Jednoczesne zaprezentowanie wykresu liniowego i kolumnowego na jednym układzie

14. Makra

 • Wprowadzenie i zastosowanie

 

Prowadzący:
Marcin Wolski

Trener IT z ponad 20-letnim stażem zawodowym. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: Fizyka ciała stałego i optyka (lasery). Doświadczony menedżer i trener z kilkunastoletnią praktyką w kierowaniu działem IT. Trener i Egzaminator ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, prowadzenie szkoleń komputerowych (European Computer Driving Licence).
Prowadzi szkolenia z grafiki komputerowej i Auto CAD-a. Certyfikat Microsoft Office Specialist (MOS). Prowadzi szkolenia m. in. w zakresie: ECDL Cały pakiet MS Office (od początkujących dla zaawansowanych), MS Excel, MS Word, MS Power Point, MS Access, MS Project, MS outlook i skype, VBA, MS Visio, Office365 Praca w chmurze, Auto CAD, grafika komputerowa CorelDraw, Adobe Photoshop, Gimp, podpis elektroniczny.

MIEJSCE I TERMIN

Termin: 04, 05.06.2024 (wtorek, środa)
Godz. 8:00- 16:00
Łącznie: 2 dni szkoleniowe – 16 godzin dydaktycznych
Miejsce: Szkolenie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams (uczestnicy otrzymają link do
szkolenia).

380 zł (studenci, absolwenci i pracownicy WSB)
450 zł (osoby spoza Uczelni)
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

REKRUTACJA

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.05.2024r.

Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za
szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z informacją
potwierdzającą organizację szkolenia w wyznaczonym terminie. Wymaga to od uczestnika przesłania
e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected].

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279 z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.
Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT:
e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy