KURSY I SZKOLENIA
Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I WEWNĘTRZNEGO

Praktyczne aspekty rozpoznawania zagrożeń
o charakterze kontrwywiadowczym ze strony obcych służb specjalnych

OPIS

W ramach kontynuacji i pogłębiania tematyki rozpoznawania oraz analizy zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym ze strony obcych służb specjalnych lub innych zorganizowanych struktur wykorzystujących technologię pracy wywiadu, zapraszamy Państwa na szkolenie koncentrujące się na aspektach praktycznych zagadnienia.

Program szkolenia:

1. Określenie cech środowiska lub otoczenia właściwego dla powstawania zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym.

2. Kontynuacja wprowadzenia do analizy struktury działań wywiadowczych lub wzorujących się na wywiadowczych:

 schematy działań wywiadowczych oraz aktywności wykorzystującej działania wywiadowcze jako punkt wyjścia

 uwarunkowania działań zmierzających do przeciwdziałania aktywności obcych służb specjalnych lub innych zorganizowanych struktur wykorzystujących technologię pracy wywiadu

3. Rozpoznawanie charakterystycznych rodzajów zagrożeń oraz ich występowania w aspekcie praktycznym

 ogólna specyfika postępowania w przypadku powstania zagrożenia o charakterze kontrwywiadowczym

 elementy charakterystyki uczestników zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym

4. Praktyczne sposoby rozpoznawania zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym na podstawie przykładowych symptomów.

5. Realizacja symulacyjna gra decyzyjna „Zagrożenie – utrata wrażliwych danych” z założeniami opracowanymi na podstawie elementów mogących wystąpić w rzeczywistej sytuacji, polegająca na konieczności podejmowania decyzji, skutkujących podążaniem śladem rozmaitych wątków związanych z sytuacją zagrożenia. Rywalizacja pomiędzy grupami słuchaczy w celu znalezienia skuteczniejszego sposobu rozwiązania problemu zagrożenia.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin.

Prowadzący: płk w st. sp. Artur Wrzeciono – ekspert do spraw służb specjalnych, emerytowany oficer wywiadu i kontrwywiadu ze szczebla kierowniczego, m.in. kierował pionami operacyjnymi w wywiadzie wojskowym oraz cywilnym. Dwudziestoletnie, bogate doświadczenie w tym zakresie stara się obecnie przekazywać osobom zainteresowanym problematyką związaną z działalnością służb specjalnych, także tym, którzy pragnęliby poświęcić się służbie dla Ojczyzny w wymienionych instytucjach. Przy okazji obala mity oraz poddaje próbie obiegowe opinie na temat pracy służb, przekazując obraz widziany przez osoby bezpośrednio realizujące trudne wyzwania
w pracy oficera wywiadu lub kontrwywiadu.

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:
„w trakcie ustalania – zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok akademicki”.

MIEJSCE:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, ul. Strusia 12, 60-771 Poznań
i/lub online

CENA:

„w trakcie ustalania”

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]

Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,

Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań

NIP: 7781423778

Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT:

Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 
Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy