Dodatkowe lektoraty z języka obcego dla studentów niepełnosprawnych

  1. Dodatkowe lektoraty z języków obcych prowadzone są z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studentów.
  2. Liczebność grupy niepełnosprawnych studentów uczestniczących w dodatkowych lektoratach prowadzonych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności powinna liczyć minimum 5 osób, maksimum 10 osób. W wyjątkowych sytuacjach liczebność grupy może zostać zmniejszona.
  3. Zgoda na prowadzenie dodatkowych lektoratów dla niepełnosprawnych studentów podejmuje Rektor, po uprzedniej opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
  4. Z nauczycielem akademickim prowadzącym lektorat dla studentów niepełnosprawnych zawierana jest umowa zlecenie, rozliczana według stawki godzinowej.
  5. Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego prowadzącego lektorat jest finansowane ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na zadania związane ze stworzeniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Rozliczone jest na podstawie harmonogramu wykonanych zadań i godzin (wzór harmonogramu).
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy