Dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego oraz sportowe dla studentów niepełnosprawnych

  1. Zajęcia wyrównawcze z wychowania fizycznego oraz dodatkowe zajęcia sportowe dostosowane są do potrzeb studentów niepełnosprawnych.
  2. Przydzielenie na zajęcia wyrównawcze z wychowania fizycznego oraz dodatkowe zajęcia sportowe dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych odbywa się na wniosek studenta z niepełnosprawnością (wzór wniosku).
  3. Zgodę na prowadzenie zajęć wyrównawczych z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych podejmuje Rektor, po uprzedniej opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
  4. Z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia wyrównawcze z wychowania fizycznego oraz dodatkowe zajęcia sportowe dla  studentów niepełnosprawnemu zawierana jest umowa zlecenie, rozliczana według stawki godzinowej.
  5. Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia wyrównawcze z wychowania fizycznego oraz dodatkowe zajęcia sportowe są finansowane ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na zadania związane ze stworzeniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Rozliczone jest na podstawie harmonogramu wykonanych zadań i godzin (wzór harmonogramu).
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy