Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (Jaworzno)

Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

WSB Jaworzno

Jaworzno to kolejne miejsce na mapie, w którym swój nowy Wydział otworzyła Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa. Jesteśmy zespołem ludzi, którzy za cel postawili sobie kształcenie kadr pracujących lub aspirujących do pracy w obszarze szerokorozumianego bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo jest rozumiane przez nas jako spectrum wielu pojęć z różnych obszarów nauk, dlatego oferta ogólnouczelniana WSB jest tak szeroka.

W WSB, także na Śląsku, tworzymy razem społeczność, która skupia się na celu jakim jest zdobycie wiedzy i jej przełożenie na praktyczne doświadczenie.

W naszej Uczelni, w Wydziale w Jaworznie możesz podjąć studia I stopnia na kierunku  bezpieczeństwo publiczne lub skorzystać z szerokiego wyboru studiów podyplomowych

Na jakich kierunkach studiów licencjackich kształcimy w WSB Jaworzno?

W Wydziale Nauk Społecznych w Jaworznie kształcimy na kierunkach studiów takich jak:

Dlaczego warto studiować w WSB?

  • W Uczelni został wdrożony Wewnętrzny System Zapewniania Jakości w celu zapewnienia profesjonalizmu podczas realizacji zadań związanych z kształceniem.

Dajemy Tobie gwarancję, że nasze programy kształcenia są zgodne z wymaganiami krajowych ram kwalifikacji.

  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest przygotowana do kształcenia studentów, którzy pracują lub mają inne obowiązki w życiu prywatnym.

Oferujemy studia również w formie zaocznej lub możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, pozwalającej na dopasowanie programu studiów do potrzeb Studenta.

  • Charakteryzujemy się dynamicznym rozwojem struktury.

Tylko w przeciągu kilku lat otworzyliśmy 4 nowe Wydziały, łącznie kształcimy już w 8. miastach w całej Polsce – to dowód na stabilność i sukces w branży edukacyjnej.

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposoby jej przeprowadzenia na rok akademicki 2022/2023:

KONTAKT- WSB Jaworzno

Zapraszamy do sekcji: KONTAKT

Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz podyplomowe:
tel. 505 387 670
e-mail: [email protected]

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych Jaworznie:
Jaworzno 43-600, ul. Inwalidów Wojennych 2
tel. 505 387 670
e-mail: [email protected]

Platforma edukacyjna:
tel. 660 075 277
e-mail: [email protected]

Biuro karier i praktyk // Dyplomy:

e-mail: [email protected] / [email protected]

Sekretariat Konferencji:

e-mail: [email protected]

Biuro Rektora:

e-mail: [email protected]

Sekcja obsługi studenta – opłaty za studia:

e-mail: opł[email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z JAWORZNA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: