Tłumacz języka migowego studenta niepełnosprawnego

  1. Przydzielenie tłumacza języka migowego niepełnosprawnemu studentowi następuje na wniosek studenta z orzeczoną niepełnosprawnością, po weryfikacji złożonej dokumentacji przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (wzór wniosku).
  2. Decyzje o przyznaniu tłumacza języka migowego studentowi niepełnosprawnemu podejmuje Rektor, po uprzedniej opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
  3. Z tłumaczem języka migowego przydzielonego studentowi niepełnosprawnemu zawierana jest umowa zlecenie, rozliczana według stawki godzinowej.
  4. Wynagrodzenie tłumacza języka migowego przydzielonego studentowi niepełnosprawnemu jest finansowane ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na zadania związane ze stworzeniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Rozliczone jest na podstawie harmonogramu wykonanych zadań i godzin (wzór harmonogramu).
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy