KURSY I SZKOLENIA
Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I WEWNĘTRZNEGO

Skuteczność w pracy operacyjnej

OPIS

Skuteczność w pracy operacyjnej

Planowanie, strategia, taktyka. Efektywna realizacja założonych celów operacyjnych.

 

Program szkolenia

 

1. PRACA OPERACYJNA. ELEMENTY PODSTAWOWE

 • Czym jest praca operacyjna i w jakim celu prowadzi się czynności operacyjno-rozpoznawcze?
 • Kto w polskim porządku prawnym prowadzi pracę operacyjną?
 • Najważniejsze zasady pracy operacyjnej oraz ich znaczenie dla skuteczności realizacji zadań.
 • Cel operacyjny i jego realizacja.
 • Analiza błędów w realizacji celu operacyjnego.
 • Dokumentowanie pracy operacyjnej. Znaczenie i funkcje dokumentowania wykonanych czynności.
 • Ewidencja i archiwum. Znaczenie i funkcje dla skuteczności operacyjnej.

2. FUNKCJONARIUSZ OPERACYJNY

 • Przygotowanie funkcjonariusza do realizacji zadań.

    –  prawidłowa selekcja do służby (predyspozycje naturalne)

    –  szkolenie,

    –  samokształcenie,

    –  doświadczenie i praktyka.

 • Umiejętności przydatne i ich udoskonalanie.

    –  wiedza ogólna,

    –  umiejętność szybkiego uczenia się,

    –  przygotowanie aktorskie, umiejętności oratorskie,

    –  podstawy wiedzy na temat psychologii człowieka.

 • Przygotowanie się funkcjonariusza do realizacji konkretnego celu
 • Zindywidualizowany dobór metod i środków operacyjnych.
 • Indywidualnie czy w zespole?

 

3. ELEMENTY WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

 • Rola władzy politycznej, zadaniowanie,
 • Otoczenie społeczne, klimat pracy dla służb,
 • Wątpliwości moralno-etyczne w pracy operacyjnej i kwestia praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • Rola przełożonego. Model idealny,
 • Rola inspekcji wewnętrznej.  Model idealny,
 • Motywacja w służbie. Złożoność procesów

 

4. Środki i wybrane metody pracy operacyjnej w ujęciu praktycznym

 • Podstawowe środki pracy operacyjnej:

–    HUMINT,

–    OSINT,

–    SIGINT.

 • Podstawowe (wybrane) metody pracy operacyjnej:

–  Wywiad i ustalenie,

– Rozmowa operacyjna,

–   Przedsięwzięcie operacyjno-techniczne,

–  Obserwacja.

 • Złożone (wybrane) metody pracy operacyjnej:

– Kombinacja operacyjna,

– Praca z Osobowymi Źródłami Informacji (OZI)

– Kontrola operacyjna,

– Gra operacyjna,

– Operacje specjalne.

 • Praca operacyjna w cyberprzestrzeni.

 

Prowadzący:

 

płk Agencji Wywiadu w st. spocz. Przemysław Leśniak

płk Agencji Wywiadu w st. spocz. Przemysław Leśniak

Z wykształcenia prawnik i ekonomista. Przez 25 lat służył w polskich służbach specjalnych o profilu kontrwywiadowczym i wywiadowczym. Pracował również  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
z zakresem odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji, obiektów i osób w polskich placówkach dyplomatycznych.  Wykładowca i trener szkoleń operacyjnych w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW w Emowie a także  Z-ca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w Szkole Wywiadu w Kiejkutach Starych.

MIEJSCE I TERMIN

Termin: 19.03.2024 r.(wtorek)

Godz. 10:00-14:00

Szkolenie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams (uczestnicy otrzymają link do szkolenia).

CENA

150 zł (studenci, absolwenci i pracownicy WSB)

180 zł (osoby spoza Uczelni)

REKRUTACJA

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 05.03.2024r.

Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z informacją potwierdzającą organizację szkolenia w wyznaczonym terminie. Wymaga to od uczestnika przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected].

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,

 1. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań

NIP: 7781423778

Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!

Ilość miejsc ograniczona.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

KONTAKT:

e-mail: [email protected]

 

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy